Zonnepanelen en geld? Een explosief duo. Het kan in ieder geval aanleiding geven tot discussies, en leidt ook tot misvattingen. Financiële mythes die we willen opklaren.

Er bestaan minstens 5 misvattingen over zonnepanelen. En evenveel financiële mythes! Of het nu gaat om de kosten, premies, belastingen, het rendement of de financiering, er bestaan heel wat meningen over zonnepanelen en de kostprijs ervan. We hebben de vragen die ons het vaakst worden gesteld als uitgangspunt genomen en hebben ons wat verdiept in het onderwerp, om enkele zaken terug recht te kunnen zetten. Dit is het resultaat van ons onderzoek…

1. Zonnepanelen aankopen kost meer dan 15 000€!

Niet waar! Tien jaar geleden kostte het inderdaad tussen 15 000 en 20 000€ om zonnepanelen te installeren (voor een gemiddelde installatie van 14 panelen en een productie van 3200 kWh). Dankzij de evolutie van zonnepanelen kun je de prijs tegenwoordig delen door 3! Het is dus mogelijk om je installatie volledig te financieren vanaf 5000€, btw inbegrepen (6%).

We leggen je ook uit hoe je de prijsoffertes voor je toekomstige zonnepanelen kunt vergelijken.

2. Geen premies of steun meer

zonnepanelen geld

Waar en niet waar! Alles hangt af van je Gewest. Hier vind je meer info over premies en steun voor zonnepanelen in België. Maar kort samengevat:

> Woon je in Vlaanderen? In Vlaanderen bestaat geen enkele steun meer voor de installatie van zonnepanelen. En in 2015 werd het prosumententarief ingevoerd (+/- 300€/jaar). Enkel het principe van de teller die omgekeerd draait bestaat er nog. Maar ook hier blijft de investering interessant. Deze infografiek toont de rendabiliteit van je zonnepanelen in Vlaanderen.

> Woon je in Brussel? Sommige gemeentes bieden premies voor de installatie van zonnepanelen. Bovendien geniet je er van het compensatieprincipe. Je betaalt enkel voor de netto verbruikte elektriciteit. Maar dat mechanisme verdwijnt in 2020. Als compensatie krijg je tien jaar lang groene certificaten (ongeveer 800€/jaar)! Ontdek de rendabiliteit van je zonnepanelen in Brussel.

> Woon je in Wallonië? In Wallonië geniet je van de teller die omgekeerd draait. Desondanks is er wel een goed rendement. Ook wanneer in 2025 de ‘bijdrage’ prosumententarief in werking treedt (zie punt 4). Ontdek de rendabiliteit van je zonnepanelen in Wallonië.

Deze simulatietool kan je helpen de rendabiliteit van je toekomstige installatie te berekenen.

3. Zonder budget kan je geen zonnepanelen installeren

Niet waar! Als je spaargeld je zonnepanelen niet dekt of je kunt ze niet in één keer betalen, bestaan er ook energieleningen, soms ook groene leningen genoemd. Deze leningen steunen energiebesparende investeringen. Het gaat om een vaste rentevoet die momenteel over het algemeen op minder dan 2% staat (naargelang van de financiële instelling).

Met ENGIE kun je de betaling spreiden: je plaatst je zonnepanelen in functie van het beschikbare budget en aan een tarief van 1,60%*. Om je een idee te geven: voor zonnepanelen van 5800€ (13 panelen van 300 Wp), betaal je gedurende 3 jaar maandelijks 165,08€ terug.
Eens je je prijsofferte in handen hebt, kun je op de website van onze partner Beobank berekenen wat je maandelijkse terugbetalingen zullen zijn. Maar let op, geld lenen kost ook geld.

4. Het prosumententarief keldert de rendabiliteit van zonnepanelen

Daling rendabiliteit

Het komt neer op ongeveer 300€/jaar. Het prosumententarief (of prosumer tarief) is een vaste jaarlijkse bijdrage van klanten die elektriciteit zowel verbruiken als produceren.

Dat tarief bestaat in Vlaanderen al sinds 2015 maar mogelijk zijn er veranderingen op til voor het Vlaamse prosumententarief in 2020. Het komt neer op ongeveer 300 €/jaar. Dat heeft zeker en vast invloed op de rendabiliteit van je installatie, maar uiteindelijk, zoals we bij punt 2 al hebben aangegeven, blijft je investering heel rendabel.

In Wallonië treedt het prosumententarief in werking in 2025. Men schat de bijdrage op ongeveer 400 €/jaar naargelang van je netwerkbeheerder.

In Brussel bestaat het prosumententarief eenvoudigweg niet.

Sommigen vrezen de invoering van de slimme meter. Er wordt beweerd dat dat de rendabiliteit van zonnepanelen eveneens gaat kelderen. Maar dat is niet het geval.

5. Het onderhoud van zonnepanelen is niet goedkoop!

Niet waar! De experts beweren dat in België de regen de panelen afstoft dankzij een beschermende coating op de panelen die het vuil afstoot. Zonnepanelen reinigen moet enkel in uitzonderlijke omstandigheden, zoals bv wanneer je veel bomen of vogels in de buurt hebt. In dit geval, kost het onderhoud ongeveer honderd euro.

Wat met de omvormer? Het hoofdonderdeel van je zonnepanelen moet om de twee jaar worden nagekeken. Je kunt de omvormer ook jaarlijks afstoffen, bij de luchttoevoeropeningen. Wat betreft de levensduur: de omvormer gaat gemiddeld 8 tot 12 jaar mee. Je moet het onderdeel gedurende de totale levensduur van je panelen (25 jaar) dus minstens eenmaal vervangen. De prijs? Die hangt af van de grootte van je zonnepanelen en van hun vermogen. Gemiddeld betaal je iets minder dan 2000 €, exclusief de installatie. Die kost kun je vermijden als de omvormer nog onder garantie valt. De garantie duurt doorgaans vijf jaar, maar sommige installateurs bieden verlengingen tot wel 20 jaar!

Twijfel je nog? Doe de online test voor jouw huis! De test is helemaal gratis en is op 2 minuten ingevuld.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.
Voorbeeld voor: lening op afbetaling van 5.800,00 € terugbetaalbaar in 36 maandaflossingen van 165,08 € aan een Jaarlijks Kostenpercentage van 1,60% (vaste actuariële debetrentevoet van 1,60%) hetzij een totaal terug te betalen bedrag van 5.942,88 €. Contante prijs 5.800,00 €.
* Voorwaarden op 01/10/2019
Voor een ontleend bedrag van minimum 200€. De wettelijke maximale terugbetalingstermijn is afhankelijk van het ontleende bedrag maar zal nooit minder zijn dan 12 maanden en nooit meer dan 60 maanden. Voorstel voorbehouden aan particulieren. Onder voorbehoud van de aanvaarding van het dossier door de kredietgever: Beobank NV/SA, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel, IBAN: BE77 9545 4622 6142. VU Kredietbemiddelaar, Agent in een nevenfunctie: Electrabel nv, Simón Bolívarlaan 34, 1000 Brussel, BTW BE 0403.170.701 RPR Brussel, IBAN: BE46 0003 2544 8336. Kredietbemiddelaar, Agent in een nevenfunctie: Sungevity Belgium BVBA, Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen, BTW BE 0659.680.172 RPR Antwerpen, IBAN BE 88 7194 0012 5841

Facebook Comments