“Onze innovaties zorgen voor een betere klantenservice”

Met 6.000 werknemers in België is ENGIE Fabricom een belangrijke operationele entiteit van de ENGIE Groep in de Benelux. Deze entiteit ontwikkelt tal van activiteiten, waarvan onderzoek & ontwikkeling de belangrijkste is. Een prioriteit die ENGIE Fabricom beschouwt als een investering op lange termijn, verduidelijkt Bruno Depré, Business Development and Innovation Manager.

ENGIE Fabricom 3D printing jbc sli

ENGIE Fabricom hecht groot belang aan onderzoek en ontwikkeling. Waarom voert zij dit beleid?

Bruno Depré: ”Wij innoveren niet om alleen maar te kunnen zeggen dat we vernieuwend bezig zijn. Voor elk onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat we opzetten, koesteren we concrete ambities. Wat ons vooral interesseert, is de concrete vertaling van dat onderzoek naar onze activiteiten.”

Welke middelen worden daarvoor ingezet?

B.D.: “In feite beschikken we niet over een vast omlijnd team en budget. We gaan omgekeerd te werk: we gaan op zoek naar een innovatie die waarde kan creëren en vervolgens schakelen we de nodige middelen in om haar te realiseren. Toegegeven, dat vraagt allicht meer tijd maar eens een project op de rails staat, is de kans groot dat het ook resultaten zal opleveren. Uiteindelijk is dit een veel interessantere werkwijze.”

Innovatie in dienst van efficiëntie

En wat levert dit u concreet op?

B.D.: “De toegevoegde waarde van innovatie kan twee vormen aannemen. Enerzijds laat zij ons toe om onze klantenservice te verbeteren. Anderzijds kan zij directe voordelen voor onze medewerkers opleveren. Om een voorbeeld te geven: één van de grote projecten waarmee we momenteel bezig zijn, heeft te maken met de ontwikkeling van augmented reality of toegevoegde realiteit. We voeren onderzoek naar veiligheidshelmen met een vizier waarop nuttige informatie voor de werknemer kan worden weergegeven. Op die manier blijven zijn handen vrij wanneer hij bijvoorbeeld een instructiefiche moet lezen. Op die manier kan hij veel efficiënter werken.”

Welk ander onderzoek voert u momenteel?

B.D.: “Momenteel lopen er vier grote onderzoeksprojecten naast elkaar. Naast toegevoegde realiteit besteden we ook veel aandacht aan onderzoek rond drones. Zo hebben we twee nuttige drones ontwikkeld voor elektriciteitsnetten waar we testen mee uitvoeren. Met de eerste kunnen hoogspanningslijnen worden aangesloten, wat doorgaans met helikopters wordt gedaan. Met de tweede kunnen isolatoren worden gereinigd. Ook lopen er verschillende onderzoeksprojecten rond het Internet der dingen, zoals bijvoorbeeld slimme meters. En het vierde en zeer belangrijke project, tot slot, draait rond 3D-printing.”

Printing 2.0

Waaruit bestaat dit project rond 3D-printing?

B.D.: “Het is één van de belangrijkste projecten waarmee we momenteel bezig zijn. Het gaat om een project dat we in een partnerschap met ENGIE Laborelec en de KU Leuven hebben opgezet. Het is de bedoeling om metalen onderdelen met een 3D-printer te vervaardigen. De printer werkt met een laserstraal die metaal tot poeder doet smelten waarmee vervolgens een voorwerp kan worden vervaardigd, laag per laag. Een revolutionaire technologie.”

Hoe lang werkt u al rond deze spitstechnologie?

B.D.: ”Het project loopt al twee jaar en heeft al flink wat vorderingen geboekt. Momenteel gaan we concreet na welke industriële toepassingen mogelijk zijn. We hebben al verschillende interessante denksporen.”

Kan u een tipje van de sluier optillen?

B.D.: “3D-printing maakt het mogelijk om zeer gesofistikeerde onderdelen te vervaardigen, iets wat met andere procedés niet haalbaar is. We zullen dan ook nieuwe en unieke onderdelen ontwikkelen waarmee verschillende technologieën kunnen worden verbeterd. Een andere troef van 3D-printing is dat bestaande onderdelen snel kunnen worden vervangen, want vervangingsonderdelen kunnen onmiddellijk en ter plaatse – intern dus – worden geproduceerd. Dat is een andere belangrijke doorbraak met zeer concrete gevolgen op logistiek vlak.”

Waarom zo veel investeren in deze technologie?

B.D.: “3D-printing is een heuse technologische revolutie met een enorm potentieel. Dit is een investering die op termijn bijzonder interessant zal zijn. In België behoren wij momenteel tot de kopgroep in deze technologie. Wat ons toelaat om onze klanten nu al een echte toegevoegde waarde te bieden.”

Is het voor ENGIE Fabricom een absolute vereiste om toonaangevend in innovatie te zijn?

B.D.: “Absoluut! We leven in een wereld die steeds sneller verandert. We moeten dan ook vooruitziend en efficiënt denken en handelen. We werken ook voor belangrijke partners in alle activiteitensectoren. Partners die innovatie verwachten en de uitdagingen die zij ons voorleggen, stuwen ons voort om onophoudelijk te innoveren.”

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn