Energie besparen door gewoon een trui aan te trekken

Vrijdag 17 februari is het weer Dikketruiendag. Een trui aantrekken, de verwarming een graad lager zetten en we besparen 7,5% energie! Het is meteen de gelegenheid om eraan te herinneren dat energie-efficiëntie iets voor elke dag is, het hele jaar door, dankzij onder meer de initiatieven van ENGIE.

ENGIE energie-efficiëntie efficacité énergétique jbc

In 2005 gingen de scholen van start met de Dikketruiendag. Intussen doen ook bedrijven, overheden en andere instellingen mee. Het doel: een internationaal netwerk vormen om een grotere impact te hebben op de uitstoot van broeikasgassen en de bestrijding van de klimaatopwarming. Kortom, Dikketruiendag gaat al lang over meer dan een dag een trui aantrekken en de verwarming een paar graden lager zetten. Het is de gelegenheid om eraan te herinneren dat energie-efficiëntie iets is waar we elke dag kunnen aan werken.

Minder energie beter gebruiken

Tegen 2050 zou de vraag naar energie verdubbelen. Zelfs al bouwden we een veelvoud van elektriciteitscentrales bij, dan nog zouden we de vraag niet kunnen bijhouden. De uitputting van fossiele brandstoffen tegengaan, zou er al evenmin inzitten. Willen we onze planeet in stand houden, dan gaan we minder energie beter moeten gebruiken en er dus efficiënter mee omspringen.

In die context zetten ENGIE en haar Belgische dochterondernemingen zich dagelijks in voor een CO2-armer, gedecentraliseerd, digitaal energiesysteem en voor een lager verbruik. Dat vraagt oplossingen voor woningen, ondernemingen en de steden.

Veelbelovende oplossingen dankzij nieuwe technologieën

Nieuwe technologieën helpen ons om ons energieverbruik beter te beheren. Ons verbruik opvolgen, vergelijken met anderen, ons informeren over acties om onze energie-uitgaven te optimaliseren. Dat wordt mogelijk door de ontwikkeling van het Internet of Things (IoT, internet der dingen), slimme netten, Big Data en artificiële intelligentie. Ze bieden tal van mogelijkheden en veelbelovende vooruitzichten.

Voorbeelden? Het IoT-netwerk, dat werd ontwikkeld door ENGIE M2M, dekt nu al heel België. Het helpt om energie te besparen en nieuwe diensten te ontwikkelen die gebouwen slimmer maken. Of technologische ontwikkelingen om nieuwe vormen van hernieuwbare energie zo efficiënt mogelijk op te slaan en te gebruiken, zoals in Coo. Of een project voor een geconnecteerd huis. Dit project voorziet in de ontwikkeling van een nieuwe digitale tool die residentiële klanten van ENGIE adviseert bij de keuze van energieoplossingen voor hun huis. En dan hadden we het nog niet over andere toepassingen zoals Optiboard (voor bedrijven) en boxx (voor particulieren) om in realtime het energieverbruik op te volgen.

Wilt u ook bijdragen aan een grotere energie-efficiëntie? Dat begint vandaag al. Trek uw lievelingstrui aan en zet de verwarming een graadje lager …

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn