Wind

ENGIE waait met alle winden mee!

Werd de bouw van een windmolenpark in uw buurt aangekondigd? Wilt u er graag meer over te weten komen? Of misschien hebt u gewoon vragen over het project?

Dan bent u op de juiste plek terechtgekomen!

Onze ambities inzake windenergie

 

Electrabel CoGreen

 

#

Bouw windmolenpark Olen

 

Onze projecten

Bent u op zoek naar informatie over een windturbinepark? Klik op een windturbine op onderstaande kaart om het project te ontdekken. Een nominatieve lijst van alle projecten is eveneens beschikbaar onderaan op deze pagina.

Toggle Directions
Projecten in ontwikkeling
In opbouw
Operationele windparken

Nieuws

07/08/2018

Turnhout – Brouwerij Corsendonk – Informatievergadering

In samenwerking met het stadsbestuur van Turnhout en met Eneco, organiseert ENGIE Electrabel op 27 augustus 2018, om 20 u in de aula Europeion in Turnhout een informatievergadering voor de omwonenden.

De projectleider van ENGIE Electrabel zal aanwezig zijn op deze informatievergadering en staat klaar om een antwoord te geven op al uw vragen. Uw opmerkingen of suggesties in verband met het project zijn hartelijk welkom.

06/08/2018

Turnhout – Brouwerij Corsendonk – Indiening van de aanvraag voor een omgevingsvergunning

Voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning werd op 21 juli 2018 een dossier ingediend bij de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen. Het project is gelegen te Slachthuisstraat 27 in Turnhout. De bevoegde ambtenaar van de provincie heeft dit dossier nauwkeurig onderzocht en heeft het op 6 augustus 2018 volledig en ontvankelijk verklaard. De provincie heeft nu 6 maanden om te beslissen of zij de vergunning al dan niet toekent.

Binnenkort zal een openbaar onderzoek worden georganiseerd in de stad Turnhout. Wanneer dat gestart is, zal het aanvraagdossier ingekeken kunnen worden op het stadhuis. Opmerkingen kunnen schriftelijk of mondeling ingediend worden bij het gemeentebestuur tot het openbaar onderzoek wordt afgesloten.

01/07/2018

Soignies – Terrassement pour la fondation

Début juillet, le terrassement pour la fondation a été exécuté ce qui a permis de « recéper » les pieux (opération qui consiste à mettre à nu les armatures de l’extrémité supérieure du pieu, pour faire la liaison entre le pieu et la semelle de fondation).

Début août, l’ « insert ring » a été installé, il s’agit de la pièce de liaison qui permet le bon ancrage de l’éolienne à sa fondation. Les travaux de ferraillage sont actuellement en cours.

01/06/2018

Soignies – Forage des pieux

En juin les travaux pour le forage des pieux ont été entamés au niveau de l’éolienne n°1.

25/05/2018

Stekene E34 – De vergunning werd afgeleverd, voorbereiding van de bouw

De vergunning voor dit dossier werd afgeleverd aan ENGIE Electrabel en Wase Wind voor de bouw van de zes windturbines langs de E34 in Stekene. Twee van de turbines zullen worden uitgebaat door ENGIE Electrabel.
We zijn bezig met de voorbereiding van de bouw van deze twee turbines, die groene elektriciteit zullen voorzien voor bijna 4000 gezinnen.

09/05/2018

Soignies – Avancée des travaux

Les travaux de création de la bretelle d’accès à la RN57, des chemins d’accès et des deux aires de montage sont presque terminés.

En ce début de mois de mai nous avons réalisé une série de forages de reconnaissance en préparation au forage des pieux qui devrait démarrer ce 22 mai. Les pieux installés auront une longueur d’une quinzaine de mètres. 18 pieux d’un diamètre de 610mm seront installés pour chaque éolienne.

Onze projecten

Focus

engie-wind-focus-03

Windturbines op industriële sites


 
engie-wind-focus-02

Electrabel CoGreen


 
engie-wind-focus-01

Onze ambities inzake windenergie


 
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn