Elfde windturbine voor windpark Leuze Europe

Sinds dit weekend staat er een elfde windturbine naast de 10 bestaande turbines van het windpark van Leuze-en-Hainaut, dat gelanceerd werd in 2011. De nieuwe turbine is eigendom van Wind4Wallonia2, een coöperatieve vennootschap die voor 50% in het bezit is van ENGIE Electrabel en voor 50% van vier Waalse intercommunales, waaronder IDETA.

ENGIE Electrabel windpark parc éolien Leuze-en-Hainaut jbc sli

Persbericht

Het park van Leuze, dat in augustus 2011 in bedrijf werd genomen, bestaat uit 10 windturbines in en rond het bedrijfsactiviteitenpark van Leuze Europe. De nieuwe windturbine is eigendom van Wind4Wallonia2, het publiek-privaat partnerschap 50-50 tussen ENGIE Electrabel en vier Waalse intercommunales (IEG, in BW, Sofilux en IPFH, die IDEA, IDETA en IGRETEC omvatten). Het doel van deze coöperatieve vennootschap is om in Wallonië windturbineparken op te zetten.

Met de nieuwe windturbine kan lokaal meer groene energie worden geproduceerd en de uitstoot van CO2 nog verder worden teruggeschroefd. Dit versterkt de positie van ENGIE als eerste producent van groene energie in het land (647 MW) en onderstreept zijn ambitie om van België een kampioen in energie-efficiëntie te maken, met een steeds meer duurzame, lokale en efficiënte energie.

Voor IDETA is de uitbreiding van het windpark Leuze Europe de bevestiging dat het agentschap voor territoriale ontwikkeling, samen met de voornaamste betrokkenen uit de sector, werk wil maken van projecten voor een hernieuwbare energieproductie in Picardisch Wallonië. Ze past perfect in het kader van het huidige Waalse regionale beleid om de ontwikkelingen op het gebied van windenergie in de bedrijfsactiviteitenzones en langs de (spoor)weginfrastructuren te stimuleren.

Sinds de 10 windturbines in gebruik werden genomen, hebben ze, met hun 20 MW geïnstalleerd vermogen, jaarlijks al gemiddeld 51.700 MWh geproduceerd, ofwel het equivalent van 14.500 huishoudens. Met deze elfde windturbine en haar 2 extra MW, kan het park deze energieproductie opvoeren tot 54.000 MWh per jaar, ofwel het equivalent van 15.500 huishoudens. Dankzij het park wordt er jaarlijks 21.600 ton minder CO2 in de atmosfeer uitgestoten.

Het project voor de bouw van de nieuwe windturbine is afgelopen maart van start gegaan. De turbine zal in de loop van de maand december 2018 in bedrijf worden genomen. Voor het gieten van beton voor de funderingen en voor de hefwerkzaamheden heeft ENGIE Electrabel een beroep op een plaatselijke leverancier, Dufour, gedaan.

Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux: “Deze nieuwe windturbine getuigt van onze wens om bij te dragen tot een harmonieuze vooruitgang, met een steeds groenere en meer lokale energie. Met dit project versterken we onze rol als eerste groene producent van het land en in de toekomst hopen we op deze weg verder te gaan. Het is namelijk de bedoeling dat we over 2018 nog eens 87 MW extra windturbines, ofwel 27 masten, neerzetten of de bouw ervan lanceren. Dat is eens te meer het bewijs dat de energietransitie geen randvoorwaarde is, maar een daadwerkelijke kans.”

Pierre Vandewattyne, algemeen directeur van IDETA: “De laatste zes jaar waren duurzame ontwikkeling en de strijd tegen klimaatverandering voor IDETA een topprioriteit. Dankzij de ontwikkeling van windenergie in Picardisch Wallonië kunnen we aan de energiebehoeften van het grondgebied voldoen maar tevens rekening houden met de energietransitie. Met deze nieuwe windturbine dragen we bij tot het streefdoel van Europa om tegen 2020 voor 20% hernieuwbare energie te produceren.”

Perscontact ENGIE:

Olivier DESCLÉE
Tel.: +32 2 501 56 89
E-mail: olivier.desclee@engie.com

Perscontact IDETA:

Anne-Marie GOEMAERE
Tel.: +32 479 81 72 39
E-mail: goemaere@ideta.be

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn