Drogenbos gaat op grote schaal hernieuwbare energie opslaan

Een primeur voor België: de omschakeling van de vroegere gascentrale van Drogenbos is begonnen. En wat voor een omschakeling! Dankzij toekomstgerichte investeringen zal er elektriciteit worden opgeslagen. Welkom in het nieuwe ENGIE Energy Storage Park.

ENGIE energy storage Drogenbos jbc sli

Klassieke energiecentrales produceren constant elektriciteit, met een moduleerbaar en gepland vermogen. Deze centrales zullen steeds vaker worden vervangen door wind- en zonne-energie, maar die zijn veel minder voorspelbaar. Voor de stabiliteit van het netwerk moeten we een oplossing vinden om een constante levering te garanderen. Het net heeft immers altijd een evenwicht nodig tussen productie en vraag. En de oplossing moet komen van grootschalige elektriciteitsopslag.

Om dat mogelijk te maken gaat ENGIE in de gebouwen van de gascentrale van Drogenbos batterijen met een grote opslagcapaciteit testen. Het doet dat via zijn Business Unit Generation Europe.

“Wij willen nagaan wat de beste manier is om ondersteuningsdiensten aan het netwerk te leveren”, zegt Christophe Billiouw, directeur exploitatie van de site Drogenbos. “Vervolgens testen wij allerlei soorten batterijen om te bepalen welke het meest geschikt zijn voor een dergelijke functie. Wij willen bovendien nagaan hoe wij de bevoorradingszekerheid van onze industriële klanten kunnen garanderen. De ervaring die wij zo opdoen zal ons zeker helpen om onze klanten te begeleiden bij de transitie naar een duurzaam energieverbruik.”

20 MWh aan opslagcapaciteit

In het ENGIE Energy Storage Park werden verscheidene containers met batterijen, transformatoren, omvormers en computers geïnstalleerd. Ze zullen dienen voor tests met de opslag van 20 MWh aan hernieuwbare energie. “Een capaciteit in die grootteorde kan Elia, de netbeheerder, helpen om de stabiliteit en betrouwbaarheid van de elektriciteitsbevoorrading te verbeteren”, aldus Pascal Renaud van de BU Generation Europe. Deze business unit beheert en exploiteert de thermische productie-eenheden van ENGIE in negen Europese landen.

Het betreft in elk geval de eerste tests van batterijen met een grote capaciteit in België. Het ENGIE Energy Storage Park doet tegelijk dienst als proeftuin en als laboratorium. Om te beginnen test ENGIE er in identieke omstandigheden lithiumbatterijen van vier producenten voor een totaal van 6 MW . “Uiteindelijk is het de bedoeling om niet alleen batterijen met een grote capaciteit te testen, maar ook nieuwe opslagtechnologieën (perslucht, vliegwiel, redox-flow-accu’s…)”, zegt Pascal Renaud. “Al deze oplossingen zouden een bijdrage kunnen leveren tot een beter energiebeheer en een efficiëntere energieopslag.”

Ingebruikname in oktober

Waarom in Drogenbos? “Voor ons is dit niet alleen een manier om de bestaande infrastructuur te hergebruiken”, zegt Pascal Renaud. “Het biedt het personeel dat vroeger in de klassieke productiecentrales werkte ook de kans om zich te herscholen en aan de slag te gaan in een sector met veel groeipotentieel.” De opslag van elektriciteit wordt immers een van de grote uitdagingen van de komende jaren, als wij meer hernieuwbare energie en minder fossiele brandstoffen willen gebruiken.

Vanaf oktober 2017 zouden de installaties van het ENGIE Energy Storage Park in staat moeten zijn om elektriciteit uit het net te halen als de productie te hoog ligt, deze energie in batterijen op te slaan en die vervolgens opnieuw op het net te zetten als dat nodig is. ENGIE zal bovendien een beter inzicht krijgen in de werking van de batterijen. De proeftuin biedt de mogelijkheid om verschillende energiemodellen te testen en ervaring op te doen met de aankoop, het gebruik en de exploitatie van batterijen. En zo een nieuwe, belangrijke stap in de energietransitie te zetten.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn