ENGIE Sun4Business biedt zonnepanelen voor ondernemingen aan

ENGIE Electrabel brengt een aanbod van zonnepanelen voor ondernemingen op de markt, dat steunt op het derde-investeerdermodel. Daarbij hoeft de klant niet te investeren, maar geniet hij toch van een lagere energiefactuur en wordt hij op termijn eigenaar van zijn installatie.

ENGIE Sun4Business jbc

Nadat het reeds een aanbod van zonnepanelen voor residentiële klanten lanceerde, stelt ENGIE Electrabel vandaag een innovatief concept voor kleine en grote ondernemingen voor. Daarvoor werd samen met Orka een nieuw dochterbedrijf opgericht: ENGIE Sun4Business. Het bijzondere aan het aanbod? Het is een all-in formule voor de installatie en het beheer van de zonnepanelen volgens het derde-investeerdermodel.

Hoe werkt de derde-investeerderformule?

Omdat het een all-in formule is, wordt ENGIE Sun4Business het enige aanspreekpunt voor de klant. Het neemt de studie, de financiering, de installatie en het onderhoud van de zonnepanelen op zich. Bovendien beheert het ook de aanvraag van subsidies en groenestroomcertificaten, waarbij het rekening houdt met de regionale verschillen. De klant hoeft niet te investeren.

Tijdens de volledige duur van het contract geniet de onderneming van een aanzienlijke korting op de energiefactuur. ENGIE Sun4Business verkoopt de lokaal geproduceerde groene stroom immers tegen een prijs die beduidend lager is dan de marktprijs. Naargelang het gewest en de technische specificaties van de installatie zal de onderneming tussen 20% en 50% minder betalen dan de gebruikelijke prijs.

Aan het einde van het contract, dat is 10 jaar in Wallonië en Brussel en tussen 15 en 20 jaar in Vlaanderen, wordt de onderneming eigenaar van de installatie. Vanaf dan worden de voordelen nog groter omdat de geproduceerde elektriciteit dan helemaal niets meer kost, afgezien van de onderhoudskosten van de installatie. Als het bedrijf niet alles opgebruikt, dan biedt ENGIE Electrabel de mogelijkheid om de op het net geïnjecteerde productie over te kopen. Gezien de kwaliteit van de installaties van vandaag zal de onderneming zeker nog een tiental jaar volledig voor eigen rekening kunnen genieten van de exploitatie van haar panelen, zonder dat ze bij de start een euro hoefde te investeren.

Tot welke ondernemingen richt deze formule zich?

Het aanbod van ENGIE Sun4Business moet uiteraard rendabel zijn voor beide partijen. De omvang van de installatie, het verbruiksprofiel en de kWh-prijs zijn belangrijke criteria waarmee rekening moet worden gehouden. Daarnaast zijn er de gewestelijke verschillen voor subsidies en reglementeringen. In Wallonië en Brussel moet een project een omvang hebben van minimum 100 kWp of 1.100 m². In Vlaanderen, waar er nagenoeg geen subsidies meer zijn, is een oppervlakte van 8.500 m² vereist om rendabel te zijn.

Het aanbod van ENGIE Sun4Business is niet alleen voor ondernemingen interessant. Ook publieke instellingen en openbare besturen, die niet altijd over het kapitaal beschikken om te investeren, zullen kunnen genieten van alle voordelen van zonneproductie, samen met een betrouwbare partner.

Met deze derde-investeerderformule mikt ENGIE Electrabel op meer dan 60 MW geïnstalleerde capaciteit tegen 2020. Deze doelstelling sluit perfect aan bij de ambities van de Groep ENGIE als wereldleider in de energieomslag.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn