ENGIE Fabricom zorgt voor veilige waterwegen in het ganse land

Het Belgische waterwegennet is in volle expansie. ENGIE Fabricom speelt een actieve rol in hun ontwikkeling door vernieuwende oplossingen en systemen, onder anderen inzake veiligheid. Niet enkel op onze rivieren en kanalen, maar ook op de Noordzee.

ENGIE Fabricom Drawbridges in Port of Antwerp jbc sli
De haven van Antwerpen

De specialisten van ENGIE Fabricom die tot de sectie Marine Technics behoren, leggen zich toe op de elektrische, elektronische en elektromechanische installaties van bruggen, sluizen en stuwen op de waterlopen. Ze concentreren zich op de engineering en het projectmanagement voor de ontwikkeling, de bewaking en de controle vanop afstand van deze waterwegen.

Intelligente detectie

Een eerste voorbeeld van de digitalisering die zich op vele vlakken voortzet: het Vessel Traffic Monitoring System (VTMS), dat alle scheepsbewegingen in kaart brengt. “VTMS is een intelligent systeem dat steunt op radarsensoren, die van op de wal de schepen detecteren en volgen”, legt Alain Goddyn, sectie manager bij ENGIE Fabricom, uit. “Wij zijn voor de volgende zeven jaar verantwoordelijk voor dit systeem. De NV Waterwegen en Zeekanaal hebben ons gevraagd om het gebruik ervan over heel Vlaanderen uit te breiden.”

De ideale vaarlijn

De sectie Marine Technics heeft ook de hand in andere digitale oplossingen zoals het Automatic Identification System (AIS) dat als het ware het elektronische paspoort is van elk schip. AIS is een baken op het schip dat voortdurend data verzendt naar AIS-ontvangers, die overal langs de waterwegen op de wal geplaatst zijn. ENGIE Fabricom heeft de installatie uitgevoerd van alle AIS-bakens in Vlaanderen. De positiebepalingen zijn cruciaal voor havenautoriteiten, sluisbedieners en rederijen om zo een vlot verkeer mogelijk te maken en de routes te optimaliseren.

“En om de veiligheid te garanderen”, voegt Alain Goddyn toe. “Denk aan een tanker vol met LNG (liquid natural gas) die in de haven van Zeebrugge wordt geloodst. Een precair moment, waarbij de haveningang tijdelijk wordt gesloten, om nodeloze risico’s te vermijden. Onze lichtsignalisatie aan de oevers en de AIS-bakens spelen daarbij een cruciale rol.”

Een ander aspect inzake veiligheid is de ideale vaarlijn. De traagheid van grote schepen maakt dat ze tijdig hun bewegingen moeten inzetten. Geleidelichten aan de oevers brengen de ideale vaarlijnen in kaart. ENGIE Fabricom plaatste onlangs nog dergelijke lichten, onder meer aan het Deurganckdok in de Antwerpse haven.

Aanwezig langs de kustlijn en in zee

Ook aan de kust heeft ENGIE Fabricom historisch gegroeide activiteiten. Zo heeft het team een ijzersterke reputatie op het vlak van hydrometeoprojecten. “Wij leveren en installeren systemen die golven, stroming en watertemperatuur meten en aan bliksemdetectie doen. Concreet staan er een zevental meetpalen in het water voor de kust. Ze zijn eigendom van de Vlaamse Overheid, maar wij verzorgen het volledige onderhoud ervan. De sensoren zijn ook cruciaal om de beloodsing te regelen. In functie van het meten van mist en golfhoogte, beslissen de havenautoriteiten immers of en wanneer een schip kan worden beloodst.”

Andere hydrometingen waarin ENGIE Fabricom een stevige hand heeft, zijn de meteoparken net voor onze kust. Zij bevinden zich in de duinen en doen de ‘drogere’ waarnemingen zoals windsnelheid en luchtvochtigheid. Ook hier doet ENGIE Fabricom de plaatsing, het onderhoud en de distributie van de data.

Van de binnenvaart tot net voor de kust, tot aan de kustlijn… tot ver daarbuiten. De onderstations voor windturbineparken die ENGIE Fabricom op de werf in Hoboken maakt en die ver in de Noordzee worden gesleept, zijn ook voorzien van hydrometeo-apparatuur. En om zeker te zijn dat visserssloepen niet te dicht bij komen, zijn de onderstations ook uitgerust met AIS-apparatuur.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn