Eole Modave en ENGIE Electrabel huldigen vijf windturbines in te Modave

Vijf windturbines in de gemeente Modave werden op 22 juni officieel ingehuldigd, in aanwezigheid van de Waals Minister Jean-Luc Crucke. Naast ENGIE Electrabel en haar partners binnen Wind4Wallonia heeft ook de gemeente Modave sterk geïnvesteerd dit project. Een van de windturbines is eigendom van de lokale coöperatie Eole Modave, waarvan de gemeente, de burgers en lokale bedrijven aandeelhouder zijn.

ENGIE windmolenpark parc éolien Modave jbc sli

Persbericht

De vijf nieuwe windturbines bevinden zich op een plek in Modave die gekend staat onder de naam ‘Les Trinitaires’ en zijn zopas in gebruik genomen. Een van de windturbines wordt beheerd door de coöperatie Eole Modave, waarvan de aandeelhouders de gemeente van Modave, de burgers en lokale bedrijven zijn. De overige vier windturbines worden beheerd door het bedrijf Wind4Wallonia, een partnerschip tussen vijf Waalse intercommunales (IBW, IDEFIN, IEG, SOFILUX en IPFH, die IDEA, IDETA en IGRETEC groepeert) en ENGIE Electrabel. Het grootste deel van het windmolenpark is dus eigendom van publieke partners en burgers.

Het windmolenpark Modave zal ongeveer 33.000 MWh per jaar produceren, wat overeenkomt met het verbruik van bijna 9.500 huishoudens en een besparing van 13.000 ton CO2 per jaar.

Het nieuwe windmolenpark kadert in het plan van ENGIE om van België een koploper te maken in energie-efficiëntie. ENGIE wil hiervoor een grote beweging op gang brengen die van het land een groenere, slimmere en veiligere omgeving zal maken. De ontwikkeling van windenergie is een belangrijk onderdeel hiervan. Tegen eind 2018 zullen er 27 nieuwe onshore windturbines geïnstalleerd of in opbouw zijn, samen goed voor een capaciteit van 87 MW. Deze 27 nieuwe masten zijn een aanvulling op de 146 reeds bestaande windturbines van ENGIE, die voor 308 MW elektriciteit zorgen. Ze dragen bij aan de doelstelling van ENGIE Electrabel om tegen 2020 een capaciteit van 550 MW aan onshore windenergie in België te behalen.

Zeventig leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de drie scholen van de gemeente Modave – de gemeenschapsschool, de school van Saint Louis en die van Sainte Famille – zijn net als de bewoners uitgenodigd voor een bezoek aan de windturbines, deze namiddag 22 juni vanaf 14u.

Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux: “Met deze nieuwe realisatie willen we bijdragen aan een harmonieuze vooruitgang met steeds meer groene, meer lokale en meer participatieve energie. Het windmolenpark van Modave zorgt voor een bijkomende capaciteit van 16 MW en brengt ons zo dichter bij het doel dat we hebben gesteld voor 2020: meer dan 550 MW onshore windenergie in ons land.”

Éric Thomas, Eerste Schepen van de gemeente Modave: “Artikel 714 van het Belgisch burgerlijk wetboek zegt: “Er zijn dingen die aan niemand toebehoren en door iedereen gebruikt mogen worden.” Dat geldt ook voor wind. Daarom leek het ons logisch dat een gemeente die het algemeen belang op lokaal niveau vertegenwoordigt, een coöperatie zou oprichten om de financiële voordelen terug te geven aan de gemeenschap.”

Perscontact Eole Modave :

Éric THOMAS
Tel.: + 32 470 54 33 94
E-mail: thomas.eric@proximus.be

Perscontact ENGIE:

Olivier DESCLÉE
Tel.: +32 2 501 56 89
E-mail: olivier.desclee@engie.com

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn