Wind

ENGIE waait met alle winden mee!

Werd de bouw van een windmolenpark in uw buurt aangekondigd? Wilt u er graag meer over te weten komen? Of misschien hebt u gewoon vragen over het project?

Dan bent u op de juiste plek terechtgekomen!

Onze ambities inzake windenergie

 

Electrabel CoGreen

 

#

Bouw windmolenpark Olen

 

Nieuws

06/12/2018

We zijn zeer blij u te kunnen melden dat het vele (studie)werk van de afgelopen jaren resulteerde in de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een uitbreiding van ons bestaand windturbinepark langsheen de E34. Onder meer een zeer uitgebreide monitoring van activiteiten van de Bruine Kiekendief (een roofvogel) in de polder en archeologisch onderzoek resulteerden in positieve pré-adviezen en goedgekeurde MER ontheffing.

We voorzien hiervoor een infomarkt op 10 december aanstaande voor de omwonenden tussen 18 u en 21 u doorlopend in l’Amuse te Beveren, Glazenleeuwstraat 134. We lichten er graag de details van onze aanvraag toe alsook eventuele specifieke vragen.

06/12/2018

De provincie Oost-Vlaanderen heeft de zone rond de N49, van Maldegem tot Kaprijke, aangeduid als strategische zone voor de bouw van windturbines. Dit is het zogenaamde “Energielandschap Oost-Vlaanderen”.

De voorbije jaren raakten een heleboel dossiers vergund in die zone. De gemeente Kaprijke verzette zich evenwel tegen de bouw van windturbines in Kaprijke zelf. Ze vreesden de impact ervan op het centrum van de gemeente. Het dossier in Kaprijke raakte dan ook geblokkeerd.

In overleg met de gemeente werd beslist om de turbine tussen de expressweg N49 en de dorpskern (WT10 op de plannen) niet te bouwen. In ruil hiervoor kan ENGIE Electrabel verder gaan met het dossier van de resterende twee turbines, die ten zuiden van de expressweg staan ingepland.

De bouw van de turbines betekent een besparing van 2600 ton CO2 per jaar. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 4000 gezinnen. Voor een kleine gemeente als Kaprijke is dit een grote stap voorwaarts.

27/09/2018

De provincie Oost-Vlaanderen heeft de zone rond de N49, van Maldegem tot Kaprijke, aangeduid als strategische zone voor de bouw van windturbines. Dit is het zogenaamde “Energielandschap Oost-Vlaanderen”.

De voorbije maanden heeft ENGIE Electrabel twee bijkomende omgevingsvergunningen ingediend. Enerzijds voor de bouw van een windturbine net naast de Bredeweg in Maldegem, aansluitend bij de turbines die daar al staan. Anderzijds werd ook een vergunning ingediend voor een bijkomende turbine ten oosten van de Maroyendam in Eeklo. Die turbine zal aansluiten bij de turbines waar vorig jaar reeds een vergunning werd verkregen.

We verwachten de beslissing van de omgevingsvergunning tegen eind dit jaar.

07/08/2018

In samenwerking met het stadsbestuur van Turnhout en met Eneco, organiseert ENGIE Electrabel op 27 augustus 2018, om 20 u in de aula Europeion in Turnhout een informatievergadering voor de omwonenden.

De projectleider van ENGIE Electrabel zal aanwezig zijn op deze informatievergadering en staat klaar om een antwoord te geven op al uw vragen. Uw opmerkingen of suggesties in verband met het project zijn hartelijk welkom.

06/08/2018

Voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning werd op 21 juli 2018 een dossier ingediend bij de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen. Het project is gelegen te Slachthuisstraat 27 in Turnhout. De bevoegde ambtenaar van de provincie heeft dit dossier nauwkeurig onderzocht en heeft het op 6 augustus 2018 volledig en ontvankelijk verklaard. De provincie heeft nu 6 maanden om te beslissen of zij de vergunning al dan niet toekent.

Binnenkort zal een openbaar onderzoek worden georganiseerd in de stad Turnhout. Wanneer dat gestart is, zal het aanvraagdossier ingekeken kunnen worden op het stadhuis. Opmerkingen kunnen schriftelijk of mondeling ingediend worden bij het gemeentebestuur tot het openbaar onderzoek wordt afgesloten.

01/07/2018

Début juillet, le terrassement pour la fondation a été exécuté ce qui a permis de « recéper » les pieux (opération qui consiste à mettre à nu les armatures de l’extrémité supérieure du pieu, pour faire la liaison entre le pieu et la semelle de fondation).

Début août, l’ « insert ring » a été installé, il s’agit de la pièce de liaison qui permet le bon ancrage de l’éolienne à sa fondation. Les travaux de ferraillage sont actuellement en cours.

Onze projecten

Focus

engie-wind-focus-03

Windturbines op industriële sites


 
engie-wind-focus-02

Electrabel CoGreen


 
engie-wind-focus-01

Onze ambities inzake windenergie


 
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn