Gent Haven – Stora Enso

Drie turbines langsheen de Wondelgemkaai.

ENGIE Electrabel plant in samenwerking met Stora Enso drie windturbines op het terrein van Stora Enso.

Liggingsplan

Kerncijfers

Aantal turbines: 3

Vermogen per turbine: 3,2 MW

Equiv. verbruik: 6000 gezinnen

CO2 besparing: 9576 ton/jaar

Planning

03/2016 – Vergunningsaanvraag

04/2016 – Informatievergadering

09/2016 – Beslissing van de overheid

12/2017 – Start van de werken

06/2018 – Indienstname

Contact

Projectleider: Mr. Verhoeven

Adres:
Wondelgemkaai 200
9000 Gent

Vragen?
Neem dan contact met ons op via info-wind@engie.be

Nieuws

Focus

2444531323

Onze andere projecten


 
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn