Laarne E17

op 19/12/2017 heeft ENGIE de milieuvergunning bekomen voor de uitbating van 2 windturbines van 4,5MW met een maximum tiphoogte van 150m op de terreinen van Amacro te Beersel. De Stedenbouwkundige vergunning voor het project werd reeds eerder dat jaar bekomen.

Jammer genoeg heeft de gemeente Beersel alsook naburige projectontwikkelaars EOLY en Ecopower een verzoek tot vernietiging ingediend tegen de beslissing over de milieuvergunning bij de Raad van State. Een uitspraak wordt hieromtrent verwacht begin 2020.

Fotosimulatie-LaarneE17-1
Simulatie
Fotosimulatie-LaarneE17-2
Simulatie
Fotosimulatie-LaarneE17-3
Simulatie
Fotosimulatie-LaarneE17-4
Simulatie

Kerncijfers

Aantal turbines: 2

Vermogen per turbine: 2,5 MW

Equiv. verbruik: 2400 gezinnen

CO2 besparing: xxx ton/jaar

Planning

2012 – Vergunningsaanvraag

05/2017 – Beslissing van de overheid

2019 – Start van de werken

Contact

Projectleider: xxx

Adres:
Husseveldestraat
Laarne

Vragen?
Neem dan contact met ons op via renewableadministration@engie.com

Nieuws

Focus

2444531323

Onze andere projecten


 
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn