In Brussel zullen er twee belangrijke wijzigingen plaatsvinden voor de (toekomstige) eigenaars van zonnepanelen. Niet alleen het compensatiemechanisme verandert, maar ook het stelsel van de groenstroomcertificaten. Tekst en uitleg.

In 2020 staan er voor de eigenaars van zonnepanelen in Brussel enkele wijzigingen op het programma. Het gaat daarbij meer bepaald over het compensatiesysteem en de groenestroomcertificaten.

Het compensatiesysteem

Meterstand van elektriciteitsmeter

Op 1 januari 2020 zal het huidige systeem verdwijnen waarbij eigenaars van zonnepanelen (van minder dan 5 kW) de elektriciteit die ze injecteren, mogen aftrekken van de hoeveelheid die ze afnemen van het netwerk en zo dus de “netwerkkost” van hun elektriciteitsfactuur mogen afhouden. Alle eigenaars van zonnepanelen (of ze nu voor of na deze datum hun zonnepanelen geïnstalleerd hebben) komen dan in een nieuw gedeeltelijk compensatiesysteem terecht.

Wat houdt dit gedeeltelijke compensatiesysteem in?

Concreet komt het erop neer dat de prosument (de persoon die zelf energie produceert) de netwerktarieven zal betalen (wat overeenkomt met de kosten voor het gebruik van het distributienetwerk) op basis van de hoeveelheid elektriciteit die hij echt van dit netwerk afneemt. Dit deel van de factuur zal dus niet meer gecompenseerd worden door de injectie (de geïnjecteerde hoeveelheid in het netwerk dankzij de niet verbruikte fotovoltaïsche productie). Het aandeel van energie op de factuur blijft gebaseerd op de gecompenseerde volumes (nettoafname van het netwerk met een minimum van nul).

Investeren in zonnepanelen blijft hoe dan ook rendabel. We hebben berekend hoe rendabel je zonnepanelen zullen zijn in Brussel.

De groenestroomcertificaten

Plaatsing van zonnepanelen

Het aantal groenestroomcertificaten dat aan de prosumenten wordt toegekend, zou in april 2020 kunnen dalen. Dit besluit moet echter nog bekrachtigd worden in een verordening.

Concreet?

Het aantal groenestroomcertificaten zal afhangen van de vermogensklasse van de installatie.

Vandaag krijgen particulieren 3 groenestroomcertificaten per geproduceerde MWh. Vanaf april 2020 zal dit aantal voor installaties van minder dan 6 kWp dalen tot 2,5 (ofwel een daling van 17%).

OPGELET: deze maatregel geldt enkel voor zonnepaneleninstallaties die vanaf april 2020 geplaatst worden. Voor de huidige eigenaars van zonnepanelen daalt het aantal groenestroomcertificaten niet gedurende de 10 jaar waarop ze recht hebben.

Laatste opmerking: een tweevoudige meter en een groenestroommeter zijn verplicht en moeten geïnstalleerd worden voor de inwerkingstelling van de zonnepanelen. Als je elektriciteitsmeter vervangen moet worden, komt er waarschijnlijk een slimme meter in de plaats. De productie-index moet 4 keer per jaar worden doorgegeven aan Brugel. Zodra er 1 MWh gegenereerd wordt, zal de regulator het bedrag van de overeenkomstige groenestroomcertificaten crediteren op de bankrekening van de begunstigde.

Ben je dus al een tijdje van plan om zonnepanelen te installeren, hak dan de knoop door voor 1 april 2020. Zo krijg je nog een maximumaantal groenestroomcertificaten gedurende 10 jaar ;-). In 2 minuutjes tijd kan je een gratis simulatie doen.

Facebook Comments