Energieprestatiecontract: ENGIE garandeert een duurzaam engagement

Energie-efficiëntie is vandaag de dag een noodzaak. Het energiebeheer van gebouwen is voor openbare en private eigenaars een ecologische en financiële uitdaging. Om het comfort in die gebouwen te verbeteren en het energieverbruik te beperken, stelt ENGIE via zijn dochter ENGIE Cofely energieprestatiecontracten voor aan zijn klanten. ENGIE kan op dat vlak beschouwd worden als een referentie.

ENGIE Cofely energieprestatiecontract contrat de performance énergétique jbc sli

Wat is een energieprestatiecontract?

Een energieprestatiecontract (EPC) is een verbintenis aangegaan door een energiedienstenbedrijf (ESCO), in dit geval ENGIE Cofely, met de bedoeling het energieverbruik van een gebouw te reduceren. Het bijzondere aan dit type contract is dat het om een resultaatsverbintenis gaat vanwege ENGIE Cofely. Dat betaalt boetes in geval van ontoereikende prestaties en ontvangt bonussen in geval het resultaat beter is dan werd vastgelegd.

Hoe werkt het?

ENGIE Cofely stelt zijn knowhow, technisch expertise, financieringsoplossing en lange ervaring in de optimalisering van energieverbruik ter beschikking van de klant. Het staat van A tot Z in voor het project:

  • analyse van het verbruik,
  • ontwikkeling van aangepaste oplossingen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren,
  • realisatie van de verbeteringswerken,
  • onderhoud van de installaties om de bij de aanvang vastgelegde energieprestatie te garanderen.

30% energiebesparing

Voor het psychiatrisch centrum van Rekem bij voorbeeld, het eerste EPC in de openbare sector in Vlaanderen, verbond ENGIE Cofely zich tot een vermindering van de energiefactuur van zijn klant met 30%. In totaal vertegenwoordigt dit een jaarlijkse besparing van 978 ton CO2.

Elk jaar 3.350 ton CO2 minder

In het kader van het project RenoWatt in de provincie Luik, zal elk jaar 3.350 ton CO2 bespaard worden dankzij de tussenkomst van ENGIE Cofely in 27 scholen, het regionaal ziekenhuis van Hoei, sportinfrastructuren en zwembaden, alsook in diverse administratieve gebouwen.

Op het programma staan verbeteringswerken van de prestaties van de uitrustingen (verwarming, ventilatie, elektriciteit, verlichting en hernieuwbare energie), maar ook van het gebouw zelf (isolatie, beglazing en dak), alsook het onderhoud van de installaties gedurende minimum 10 jaar.

Het gaat om contracten van een nooit geziene omvang in Wallonië. Op 51 sites verbond ENGIE Cofely zich tot een verlaging met soms meer dan een derde van de energiefactuur van de klant (afhankelijk van de specifieke kenmerken van het gebouw).

Financieringsoplossingen op maat

In veel EPC’s worden de uitgevoerde werken gefinancierd door de dienstverlener (dit wil zeggen ENGIE Cofely) die zijn vergoeding haalt uit de energiebesparing. Dat is het geval in het psychiatrisch centrum van Rekem, het recreatiecentrum De Nekker of diverse gebouwen in de provincie Antwerpen. Voor de EPC’s van de provincie Luik worden de investeringen gedragen door het ziekenhuis van Hoei, de gemeenten en de provincie zelf, via RenoWatt, een project dat gesteund wordt door de GRE (Groupement de Redéploiement Économique), het Waals Gewest en de Europese Unie.

Win-win operatie

“Actief samenwerken met onze klanten aan een beter energiebeheer is onze kerntaak”, aldus Stan de Pierpont, Managing Director van ENGIE Cofely. “Het doet ons plezier vast te stellen dat energieprestatiecontracten de wind in de zeilen hebben. Voor onze klanten bieden ze de mogelijkheid energie te besparen zonder een euro te investeren. Voor ENGIE Cofely is het een gelegenheid om zijn positie als referentie in het energie beheer van gebouwen te bestendigen.”

 

ENGIE Cofely energieprestatiecontract jbc ar

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn