Weersvoorspellingen maken deel uit van ENGIE’s day-to-day business

De zomervakantie van 2018 schrijft nu al geschiedenis. We noteerden het warmste Noordzeewater ooit, en in juli volgden twee hittegolven elkaar heel snel op. Iedereen zoekt op dat moment verkoeling aan het water of vindt verfrissing bij een ijsje of een lekker stukje fruit. Maar wist u dat het weer en de hitte een impact kunnen hebben op de activiteiten van ENGIE?

ENGIE weersvoorspellingen prévisions météo jbc sli

Het klimaat speelt een steeds grotere rol in de activiteiten van ENGIE. Het is zelfs zo dat ENGIE een speciaal UP-team heeft dat de weersomstandigheden zeer nauwgezet opvolgt. Om de energienoden van onze klanten op elk moment optimaal te kunnen dekken, volgt ENGIE de temperatuurschommelingen en de productie op basis van de voorspellingen inzake wind en zon op. Ze doet daarvoor beroep op haar meteorologische experten wiens taak is om de volatiliteit en onvoorziene weersomstandigheden zo goed mogelijk te monitoren en te beheren. Ze volgen de weersvooruitzichten dagelijks op, maar ook op de lange termijn (2 à 3 weken). Ze doen dit ook voor de omringende landen gezien de Belgische markt een geïnterconnecteerde markt is. De markt stopt dus niet aan de landsgrenzen… We hebben belang bij nauwkeurige weersvoorspellingen, want bij onnauwkeurige voorspellingen – die voornamelijk door offshore windenergie getriggerd kunnen worden en die zorgen voor een onevenwicht op het net – kunnen de prijzen immers heel sterk de hoogte ingaan.

De hitte kan een impact hebben op het verbruik …

Bij extreem warme temperaturen verbruiken vooral residentiële klanten en kantoorgebouwen meer energie en dit vooral door een verhoogd gebruik van ventilatoren en airco. De consumptie van de gezinnen ligt op dergelijke momenten 5 à 10% hoger dan bij normalere temperaturen. Het lokale productiepark van ENGIE Electrabel moet daar optimaal op afgestemd worden. Elia had in juli in de media aangegeven dat ondanks de hitte die er toen heerste er toen geen grote verbruikspieken waren; veel mensen nemen in de grote vakantie verlof en in België beschikken minder mensen over airco in huis in vergelijking met andere landen.

… maar ook op de productie van elektriciteit

  • Stijging elektriciteitsproductie uit zonnepanelen

De sterke zon tijdens de zomer doet de elektriciteitsproductie op basis van zonnepanelen zeer sterk stijgen. Volgens cijfers van Elia was de maand juli goed voor een record van 553 GWh aan zonne-energie. Op 28 juli om 15.28 uur was 45% van de elektriciteitsbelasting in ons land afkomstig van zonne- en windenergie, ook al een record.

De stijging van het aantal klanten met zonnepanelen heeft een belangrijke impact op de manier waarop ENGIE Electrabel haar productiepark beheert. Er moet immers rekening gehouden worden met het geschatte verbruik van klanten met zonnepanelen die bij heel veel zonneproductie geen elektriciteit meer van het net afnemen, maar hun eigen elektriciteit produceren met de zonnepanelen die op hun dak liggen, en de overtollige elektriciteit in het net injecteren.

  • Gascentrales op een lager pitje

Aan onze productiezijde zelf zorgt het warme weer er voor dat onze centrales minder elektriciteit produceren door een verminderde koelcapaciteit. In gascentrales worden bepaalde installaties gekoeld met water. Omdat de gascentrales van ENGIE modern zijn, is er minder koeling nodig dan bij centrales van een oudere generatie. De temperatuur van dit koelwater wordt, net zoals bij onze kerncentrales, constant gemonitord. Bij onze gascentrales kan er een productieverlies optreden van 5 à 10%.

  • Kerncentrales hebben nog voldoende marge

Ook de productie van onze kerncentrales kan in functie van de temperatuur aangepast of gemoduleerd worden. Daarvoor houden onze experten de temperatuur van het koelwater nauwlettend in de gaten. Bij extreem warme temperaturen zijn er extra maatregelen nodig om de temperatuur van het geloosde koelwater van de centrales laag te houden.

De wettelijke bepalingen omtrent het geloosde koelwater variëren per regio. Ze kunnen ondermeer afhankelijk zijn van de lokale fauna en flora, de temperatuur en het debiet van het water. We moeten voor de temperatuur van het geloosde water steeds de voorgeschreven limieten respecteren, die ook opgenomen zijn in de uitbatingsvergunning van de centrale. Via online metingen wordt dit continu opgevolgd.

Recent kwam in de media aan bod dat de Franse kerncentrales stilgelegd moesten worden door de hittegolf omdat de temperatuur van de rivieren die het koelwater voorzien, te hoog is opgelopen. Onze Belgische kerncentrales hadden nog wat marge en hoefden niet stilgelegd worden. Bovendien zijn ze minder afhankelijk van rivierwater dan de Franse. Koeltorens zorgen immers voor bijkomende koeling van het water en we beschikken over extra koelsystemen.

Impact op de prijzen

Doordat onze klanten iets meer verbruiken, onze thermische centrales en windparken minder produceren en we minder energie kunnen invoeren uit het buitenland, geldt hier de wet van vraag en aanbod wat resulteert in hogere prijzen op de markt. We zien prijzen van boven 64 euro per MWh op Belpex. Tijdens de middagperiode kan dit slechts voor een deel gecompenseerd worden door een hogere productie bij de zonnepanelen.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn