Belgische expertise laat offshore windmolenparken draaien

Om op zee elektriciteit te produceren zijn windmolens niet voldoende. De stroom moet ook worden getransformeerd en tot in onze woningen geraken. Daarvoor zorgt één onmisbaar element in elk offshore windmolenpark: het hoogspanningsonderstation. Deze onderstations zijn een van de specialiteiten van ENGIE Fabricom, dat hiervoor toonaangevend is in Europa!

ENGIE Fabricom parcs éoliens offshore windmolenparken jbc sli
ENGIE Fabricom Hoboken jbc sli
ENGIE Fabricom Hoboken jbc sli

België is een van de Europese koplopers in offshore windenergie. Een reden daarvoor is dat ENGIE Fabricom erin is geslaagd om zijn 30 jaar ervaring met het bouwen en assembleren van offshore modules voor de olie- en gassector in te zetten voor windmolenparken.

Elektrische onderstations, die het sluitstuk vormen van elk offshore windmolenpark, zijn de specialiteit van ENGIE Fabricom. Het bedrijf bouwde al 19 van die onderstations voor offshore parken in België, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Nummer 20 en 21 zijn in aanbouw, het 22ste is ondertussen al besteld. In totaal voorzien 16 windmolenparken met onderstations van ENGIE Fabricom (soms heeft een park meerdere onderstations) bijna 4,2 miljoen gezinnen van stroom en sparen ze jaarlijks 8,5 miljoen ton CO2 uit.

Wat is een offshore onderstation?

Een onderstation is een metalen constructie van bijna 35 meter hoog en 2.900 ton. Het is onder andere voorzien van een omvangrijke elektrische en elektromechanische infrastructuur. Een onderstation bestaat uit verscheidene verdiepingen, het staat op pijlers op de zeebodem en het is via kabels verbonden met de windmolens van het offshore park. Een beetje zoals een spin in het midden van een web.

Waarvoor dient een onderstation?

Een onderstation doet dienst als transformatoreenheid. Windmolens produceren stroom met een spanning van 33 kilovolt (kV), die via middenspanningskabels in het onderstation terechtkomt. Daar wordt de spanning omgezet naar 220 kV en naar de wal getransporteerd langs een kabel die door de transportnetbeheerder op de zeebodem is aangebracht. De groene energie kan verder stromen naar de verbruikers.

Hoe wordt een onderstation gebouwd?

Een onderstation voor een offshore windmolenpark bouwen duurt 20 tot 25 maanden. Afhankelijk van de bouwfase zijn er 200 tot 400 personen aan de slag.

Een onderstation op zee bouwen is niet mogelijk. Daarom assembleert ENGIE Fabricom zijn onderstations op het land, op zijn werf in Hoboken. De modulaire constructie van onderstations in de haven van Antwerpen is een veilige en rendabele oplossing. De arbeiders werken er in de beste omstandigheden, zowel wat veiligheid als beschutting tegen het weer betreft. Op het terrein kunnen tot zes onderstations tegelijk worden gebouwd, zoals deze video laat zien!

De moeilijkste fase is het transport van het onderstation naar het windmolenpark op zee. Traag maar zeker glijdt de constructie op de platbodem die het gevaarte naar zijn eindbestemming zal vervoeren.

Huidige projecten

  • Norther: Het 22ste onderstation dat bij ENGIE Fabricom werd besteld, is bestemd voor Norther, het grootste offshore windmolenpark van België. Het onderstation verbindt 44 windmolens die jaarlijkse voldoende energie opwekken voor ongeveer 350.000 gezinnen. Norther vergroot het aandeel van hernieuwbare energie in België met 1,5%. De bouw begint in 2018 en de ingebruikname van het onderstation is gepland voor de zomer van 2019.
  • Merkur: Merkur Offshore is een van de grootste windturbinepark in de Noordzee met een totaal vermogen van 396 MW. De joint venture ENGIE Fabricom – ENGIE Tractebel is verantwoordelijk samen met Iemants voor de engineering, de procurement, de bouw, de tests en de inbedrijfstelling van het offshore substation en de bijbehorende jacket. Het omvat 66 windturbines en zal tegen 2018 naar verwachting groene stroom kunnen produceren voor 500.000 Duitse gezinnen.
  • Hohe See: Het consortium ENGIE Fabricom, Iemants en CG is verantwoordelijk voor de bouw van de volledige offshore substation, dat onderdeel is van het offshore windmolenpark Hohe See in de Noordzee voor de Duitse energieleverancier EnBW. Met 71 windturbines en een totaal vermogen van 497 MW is dit windmolenpark het grootste geplande offshore project in Duitsland. Vóór het einde van 2019 zou Hohe See operationeel moeten zijn en vervolgens voldoende elektriciteit produceren voor zowat 560.000 gezinnen en zo de CO2-uitstoot met meer dan 1,5 miljoen ton per jaar verminderen. Bekijk de huidige constructiefase van het onderstation.

Update 12.07.2017

 

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn