Het SMAK en ENGIE maken jongeren warm voor cultuur

Sinds vier jaar geeft ENGIE via haar beleid van maatschappelijke verantwoordelijkheid aan leerlingen van een centrum voor lerend werken in Gent de kans om projecten op te zetten samen met het SMAK, het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst van Gent. Voor de bezoekers een bijzondere kennismaking.

ENGIE SMAK jbc
ENGIE SMAK jbc
SMAK 3 20161025-SMAK-CLW-7619 1330×530
ENGIE SMAK jbc

Hoe zie jij jezelf? Waar kom je vandaan? Wat zijn je idolen? Wat wil je bereiken in je leven? Dat zijn vier vragen die het SMAK, het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst van Gent, stelde aan 250 leerlingen van het CLW, een Gentse school voor lerend werken.

Samen met de deelnemende leerkrachten en een aantal kunstenaars formuleerden ze antwoorden op deze vragen in de vorm van een zelfportret op doek in een atelier dat speciaal in het museum ter beschikking werd gesteld. Al deze portretten werden samengebracht in een galerij, die tijdens de eindejaarsperiode toegankelijk was voor het publiek.

Een programma op maat en zonder vast stramien

In het kader van haar beleid van maatschappelijke verantwoordelijkheid wenst ENGIE zoveel mogelijk mensen toegang te bieden tot cultuur. Vandaar dat de Groep in het kader van haar cultureel mecenaat ook plaats maakt voor jongeren of doelgroepen voor wie die toegang verre van evident is (gedetineerden, vluchtelingen, kansarme bevolkingsgroepen).

De samenwerking met het SMAK, dat dezelfde visie deelt, sluit perfect aan bij dit beleid. Telkens wordt een specifiek programma op maat uitgewerkt om de leerlingen van het CLW, die hiervoor niet noodzakelijk openstaan, de kans te geven om kennis te maken met de wereld van cultuur en de werken van hedendaagse kunstenaars. De filosofie bestaat erin de deelnemers zichzelf te laten blijven, zonder vooraf het eindresultaat te omlijnen en het te laten evolueren zodat het werkelijk de expressie wordt van wie ze zijn.

In het museum en thuis

“Door de drempel naar cultuur te verlagen en door deze leerlingen de kans te geven zich uit te drukken en hun gevoelens de vrije loop te laten, hopen wij dat ze zich echt gaan thuis voelen in het museum”, aldus Hidde Van Schie, projectcoördinator van het SMAK. “Voetbal is toch ook niet alleen voorbehouden voor sterspelers van Manchester United? Hetzelfde geldt voor hedendaagse kunst. Die mag niet enkel bestemd zijn voor verzamelaars of kunstkenners.”

De galerij van zelfportretten is het vierde project dat het SMAK en ENGIE samen op touw zetten. De vorige jaren konden de leerlingen al een audiogids tot stand brengen met commentaar in de vorm van rapteksten en realiseerden ze een ‘stop motion’ animatie.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn