Een onuitputtelijk energiebron

Het opwekken van elektriciteit via zonnepanelen bestaat al zo’n dertig jaar. Sinds het gebruik van de eerste fotovoltaïsche panelen is hun kostprijs zo sterk gedaald en is hun rendement zo gestegen, dat zonne-energie vandaag de goedkoopste vorm van energie is. En dat gaat enkel toenemen.

ENGIE zonne-energie énergie solaire jbc sli

“De zon is de meest belovende energievorm voor de toekomst.” Deze sterke uitspraak komt van Stijn Scheerlinck, hoofd van het Solar Lab bij ENGIE Laborelec, het onderzoekcentrum van de Groep ENGIE in België. Hij voert er onderzoek naar de meest efficiënte manieren om zonne-energie op te wekken en dus ook naar de toekomst van energieopwekking. Voor hem is het zo klaar als een klontje: “De zon is nu misschien nog een extra energiebron, maar over een aantal jaren zal zonne-energie automatisch onze eerste en belangrijkste energiebron zijn. We zullen er dan een andere visie op hebben, zonne-energie zal overal aanwezig zijn. Technologisch kan het trouwens al. Er zijn nu al experimenten om zonne-energie via textiel op te wekken.”

Hoog rendement

De cijfers geven Stijn alleen maar gelijk. Het rendement van zonnepanelen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Terwijl een zonnepaneel voor privégebruik 30 jaar geleden slechts 15% rendement haalde, is dat nu tussen de 20 en 25% – naargelang de omstandigheden. Er zijn zelfs al speciale zonnepanelen, bijvoorbeeld voor het aansturen van satellieten, die 45% halen. Verder is het piekvermogen van zonnepanelen de laatste tien jaar verdrievoudigd, namelijk van 100 Wp (watt per uur) per paneel naar 300 Wp nu. Dat gaat de komende jaren alleen maar toenemen.

Goedkoopste energievorm

Bovendien is de kostprijs flink gedaald. Zo kost de installatie van een standaard batterij zonnepanelen op een huis tegenwoordig gemiddeld 6.000 euro, enkele jaren geleden was dat nog het dubbele. De kosten blijven dus dalen waardoor de opgewekte elektriciteit steeds goedkoper wordt.

Eigenlijk is elektriciteit uit zonne-energie nu al de goedkoopste vorm van energie. Op sommige plaatsen in de wereld en in specifieke omstandigheden betaalt men 40 euro per megawattuur. In België is dat vanwege de weersomstandigheden 100 euro, wat nog altijd goedkoper is dan de reguliere residentiële elektriciteitsprijs.

In ons land heeft dan ook één op de twaalf gezinnen een zonne-installatie op hun huis. Zonne-energie is ondertussen een mature technologie met een “zonnige” toekomst. Het is een investering die zichzelf hoe dan ook terugbetaalt.

Respect voor milieu

Bijkomend voordeel is dat het opwekken van zonne-energie nauwelijks een impact heeft op het milieu. Op het productieproces na van de zonnepanelen en van zonne-installaties, heeft de productie van elektriciteit uit zonne-energie geen nadelige gevolgen. Of de opgewekte zonne-energie nu wordt toegepast voor gebouwen, industrie of voor gebieden waar er geen elektriciteitsvoorziening aanwezig is, er komen in het hele proces geen schadelijke stoffen vrij.

Ook op dat vlak is het dus het best bestaande alternatief voor fossiele brandstoffen. Fotovoltaïsche zonnepanelen zijn bovendien gemaakt op basis van silicium, een vrij goedkope grondstof die overal te vinden is. In de meeste zonnepanelen wordt geen gebruik gemaakt van zeldzame stoffen of zogenaamde “rare earth elements”.

Toekomstgericht

Alhoewel vandaag wereldwijd nog maar 1% van de totale elektriciteitsproductie uit zonne-energie komt, gaat dat snel veranderen. Vandaag is er al voor een capaciteit van 300 gigawatt aan zonnepanelen aanwezig, waarvan er vorig jaar 75 gigawatt werd geïnstalleerd. Geen wonder dus dat ENGIE via zijn Solar Lab deze technologie aanmoedigt en verder onderzoekt. Het bedrijf steekt veel middelen en energie in het uittesten van nieuwe systemen, met name in de energetische transmissie van zonne-energie en de opslag van elektriciteit.

Duurzaam

Zo verzamelt het Solar Lab alle elementen die op het vlak van zonne-energie vandaag afzonderlijk op de markt aanwezig zijn om na te gaan wat de beste combinaties zijn en wat de meeste voordelen oplevert. Met als uiteindelijk doel bij te dragen tot een samenleving die spaarzaam met energie omgaat en minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen. En uiteraard om mensen diensten aan te bieden die niet alleen goedkoper en performanter zijn, maar ook beter voor het milieu. Kortom, de zon is een onuitputtelijke energiebron die na zoveel eeuwen meer dan ooit voorziet in onze energiebehoeften. En ENGIE is vast van plan om daar een hoofdrol in te spelen.

Lees ook: Zonne-energie kent geen grenzen.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn