De Stichting ENGIE steunt 9 projecten voor jongeren

Het Selectiecomité van de Stichting ENGIE in België steunt acht nieuwe projecten en vernieuwt zijn steun voor één bestaand project, voor jongeren en hun ontwikkeling.

BPS22 Fondation ENGIE Stichtin1330x530

Persbericht

De Stichting, die al meer dan 25 jaar geleden werd opgericht, staat voor de sociale, maatschappelijke en milieugerichte betrokkenheid van de Groep ENGIE en haar medewerkers overal ter wereld. Sinds haar oprichting geeft ze of heeft ze steun gegeven aan meer dan 1.000 projecten in 25 landen, met betrekking tot de integratie van kinderen en jongeren, de toegang tot energie en de ontwikkeling van hernieuwbare energie en noodhulp.

Sinds 2013 is de Stichting ENGIE ook actief in België en maakt ze van de integratie van kinderen en jongeren, door middel van sport, opleiding en cultuur, haar prioriteit. In totaal heeft ze al 40 projecten begeleid die gericht zijn op jongeren in de drie regio’s van het land. Zodoende worden meer dan 55.000 kinderen en jongeren in onze nabijheid aangemoedigd door de Stichting ENGIE.

De steun van de Stichting is niet enkel financieel. Ze stelt de expertise van de Groep en haar medewerkers ter beschikking, meer bepaald op het vlak van energie-efficiëntie en -audits. Daarnaast wil ze de verenigingen die ze steunt, ook helpen in hun zoektocht naar nieuwe sponsors en in het aangaan van partnerschappen met andere verenigingen waarmee ze dan gemeenschappelijke projecten voor jongeren kan ontwikkelen.

De Stichting kan rekenen op de actieve inzet van enkele persoonlijkheden van buiten de Groep en haar dochterbedrijven zoals Eric Van Cutsem, professor Interne Geneeskunde aan de KU Leuven, Pierre Kroll, cartoonist, Jacques Borlée, sportcoach, Marianne Wagner, filantropisch adviseur, Sihame El Kaouakibi, oprichtster en coördinatrice van Let’s Go Urban en Philippe Van Cauteren, artistiek directeur van het S.M.A.K. Dankzij deze grote verscheidenheid aan expertise in het selectiecomité kunnen de projecten op een dynamische en professionele manier worden begeleid, opgevolgd en geëvalueerd.

Het selectiecomité komt twee keer per jaar samen. Het heeft onlangs op 19 september 2018 vergaderd.

De verenigingen die zich inzetten voor de integratie van kinderen en jongeren, door te voorzien in opleiding, sport en cultuur, worden uitgenodigd om het hele jaar door hun projecten in te dienen via www.projets.fondation-engie.com.

Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux: “ENGIE heeft de ambitie zich in te zetten voor een harmonieuze vooruitgang. Deze vooruitgang staat niet alleen voor de manier waarop we onze beroepen uitoefenen, maar ook voor de actieve steun die we willen geven aan kinderen en jongeren door te voorzien in sport, opleiding en cultuur. Ik ben er bijzonder trots op dat zoveel jongeren dankzij ENGIE en haar Stichting, de mogelijkheid krijgen om in ons land een beter heden te beleven en een betere toekomst tegemoet te zien dankzij de vele gesteunde verenigingen.”

8 nieuwe projecten die steun ontvangen

BeCode

BeCode heeft tot doel getalenteerde en gemotiveerde jongeren uit minderbegoede milieus een gratis opleiding tot ‘developer’ te bezorgen, met het oog op het verwerven van een duurzame job. BeCode wil minimaal 50 NEET-jongeren (Not in Employment, Education or Training) via een praktijkgerichte opleiding tot web-ontwikkelaar leiden naar een duurzame tewerkstelling.

BPS22 Museum voor kunst van de Provincie Henegouwen

De workshops van BPS22 op zaterdag willen kinderen van 8 tot 12 jaar die in een medisch-pedagogisch instituut verblijven, begeleiden door hen één keer per maand op een zaterdagmorgen een workshop rond plastische kunst te bieden in de ruimten van BPS22 in Charleroi. Zo kunnen de kinderen verschillende technieken leren kennen, zoals zeefdrukken, etsen op linoleum, borduren, beeldhouwen, enz.

Divers-City, Diwan Awards

Diwan Awards wil jongeren van 16 tot 20 jaar met kwetsbare achtergronden inspireren, door hen geloofwaardige rolmodellen te bieden waarmee ze zich kunnen identificeren, omdat deze uit hetzelfde milieu als zijzelf afkomstig zijn. Deze organisatie geeft aan jongeren uit de stad voorbeelden van gemeenschappelijke trajecten die hen mogelijk kunnen inspireren: 250 jongeren dit jaar, nog meer op termijn. Ze toont aan werkgevers voorbeelden van een goede beroepsintegratie, met als troef meer diversiteit in ondernemingen.

Familial Adenomatous Polyposis Association (FAPA)

FAPA wil schooldirectie, leerlingen en leerkrachten sensibiliseren rond aspecten als wat het bijvoorbeeld betekent met een zeldzame aandoening als FAP door het leven te moeten gaan. Door naar de school en de leerlingen toe te stappen met lesmateriaal wordt het thema bespreekbaar en worden lichamelijke ongemakken verduidelijkt. Het is niet ongebruikelijk dat jonge patiënten met FAP regelmatig naar het ziekenhuis moeten en binnen de school een flexibel lesregime nodig hebben. FAPA wil ook een aanbod doen naar sportclubs en het verenigingsleven.

La Châtaigneraie

La Châtaigneraie houdt zich bezig met jongeren die door familiale of sociale moeilijkheden gespecialiseerde hulp nodig hebben, ongeacht of ze daar verblijven of niet. La Châtaigneraie wil een klein gebouw bouwen waarin het vier jongeren van meer dan 18 jaar kan onthalen en waar ze omkadering zullen krijgen van twee andere studenten die op voorhand hebben aanvaard om jongeren in een moeilijke situatie te begeleiden.

La Source Vive

La Source Vive is een woondienst voor jongeren die het jaar rond als internaat functioneert. Deze dienst wordt erkend en gesubsidieerd door het Waalse AViQ (Agence pour une Vie de Qualité, organisme d’intérêt public) voor de opvang van 45 kinderen, jongens en meisjes van 3 tot 13 jaar, bij wie een diagnose werd gesteld van ‘karakterstoornissen die een neurotische en psychotische toestand vertonen en aangepast onderwijs nodig hebben’. La Source Vive wil in Lasne een kwaliteitsvolle sportinfrastructuur (een sportveld in open lucht , met een synthetische vloer, bestemd voor verschillende sporten) installeren op haar terrein, om de jongeren in staat te stellen meerdere collectieve sporten te beoefenen in heel goede omstandigheden.

Royal Evere White Star Hockey Club

De para-hockey afdeling van de club is bedoeld om toegang tot deze sport te geven aan kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met een motorische of lichte mentale handicap. De club wenst een afdeling voor mindervaliden te ontwikkelen en het eerste jaar al 15 tot 20 leden te onthalen. Ze wil hen alle noodzakelijke materiaal en de nodige omkadering bieden, waarbij spelers en speelsters van haar eliteploegen de rol van peter en meter zullen spelen. Zodoende kan de club hen een degelijke begeleiding geven die gericht is op hun integratie in de club.

Royal Europa Kraainem Football Club

De Royal Europa Kraainem Football Club telt ongeveer 350 jongeren, van 6 tot 21 jaar, met meer dan 40 verschillende nationaliteiten en uit alle sociale milieus. Ze streeft naar de integratie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Vrijwillige leerkrachten geven les aan NBMV’s of ze animeren gesprekstafels in het Nederlands en in het Frans. Na deze lessen nemen de NBMV’s samen met de ploegen van hun leeftijd deel aan de voetbaltrainingen. In totaal heeft de Club sinds september 2015 meer dan 1.000 jonge asielzoekende vluchtelingen, voornamelijk jongens van 12 tot 18 jaar, onthaald.

1 hernieuwd project

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België – Sésame

Sésame – voor een Museum op Maat – wil in het Magritte Museum een poëzierecital organiseren, waarvan de teksten zullen worden geschreven door jongeren met een migrantenachtergrond. Onder de auspiciën van ‘Les Midis de la Poésie’ zullen ze deelnemen aan schrijf-workshops, terwijl de vertolking op het podium zal worden gebracht door studenten van het Koninklijk Conservatorium.

Perscontact ENGIE:

Olivier DESCLÉE
Tel.: +32 2 501 56 89
E-mail: olivier.desclee@engie.com

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn