Nieuwe veiligheidscampagne binnen ENGIE: Draag zorg voor elkaar

Arbeidsongevallen vermijden vergt alertheid en de nodige inspanningen van onze mensen; vaak vraagt het wat extra tijd en moeite. De beloning voor deze extra inspanningen is alvast groot. Onze vrienden en familie wensen immers dat we gezond en wel terug naar huis keren.

HS-artikel

ENGIE startte een opvallende veiligheidscampagne om het personeel te sensibiliseren.  “De campagne laat de mensen rondom ons, mensen die we lief hebben, aan het woord. Zij roepen ons in enkele opvallende filmpjes op om zorg te dragen voor veiligheid.” legt Els Thoelen, chief HSSE & Nuclear Safety uit.

Het doel? Het ongevallencijfer naar nul.

In de loop van de jaren werden voorschriften uitgewerkt zodat de activiteiten veilig kunnen worden uitgevoerd, ook de middelen hiertoe zijn aanwezig. Nu is het zaak dat onze medewerkers de risico’s goed inschatten en de juiste keuzes maken. Het gaat om de veiligheid van henzelf en van hun collega’s.

ENGIE greep naar de grote middelen en klopte stiekem aan bij familie en dierbaren van medewerkers. Zo wenst de onderneming de medewerkers te sensibiliseren en om stil te staan bij de impact van arbeidsongevallen of bijna-ongevallen op hun dierbaren, hun kinderen, hun familie en vrienden. De medewerker kreeg de veiligheidsoproep van zijn/haar geliefde onaangekondigd te zien, op de werkplek.

De reacties waren, op zijn zachtst uitgedrukt, opmerkelijk en ontroerend. Deze medewerkers vergeten het alvast nooit meer: als het werk niet veilig kan gebeuren, dan stop ik meteen of start ik de werken simpelweg niet op. Zij doen het voor zichzelf, maar ook voor hun collega’s, hun familie en hun geliefden thuis. Want bij ENGIE maar vooral ook thuis, bij hun familie en hun geliefden, zijn zij onontbeerlijk.

1/ Maak kennis met Tina, de mama van Technieker Antonio. Net als iedere mama, maak Tina zich weleens zorgen, hoopt zij dat haar zoon veilig werkt en dat hem niks overkomt.

2/ We gingen op de koffie bij Frederic, de broer van Technieker Fabrice. Frederic werkte ooit samen met zijn broer en kent als geen ander de risico’s verbonden aan de job.

3/ We ontmoeten Fran, de vrouw van Monteur Tim. Fran werkt in een operatiekwartier en weet als geen ander wat de impact van een arbeidsongeval kan zijn.

4/ We bezochten Debby, de vriendin van Technisch Verantwoordelijke Steven. Debby is een zorgzame vriendin en mama en maakt zich wel eens zorgen als Steven aan het werk is.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn