Corporate Responsibility

Een actieve inzet voor de samenleving waarin we werken en leven

Corporate Responsibility (of maatschappelijk verantwoord ondernemen) is een veelzijdig concept dat betrekking heeft op verschillende domeinen. Wanneer je deze term hoort, denk je spontaan aan liefdadigheid – maar het is veel meer dan dat. Als lokaal verankerde speler die actief is in de sector van de energie en dienstverlening wil ENGIE zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid dan ook ten volle opnemen. Daarom tekenden we een beleid uit dat steunt op drie grote pijlers (sociaal, omgeving, Corporate Citizenship).

#

Een project indienen

 

#

Power2Act, ontdek de 26 initiatieven die we dit jaar steunen

 

Volg hier de actualiteit

De sociale pijler

ENGIE telt 17.000 medewerkers in België. Een groep vol verscheidenheid en verschillende culturen. In deze groep is er ook plaats voor mensen met een handicap of van vreemde origine, of voor collega’s die na een lange periode van werkloosheid weer aan de slag gaan. Want iedereen verdient dezelfde kansen. Al die verschillende profielen zijn een ware verrijking voor onze Groep. We nemen dan ook verschillende initiatieven om die diversiteit aan te moedigen.

FAPE (Fund for Actions to Promote Employment) biedt financiële steun aan de professionele inschakeling, inzetbaarheid en terugkeer naar de arbeidsmarkt van personen die moeilijk aan werk geraken of uitgesloten zijn van de arbeidsmarkt.

WIN (Women in Networking) is een netwerk gebaseerd op de uitwisseling tussen vrouwen in onze Groep. Het doel van WIN is banden smeden, het leiderschap van vrouwen bevestigen en zorgen voor gelijke kansen.

• Onze ‘anciens’ vormen een oneindige bron van kennis, competentie en ervaring. Dankzij het platform 50+ Entrepreneurship kunnen ze die voortaan ook delen met hun jongere collega’s.

De pijler Corporate Citizenship

ENGIE is overal in België lokaal zeer sterk aanwezig. We werken mee aan projecten dicht bij onze sites en dicht bij onze klanten. Als lokaal verankerde speler willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle opnemen en deze projecten de nodige ondersteuning geven.

• De Stichting ENGIE kent jaarlijks 500.000 euro toe aan Belgische verenigingen die zich inzetten voor de integratie van kinderen en jongeren via onderwijs, sport en cultuur. Het selectiecomité bestaat uit externe personen en vertegenwoordigers van de dochterbedrijven van ENGIE en komt twee keer per jaar samen. Sinds de oprichting kregen al meer dan 40.000 kinderen en jongeren uit de drie gewesten van het land steun van de Stichting ENGIE.

• Via het programma Power2Act moedigt ENGIE culturele en verenigingsinitiatieven aan waarvoor onze medewerkers zich vrijwillig inzetten. 

SOS Kinderdorpen biedt kwetsbare kinderen en jongeren een thuis en een toekomst. ENGIE ondersteunt de projecten van deze organisatie sinds 2013. Zo zorgden we voor de duurzame renovatie van het dorp Chantevent, vlakbij Marche-en-Famenne.

• Sinds 2003 steunt ENGIE de Belgische atleten die deelnemen aan de Paralympische Spelen. Bij die atleten zijn zelfs enkele van onze medewerkers! Het Belgische team won in Rio maar liefst 11 medailles, waarvan 5 gouden!

‘Een brug tussen twee werelden’ biedt de meest kwetsbaren uit onze samenleving de kans om het cultuurprogramma van De Munt te ontdekken en deel te nemen aan de wekelijkse workshops. ENGIE steunt dit project dan ook met plezier!

• Met het project ENGIE Street Heroes wil ENGIE de kracht van de sport, en van het voetbal in het bijzonder, benutten om jongeren van verschillende origine samen te brengen. De basisprincipes van de wedstrijden? Wederzijds respect en fair play. Zo schudden de spelers elkaar zowel voor als na elke wedstrijd de hand om te laten zien dat ze respect zullen tonen tijdens het spel.

De ecologische pijler

Als hoofdrolspeler in de energietransitie  wil ENGIE op een duurzame manier energie produceren dankzij de mogelijkheden van hernieuwbare energie. Onze partnerschappen met verschillende organisaties spelen dan ook een belangrijke rol in deze aanpak en onderstrepen onze bezorgdheid om het milieu. Hieronder vind je enkele voorbeelden.

• Ons partnerschap met de vzw LivingStones toont aan hoe sterk we willen inzetten op een duurzamere wereld. Het doel? Gezinnen met een bescheiden inkomen een kwaliteitsvolle en duurzame woning ter beschikking stellen.

• ENGIE werkt aan enkele projecten rond de bescherming van de biodiversiteit en het milieubehoud. Zo plaatsen we bijenkorven en nestkastjes voor de slechtvalk, leggen we ecologische poelen aan en helpen we de vissen te beschermen.

Aquascope kon van bij het begin rekenen op de financiële steun van ENGIE. Het is dan ook het centrum bij uitstek om het grote publiek warm te maken voor de natuur. Dankzij de hulp van de Groep ENGIE produceert Aquascope zijn eigen groene elektriciteit en werd het een koolstofvrij natuurcentrum.

Focus

reduced_3000-z-fe1g-croix-rouge-croix-rouge-vacances-1024x680

De Stichting ENGIE helpt 40.000 kinderen in België


 
reduced_p1110991-3000-1024x682

31 projecten die zich om het welzijn van kinderen en jongeren bekommeren


 
reduced_img_2550-3000-vignette-5-25-0-1024x683

60.000 bijen op het dak bij ENGIE


 
Actu_CSR_13.1996

Actualiteit


 
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn