Comeos en ENGIE slaan de handen in elkaar om de CO2-uitstoot van de handelssector te verlagen

De Belgische Federatie van handel en diensten (Comeos) en ENGIE hebben een samenwerkingsakkoord ondertekend voor de promotie van zonne-energie en oplossingen voor energie-efficiëntie bij bedrijven in de sector. Deze bedrijven hebben alleen al een potentieel van 300 tot 350 MWp aan geïnstalleerde zonne-energiecapaciteit.

ENGIE Comeos zonne-energie énergie solaire jbc sli

Persbericht

Geïnspireerd door de middelen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft voorzien, engageert de handelssector zich sterk in de energietransitie en wenst het zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. De sector heeft ENGIE als partner gekozen om zich hierin te laten adviseren en te begeleiden. Hun samenwerking heeft als doel zonne-energie alsook de meest adequate oplossingen inzake energie-efficiëntie onder de leden van Comeos te promoten.

Een van de meest belovende technologieën vandaag om de uitdagingen van de energietransitie te kunnen aangaan en de Belgische milieudoelstellingen te halen, is zonne-energie. De vooruitgang inzake photovoltaïsche energie, de daling van haar kosten en het potentieel om haar productie te combineren met toekomstige opslagoplossingen, maken van deze technologie een essentiële schakel in het verkleinen van de koolstofvoetafdruk.

De handelssector heeft een belangrijk potentieel voor de ontwikkeling van zonne-energie installaties. Met meer dan 2.800 winkels waarvan de totale oppervlakte groter is dan 350 hectaren is dit een capaciteit van maximaal 300 tot 350 MWp – het equivalent van het verbruik van ongeveer 85.000 huishoudens – die theoretisch gezien kan worden geïnstalleerd, en een vermeden CO2-uitstoot van ongeveer 120.000 ton.

ENGIE en haar Belgische dochterondernemingen bieden een volledig zonne-energie aanbod aan voor zowel particulieren als voor ondernemingen. De filialen ENGIE Sun4Business en ENGIE Fabricom Solar Technics bieden een installatie- en onderhoudsdienst van zonnepanelen aan, met of zonder een systeem van derde-investeerder.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is zich ook bewust van het potentieel dat zonne-energie heeft om de milieudoelstellingen te halen op haar niveau. Ze beogen een daling van de CO2-uitstoot tegen 2025 met 30% en een verdubbeling van de huidige productie van hernieuwbare energie tegen 2020.

“De productie van zonne-energie is niet enkel een voordeel voor ons milieu en het behoud van ons klimaat, maar ook een echte opportuniteit voor de economie. Ik ben enorm blij om vast te stellen dat de retailsector op basis van de middelen die ontwikkeld werden door het Gewest, de gelegenheid heeft aangegrepen om echte besparingen te realiseren op de energiefactuur en tegelijkertijd haar ecologische voetafdruk te verkleinen”, verklaart de Minister van Milieu Céline Fremault.

Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux: “De Groep ENGIE is bezig met een diepgaande transformatie en heeft de ambitie om de toonaangevende speler te zijn inzake de energietransitie. Het partnerschap met Comeos is hiervan een nieuw voorbeeld. ENGIE wil haar rol als leider van energie en diensten in België volledig opnemen en wil de ondernemingen in de sector laten genieten van de expertise van haar 17.000 medewerkers”.

Dominique Michel, CEO van Comeos: “De handelaars werken al jaren intensief rond de energieproblematiek. We nemen nu als sector extra initiatieven. Deze samenwerking met ENGIE is daar een concreet voorbeeld van. Onze winkels hebben een groot dakoppervlakte en zijn dus bijzonder geschikt voor de aanleg van zonnepanelen. Indien we het geheel van deze capaciteit in Brussel zouden benutten bijvoorbeeld, dan kunnen we het equivalent produceren van het elektrisch verbruik van alle huishoudens in Watermaal-Bosvoorde”.

Perscontacten ENGIE:

Geetha KEYAERT (nl)
Tel.: +32 2 518 65 04
E-mail: geetha.keyaert@engie.com

Anne-Sophie HUGE (fr)
Tel.: +32 2 518 60 20
E-mail: anne-sophie.huge@engie.com

Perscontact Comeos:

Hans CARDYN
Tel.: +32 2 788 05 10
E-mail: hans.cardyn@comeos.be

Perscontact Minister van Milieu – Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Kathrine JACOBS
Tel.: +32 2 508 79 17
E-mail: kjacobs@gov.brussels

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn