Bij ENGIE leiden jonge medewerkers topmanagers op

Jonge werknemers die topmanagers opleiden in de nieuwe technologieën, dat is de filosofie achter ‘Reverse Mentoring’. Bij ENGIE hebben al 300 medewerkers van alle niveaus deelgenomen aan een Reverse Mentoring-project dat past in de digitale transformatie van de onderneming.

ENGIE reverse mentoring jbcBij Reverse Mentoring is er geen leraar of leerling, maar een mentor (een jonge ‘digital native’ die vertrouwd is met de nieuwe technologieën en de sociale media) en een ‘mentee’ (een directeur, CEO of topmanager). Een ander kenmerk van Reverse Mentoring is het informele karakter ervan: geen klaslokaal, geen les in groep. De opleiding gebeurt van persoon tot persoon. De reden is eenvoudig: voor een topmanager is het niet altijd gemakkelijk om zijn zwakke punten openlijk toe te geven. Om te leren moet je je ego aan de kant zetten.

Transversale gemeenschappen vormen

Bij ENGIE zijn Isabelle Kocher en Gérard Mestrallet mentees geweest. In België startte het project in 2013. “Een strategie van ENGIE bestaat erin digitale oplossingen te ontwikkelen, die wij aan onze klanten willen aanbieden”, aldus Anne-Sophie Hugé, woordvoerster van ENGIE Electrabel. “Dat veronderstelt, onder andere, dat de medewerkers in die zin zijn opgeleid – ook de leidinggevenden die de strategische beslissingen nemen. Daar hoort ook CEO Philippe Van Troeye bij.”

In 2015 en 2016 vonden er bij ENGIE drie Reverse Mentoring-opleidingsfasen plaats: naast opleidingen in sociale media, waren er opleidingen in big data, blockchains, het internet der dingen …”Dankzij dit programma kunnen we onze interne competenties maximaal benutten en transversale gemeenschappen vormen die bijdragen aan onze digitale transformatie”, benadrukt Anne-Sophie Hugé. “Reverse Mentoring is een groot succes in de Groep, met meer dan 300 mentors en mentees!”

Menselijk en informeel contact

Uiteraard volgen de mentors zelf vooraf een korte opleiding. Een topmanager adviseren doe je niet zomaar. “Wij hebben een dag opleiding gekregen”, vertelt Ihsane Haouach, Pricing Engineer bij ENGIE Electrabel. “Er werden situaties gesimuleerd. De mentors van de vorige fase legden uit hoe je van de sessie een moment van menselijk en informeel contact maakt. Maar de grootste verdienste ligt bij de mentees. Hen wordt gevraagd om hun comfortzone te verlaten, adviezen te volgen van iemand die jonger is en zich nederig op te stellen. Voor ons is het een leuke maar ook waardevolle ervaring!”

Reverse Mentoring maakt tevens een samenvoeging van ideeën mogelijk. Mentor en mentee behoren nooit tot dezelfde afdeling, om te voorkomen dat er over het werk wordt gepraat. Dit mentorschap brengt dus mensen in contact die elkaar normaal waarschijnlijk nooit zouden ontmoeten. Zo is Ihsane Haouach mentor van Jan De Smet, Head of Customer Service and Operational Processes B2C & B2B. Tussen hen beiden groeide een uitstekende verstandhouding. “Het is werkelijk een gelegenheid tot wederzijdse verrijking”, legt ze uit. “Tijdens onze sessies hebben wij veel aandacht besteed aan Twitter. Jan verstuurt nu één tweet per dag!”

“Het digitale is een belangrijk element in mijn vak en in de vakgebieden die onder mijn toezicht vallen”, merkt Jan op. “Ik hoef niet alle kanalen of toepassingen te kennen, maar ik moet er wel voor openstaan en ze begrijpen. Het digitaliseren van de facturen, bijvoorbeeld, maakt een nieuwe dynamiek naar de klant mogelijk. Misschien wordt het op een dag mogelijk om met één klik op de mail een messengingsessie te openen en een vraag of probleem aan te kaarten. Het is belangrijk dat ik dat allemaal begrijp. Een onderneming als de onze, die marktleider is in België, moet zich snel de nieuwe communicatiemiddelen eigen maken, wil ze niet voorbijgestoken worden door een pure digital player.”

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn