5 nieuwe projecten ondersteund door de Stichting ENGIE

Sinds de oprichting in 2013 heeft het Belgisch selectiecomité van de Stichting ENGIE 31 projecten ondersteund van verenigingen die zich inzetten voor de integratie van kinderen en jongeren via opleiding, sport en cultuur. Er zijn vijf nieuwe projecten toegevoegd in 2017!

Fondation A Stichting jbc sli
Fondation A Stichting
The Sound of Home jbc sli
The Sound of Home
ABC Cinema jbc sli
ABC Cinéma

De Stichting ENGIE werd opgericht in september 2010 in Frankrijk en heeft al meer dan 215 projecten in 30 landen begeleid. Ze belichaamt de maatschappelijke betrokkenheid en de zorg voor het milieu van de Groep ENGIE en haar medewerkers wereldwijd.

In België werd 4 jaar geleden een selectiecomité opgericht. Elk jaar beschikt het over 500.000 euro om verenigingen te ondersteunen die zich inzetten voor de integratie van kinderen en jongeren via opleiding, sport en cultuur. Maar de steun is niet enkel financieel: ENGIE stelt ook zijn expertise en die van zijn 17.000 Belgische medewerkers ter beschikking van deze verenigingen. Dit kan gaan van een gratis energieaudit tot hulp bij het animeren van workshops over energie, het organiseren van een persconferentie of het in contact brengen met andere mecenassen.

Projecten ondersteund in 2017

Sinds 2013 heeft de Stichting ENGIE 31 projecten begeleid in de drie gewesten van het land, met een impact op meer dan 40.000 kinderen. Tussen de ondersteunde verenigingen – het is onmogelijk om ze allemaal op te noemen – bevinden zich BX Brussels, SOS Kinderdorpen, Justine Home for Kids, Schola ULB, TADA, enz.

In 2017 besliste de Stichting om vijf nieuwe projecten te steunen:

ABC Cinema

Dit atelier voor filmproductie houdt zich actief bezig met de opleiding van jongeren die hoge ogen willen gooien in de filmwereld. De vzw begeleidt ook lagere en middelbare scholen bij het opzetten van didactische projecten. ABC Cinema maakt ook films met jongeren rond sociale, maatschappelijke en milieugebonden thema’s.

De Stichting ENGIE heeft beslist om ‘Ener-Jeunes’ te ondersteunen, een filmproject gericht op kinderen waarin de milieuproblematiek en duurzame ontwikkeling uitgelegd worden.

The Sound of Home

The Sound of Home is een project voor muzikale opvoeding van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen die in opvangcentra in België verblijven. 200 kinderen zullen de kans krijgen om een muziekinstrument te leren bespelen tijdens het schooljaar 2017-2018 of zullen hun muzieklessen gewoon verder kunnen zetten.

Voor dit project werkt het Festival van Vlaanderen Brussel samen met SOS Kinderdorpen, Fedasil, het Rode Kruis, Minor Ndako, de muziekscholen en Flagey.

Fondation A Stichting

Fondation A Stichting stelt zich tot doel de uitdagingen en contradicties van het beeld te onderzoeken om de wereld waarin beelden alomtegenwoordig zijn in vraag te stellen. De Stichting ENGIE heeft beslist om het programma ‘Découverte’ te ondersteunen met workshops bestemd voor kinderen met leermoeilijkheden uit kansarme milieus en scholen met positieve discriminatie. Het gaat om de omkadering en het onthaal van een twintigtal kinderen per workshop (200 per jaar).

SAS Mons

De dienst voor preventie van schoolmoeheid (Service d’Accrochage Scolaire – SAS) van Bergen biedt sociale, educatieve en pedagogische steun aan leerlingen in het middelbaar onderwijs (alle netten). Die jongeren zijn afkomstig van achtergestelde gezinnen en riskeren uitsluiting of zijn al uitgesloten van hun schoolinstelling of hebben schoolverzuim of schoolmoeheid. Met de steun van Stichting ENGIE kan de vereniging onder andere het nu gehuurde pand aankopen.

MW Fund

MW Fund wil de toegang tot sport vergemakkelijken voor kansarme kinderen in België via de financiering van het lidmaatschap van een sportclub of van sportmateriaal, de inschrijving voor sportkampen, enz. De vereniging wil ook de Belgische topsportwereld betrekken omwille van hun voorbeeldwaarde en hun visibiliteit. De Stichting ENGIE heeft beslist om editie 2017 van de ‘Hockey days’ te steunen waarbij 50 kinderen de hockeysport kunnen ontdekken in het gezelschap van de winnaars van de zilveren medaille tijdens de voorbije Olympische Spelen van Rio.

U bent betrokken bij een project dat u na aan het hart ligt? En dat project stemt overeen met de pijlers die de Stichting wil steunen? Dien dan zeker uw dossier in!

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn