ENGIE en Fairwind werken samen om kleine windturbines te commercialiseren

ENGIE en Fairwind hebben vandaag een samenwerkingsakkoord afgesloten voor de commercialisering en het uitbaten van windturbines van kleine vermogen. De windmolens van Fairwind met een vermogen tussen 10 en 50 kW zijn ideaal voor kmo’s en landbouwers. Dankzij deze samenwerking vervolledigt ENGIE haar gamma aan B2B-oplossingen voor innovatieve en groene energieproductie.

ENGIE Fairwind jbc sli

Persbericht

Als pionier en toonaangevende speler bouwt en installeert Fairwind windturbines met een klein vermogen op een verticale as die ideaal zijn voor kmo’s en landbouwers. Deze windturbines laten een verlaging van 10 tot 30% toe van de elektriciteitsfactuur, dankzij de groene energie die lokaal geproduceerd en verbruikt wordt. De windturbines van Fairwind worden in België gebouwd en zijn 100% recycleerbaar. Het grootste windturbinemodel van Fairwind heeft een vermogen van 50 kW en een hoogte van 30 meter. Het produceert 100 MWh per jaar, wat overeenkomt met een gemiddeld verbruik van 30 gezinnen of een jaarlijks vermeden uitstoot van 44 ton CO2. Deze samenwerking versterkt de positie van Fairwind als toonaangevende Belgische constructeur en uitbater van dit type windturbines.

Eind 2016 lanceerde ENGIE haar zonnepanelenaanbod ENGIE Sun4Business voor haar businessklanten. Dankzij de samenwerking met Fairwind, heeft ENGIE vandaag een volledige gamma aan B2B-oplossingen voor gedecentraliseerde en groene energieproductie: fotovoltaïsch, warmtekrachtkoppeling, windturbines van kleine kracht en op termijn worden opslagoplossingen hieraan toegevoegd. Als grootste groene stroomproducent van het land en gesterkt door haar 17.000 professionals in België, toont ENGIE met deze samenwerking haar ambitie om de leider van de energietransitie te zijn. Het bedrijf doet dit door duurzame en innovatieve oplossingen aan haar klanten aan te bieden.

Philippe Van Troeye, CEO ENGIE Benelux: “Het partnerschap en het nieuwe aanbod van Fairwind kaderen binnen een diepgaande transformatie van de ENGIE Groep die de ambitie heeft om de toonaangevende speler te zijn van de energietransitie. ENGIE zet zich in om deze ambitie samen met haar 17.000 medewerkers in België waar te maken en door synergiën tussen haar filialen aan te moedigen. In dit geval zet ENGIE Electrabel zich in voor de commercialisering en ENGIE Fabricom voor de elektrische aansluiting. Door haar aanbod met de windmolens van Fairwind aan te vullen wil ENGIE haar rol als lokale leider van de energietransitie volop opnemen en haar klanten laten genieten van haar expertise om hun energiefactuur en ecologische voetafdruk te verlagen.”

Philippe Montironi, CEO Fairwind: “Dit partnership is niet alleen een erkenning van onze expertise, het laat ons toe om te genieten van een kwalitatief commercieel netwerk. De wereld van de energie verandert, zelf energie produceren is niet langer een probleem en weldra kunnen we deze ook opslaan. De windturbines van Fairwind bieden vanaf hun installatie een groene en lokale productie voor meer dan 20 jaar.”

Meer weten: Voor bedrijven die hun eigen groene energie willen produceren.

Perscontact ENGIE:

Olivier DESCLÉE
Tel.: +32 2 501 56 89
E-mail: olivier.desclee@engie.com

Perscontact Fairwind:

Philippe MONTIRONI
Tel.: +32 475 23 30 63
E-mail: philippe.montironi@fairwind.be

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn