ENGIE neemt eerste fotovoltaïsche installatie van België in gebruik op site van gascentrale

Vandaag, woensdag 3 oktober, worden ruim 3600 zonnepanelen in gebruik genomen op de site van de STEG-centrale van Amercoeur (Charleroi).

ENGIE Amercoeur fotovoltaïsche installatie installation photovoltaïque jbc sli

Persbericht

ENGIE, de grootste groene stroomproducent van België (645 MW), zet weer een nieuwe stap vooruit in de energietransitie door 3680 zonnepanelen te installeren op de site van de stoom- en gascentrale van Amercoeur. De panelen werden geïnstalleerd op de plaats van het vroegere steenkoolpark van de centrale, die nu uitsluitend op gas draait. Met een oppervlakte van nagenoeg 9000 m² en een vermogen van 1 MW zullen deze panelen jaarlijks 954 000 kWh produceren, of 5% van het verbruik in bedrijfstoestand van de centrale en 65% van het verbruik bij stilstand. Deze productie komt overeen met het jaarverbruik van 270 gezinnen en voorkomt een uitstoot van 272 ton CO2 per jaar.

De lokaal geproduceerde hernieuwbare elektriciteit zal door de centrale zelf worden verbruikt om een aantal van haar machines (motoren, pompen, …) van stroom te voorzien, zodat ze elk jaar 153 000 Nm³ minder aardgas hoeft te gebruiken.

De installatie is gefinancierd door Sun4Business, de dochteronderneming van ENGIE die zonnepanelen voor Belgische bedrijven ontwikkelt. Op dit ogenblik heeft Sun4Business reeds contracten gesloten voor 20 MW zonnepanelen die tegen het einde van het jaar zullen worden geïnstalleerd. De onderneming mikt op 60 MW tegen 2020.

De financiering door ENGIE Sun4Business gebeurt volgens de derde-investeerderformule. De centrale maakt gebruik van de door de panelen geproduceerde elektriciteit en na 10 jaar wordt ze eigenaar van de installaties.

ENGIE Fabricom, een andere dochter van ENGIE, heeft de zonnepanelen geplaatst en is verantwoordelijk voor het onderhoud ervan.

Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux: “Met deze nieuwe installatie willen we bijdragen aan een harmonieuze vooruitgang met energie die steeds groener en lokaler is. Dit project versterkt onze rol als grootste groene stroomproducent van het land en we zullen op die weg verder gaan. Er worden binnenkort zonnepanelen geïnstalleerd op de site van de biomassacentrale van Les Awirs en op de site van onze centrale in Coo. Nog andere projecten worden momenteel bestudeerd. Dit alles bewijst dat de energietransitie voor ons geen verplichting is, maar een heuse opportuniteit.”

Informatie over de STEG-centrale van Amercoeur

ENGIE is in België uitbater van vier stoom-en gascentrales (STEG-centrales), met een totaal opgesteld vermogen van 1761 MW.

De centrale van Amercoeur, in bedrijf genomen in 2009 na bouwwerken van 2,5 jaar heeft een capaciteit van 451 MW en produceert jaarlijks gemiddeld 2 900 000 MWh.

De gebruikte technologie combineert een gasturbine met een klassieke thermische centrale om elektriciteit op te wekken, waardoor een rendement van ruim 58% wordt gehaald bij vol vermogen en de CO2-uitstoot wordt verminderd.

De centrale van Amercoeur heeft het Natagora-label gekregen voor de aanleg van haar site.

Perscontact:
Olivier Desclée
02 501 56 89
olivier.desclee@engie.com

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn