Les Vacances Enfantines et la Protection aux Petits

power2act

Goede reis, kinderen!

Door een beroep te doen op Power2Act hoopte Luc Mohr financiële hulp te krijgen om zijn beschermelingen te behoeden tegen brand. Maar hij kreeg veel meer dan dat. ENGIE schakelde immers zijn filialen in om het opvanghuis voor kinderen helemaal in orde te brengen. En die 5.000 euro? Die zijn uitsluitend bedoeld voor leuke activiteiten voor de kinderen, waaronder een reis!

“Het doet me enorm veel plezier om deel te nemen aan de evenementen van de vereniging en om de kinderen gelukkig te zien”, zegt Luc Mohr. Hij heeft het over een twintigtal kinderen van 4 tot 18 jaar die door de rechter geplaatst werden en die door de vzw les Vacances Enfantines et la Protection aux Petits onder de vleugels werden genomen. Op vraag van drie van zijn vrienden vervoegde Luc Mohr onlangs de raad van bestuur in het kader van een nieuw beheerbeleid. “We hebben drie vestigingen. Een daarvan, de Foyer Listré-Plunus van Chanxhe Sprimont, moet dringend opgeknapt worden om te voldoen aan de brandveiligheidsnormen. Toen ik van het initiatief Power2Act hoorde, heb ik dan ook meteen hulp gevraagd.”

Concrete menselijkheid

Dat bleek een goede zet, want ENGIE voelde zich meteen betrokken bij het dossier. “Geweldig toch! We kregen inderdaad die 5.000 euro, maar die zijn uitsluitend bedoeld voor activiteiten voor de kinderen, zoals een nieuwe reis. “ENGIE mag dan wel een gigantisch bedrijf zijn, het is en blijft heel menselijk. Niet verwonderlijk dus dat die menselijkheid tot uiting komt wanneer de minderbedeelden hulp nodig hebben.”

# #
# #

Welverdiende vrije tijd

Bovenaan de prioriteitenlijst staan de kinderen en adolescenten die de vereniging opvangt in zijn centrum in Sprimont. “Zij werden er geplaatst door justitie om hen te beschermen tegen hun onaangepaste gezinsomgeving of omdat hun ouders in de gevangenis zitten. De vereniging begeleidt hen van A tot Z tot ze volwassen zijn en helpt hen zelfs op weg in het leven. We garanderen ook dat ze van hun vrije tijd kunnen genieten, want dat is nu eenmaal een manier om even te ontsnappen. Wat op zijn beurt van cruciaal belang is voor hun ontplooiing en het ‘normale’ leven waar ieder kind recht op heeft.”

# #

“Elk kind heeft recht op een normaal leven en op manieren om even te ontsnappen aan het dagelijkse leven.”

#

P2A kort

Luc Mohr

Veiligheidsofficier en verantwoordelijke van het toegangsbureau tot de nucleaire centrale van Tihange, ENGIE Electrabel
luc.mohr@engie.com

Les Vacances Enfantines et la Protection aux Petits is een vereniging die hulp verleent aan kinderen die door de rechter geplaatst worden. Ze waakt over hun onderdak, opvoeding, vorming en vrije tijd.

P2A

 

Power2Act

p2a-pink-love

Bekijk al onze projecten

 

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn