De eerste diepe geothermiecentrale in België

VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, doet al jaren onderzoek naar het potentieel van diepe geothermie als duurzame energiebron. VITO heeft ENGIE Fabricom gekozen om mee te werken aan de bouw en het onderhoud van de allereerste diepe geothermiecentrale in België. Die zal midden 2018 openen in Mol.

VITO jbc sli

Geothermie: ouder dan je denkt

Geothermie staat voor aardwarmte (uit het oude Grieks, “gê” aarde, “thermós” warmte). Er wordt warm water uit de diepe grondlagen van de aarde opgepompt via boorputten en daarna terug in de bodem geïnjecteerd. Het klinkt ons nieuw in de oren, maar dat is het zeker niet. 10.000 jaar geleden gebruikten indianenstammen in Noord-Amerika al warmwaterbronnen om reinigingsrituelen te doen en om voedsel te koken. In Italië wordt al sinds begin van de 20ste eeuw elektriciteit uit aardwarmte opgewekt.

Groen, onuitputtelijk en continu

Wie groene energie zegt, denkt al snel aan wind en zon, maar ook geothermie past in het rijtje. Het is hernieuwbaar, ecologisch verantwoord en overal beschikbaar. Het kan bijdragen tot een constante energieprijs en ons minder afhankelijk maken van het buitenland voor onze energievoorziening. Het warm water circuleert in een gesloten systeem en is dus onuitputtelijk. Bovendien gaat het niet gepaard met milieubelastende uitstoot. En in tegenstelling tot zon en wind is geothermie niet afhankelijk van de weersomstandigheden.

Uiteraard moeten de financiële haalbaarheid en rendabiliteit bestudeerd worden. De initiële kosten voor diepe geothermie zijn aanzienlijk maar de operationele kosten erna zijn vrij laag.

VITO zal de technische uitdagingen, de economische haalbaarheid en het potentieel van geothermie in Vlaanderen onderzoeken in reële omstandigheden in de nieuwe diepe geothermiecentrale in Mol.

Een pilootproject met potentieel

VITO kocht de terreinen van de oude Balmatt-site in Mol aan in 2007 en begon er in 2015 met proefboringen. Er werden 2 putten van respectievelijk 3.610 m en 4.341 m diepte geboord. De pompproef bewees dat het debiet en de temperatuur van het water meer dan voldoende zijn om de ambities van het project, namelijk de Kempense regio voorzien van duurzame warmte en elektriciteit door middel van aardwarmte, te realiseren. De resultaten waren dus positief en het licht werd op groen gezet om er effectief een diepe geothermiecentrale te bouwen.

Hoe werkt dit concreet? Het water is zo’n 130°C warm en zal opgepompt worden uit een kalksteenlaag. Als het water z’n warmte heeft afgegeven in de warmtewisselaar in de centrale, wordt het terug in de diepe ondergrond geïnjecteerd. Daar wordt het water opnieuw natuurlijk verwarmd en kan de cyclus herbeginnen.

Warmte én elektriciteit produceren

VITO gaat ervan uit dat de beide putten in continue productie een thermisch potentieel van ca. 10 MWth en een elektrisch potentieel van bijna 1 MWe kunnen genereren. Daarmee is het de eerste diepe geothermiecentrale in de Benelux, waar groene warmte en elektriciteit worden geproduceerd. Een volledige geothermiecentrale (gebaseerd op 5 à 6 putten) zou 4 MWe kunnen opwekken. Zo zou de site van Mol in de top 10 komen van diepe geothermie co-generatiecentrales in Europa.

Een stap verder in de energietransitie

Voor de bouw en het onderhoud van de bovengrondse installaties heeft VITO ENGIE Fabricom ingeschakeld. Deze opdracht past binnen de strategie van de Groep ENGIE om in te zetten op hernieuwbare energie. De installatie van de centrale begint in januari volgend jaar en de oplevering is voorzien voor augustus 2018.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn