Premies en steun voor zonnepanelen in België

Premies zijn belangrijk: ze helpen je om fotovoltaïsche zonnepanelen te financieren en ze verbeteren de rentabiliteit ervan. Maar zelfs zonder premies is de technologie rendabel. Volg de gids, gewest per gewest.
Paul D.
23/01/2023 |

Heb je gekozen om zonnepanelen te installeren, dan heb je recht op steun en premies. Elk jaar opnieuw zijn er heel wat veranderingen en nieuwigheden in de verschillende gewesten van ons land. Via dit artikel trachten we je zo goed mogelijk te informeren over de situatie in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

1. Premies en steun in Vlaanderen

Sinds het einde van de terugdraaiende teller en de invoering van het systeem met injectietarief, veranderde Vlaanderen zijn aanpak op het vlak van steunmechanismen voor zonnepanelen. Concreet? Je betaalt voortaan je energie op basis van je werkelijke verbruik (in kWh) met een gewoon energiecontract en je ontvangt een compensatie voor de elektriciteit die je injecteert in het netwerk. Net als in Brussel, noemen we dat het injectietarief.

Om dit winstverlies te compenseren en de terugverdientijd van zonnepanelen in Vlaanderen rond de 5 jaar te houden, besloot het Vlaams Gewest sinds 2021 een premie voor zonnepanelen toe te kennen.

De premie voor zonnepanelen in Vlaanderen

> Het bedrag?

In 2023 krijg je tot 750€, op basis van de volgende verdeling: 150€/kWp tot een vermogen van 4 kWp, vervolgens 75€/kWp extra tot 6 kWp en 0 € daarboven.

In 2024 daalt het plafond en krijg je nog slechts 375€ met een soortgelijke verdeling: 75€/kWp tot 4 kWp en vervolgens 37,5€/kWp extra tot 6 kWp. Voor 2025 is er nog niets voorzien. Merk op dat de premie in alle gevallen hoogstens 40% van je investering (btw inbegrepen) dekt.

> Voor wie?

Enkel voor eigenaars die zich uiterlijk op 31-12-2013 hebben aangesloten op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius en die geen in werking zijnde zonnepanelen hebben of hadden op hun dak.

Maar ook voor gebouwen waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen (en de EPB-aangifte op tijd werd ingediend). Ook gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 jaar geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw vóór 2014 was aangesloten op het distributienet. De premie is dus niet van toepassing voor nieuwbouwwoningen waarvoor al andere steunmaatregelen gelden.

Goed om te weten: Vlaanderen levert geen groenestroomcertificaten meer af. Toch blijft investeren in zonnepanelen nog altijd een interessantere investering dan spaargeld dat op de bank blijft staan! Je vindt alle cijfers in onze infografiek de rentabiliteit van je zonnepanelen in Vlaanderen.

Ook een batterij?

In Vlaanderen heb je er dus alle belang bij om je zelfverbruik te verhogen om zo veel mogelijk te besparen. Zeker nu het capaciteitstarief is ingevoerd sinds 1 januari 2023. Dat betekent dat je energie verbruikt op het moment dat ze opgewekt wordt, zonder dat je energie van het net moet afnemen. De beste manier om hierin te slagen, is een thuisbatterij installeren: op die manier kan je de energie die je zonnepanelen produceren, opslaan en dus ook je zelfverbruik vergroten. Met aanzienlijke besparingen als resultaat!

Bekijk onze infografiek over de voordelen van een zonnepaneleninstallatie met thuisbatterij in Vlaanderen.

2. Premies en steun in Brussel

In Brussel is er heel wat veranderd op het vlak van zonne-energie, met name met de vervanging van het principe van de gedeeltelijke compensatie (dat in dit blogartikel duidelijk wordt uitgelegd) door het systeem met injectietarief sinds 1 november 2021.

Sinds 1 november heeft het systeem van de gedeeltelijke compensatie immers plaatsgemaakt voor het injectietarief. Concreet? Enerzijds betaal je voor alle elektriciteit die je van het net afneemt, je huidige tarief (het zogenaamde ‘afnametarief’) en anderzijds ontvang je een bepaald bedrag per kWh elektriciteit die je injecteert op het net: het injectietarief.

Goed om te weten: In Brussel blijf je ook nog 10 jaar lang groenestroomcertificaten ontvangen. Het aantal kan opnieuw stijgen voor nieuwe installaties (afhankelijk van het vermogen van je installatie) maar de waarde is gedaald. Voor een gemiddelde installatie levert dat ongeveer 790€/jaar op. Het aantal wordt bepaald door een groene meter die gescheiden is van je elektriciteitsmeter. De investering blijft dus steeds zeer rendabel!

Verschillende Brusselse gemeenten kennen bovendien extra premies toe voor de installatie van zonnepanelen. Informeer je dus zeker bij de dienst Stedenbouw of Milieu.

Wij berekenden hoe rendabel je zonnepanelen zijn in Brussel. Uit onze berekeningen bleek dat je een zonnepaneleninstallatie met 14 zonnepanelen na ongeveer 4 jaar zou moeten terugverdiend hebben. Ontdek alle details in onze infografiek.

3. Premies en steun in het Waalse Gewest

Zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel blijven zonnepanelen rendabel!  

Wanneer je zonnepanelen plaatst in Wallonië kan je nog steeds van het systeem met terugdraaiende teller genieten. Dat wil zeggen dat je alleen het verschil betaalt tussen wat je van het net afneemt en wat je in het net injecteert. Met andere woorden, als jouw nettosaldo gelijk is aan 0 of negatief, betaal je niets!

Sinds 1 oktober 2020 is een Waals prosumententarief van kracht in Wallonië. Het komt erop neer dat prosumenten (personen die zelf energie produceren dankzij zonnepanelen bijvoorbeeld) een compensatie betalen voor het gebruik van het distributienetwerk. Afhankelijk van je netbeheerder schommelt dit forfaitaire tarief tussen 269 € per jaar in Ardennen en 397 € in de provincie Luik voor een installatie van 4 kWp.

De Waalse regering financierde dit bedrag voor 100% de afgelopen jaren. In 2023 wordt dit slechts gedeeltelijk nog terugbetaald, namelijk 54,27% . Alle details over het prosumententarief in Wallonië vind je hier.

Goed om te weten: vanaf 2024 zal het Waals Gewest een systeem met een injectietarief voor nieuwe installaties invoeren, zoals in de andere gewesten van het land.  

Onze infografiek toont je ook hoe rendabel je zonnepanelen zullen zijn in Wallonië.

Overzicht van de tegemoetkomingen, premies en kosten per gewest

  Brussel Wallonië Vlaanderen 
Aanvankelijke investering
(aankoop+
installatie)
Gemeentelijke energiepremie mogelijk /

Tot 750 € subsidie voor je zonnepanelen.

Maximum 40% van de totale prijs van de installatie.

Verbruik

Systeem met injectietarief 

Groenestroomcertificaten (= +/- 790€/jaar gedurende 10 jaar).
Teller loopt achteruit

Systeem met injectietarief

Capaciteitstarief

Gebruik van het netwerk Einde van het principe van de gedeeltelijke compensatie op 1 november 2021. Prosumententarief sinds
oktober 2020 (kost van =+-250€/jaar)

 

 

 

 

Kortom: waarom zonnepanelen installeren?

Zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel blijven zonnepanelen rendabel.

Zonnepanelen gebruiken zonne-energie, of zonnestraling, om elektriciteit te produceren. Aangezien zonlicht een onuitputtelijke hernieuwbare energie is, is deze vorm van elektriciteitsproductie een resoluut ecologische oplossing. Zonlicht is bovendien gratis en dus is uw energiefactuur (bijna) nihil. De installatie van zonnepanelen blijft wel redelijk duur maar het is een efficiënte vorm van energieproductie met lage gebruikskosten. Zo zorgen ze voor een uitstekend rendement op je investering! De productiecapaciteit van de panelen dekt normaal gesproken een deel van het eigen verbruik van een normaal huishouden, hoewel alles uiteraard afhangt van ieders energiebehoefte, de beschikbare oppervlakte op het dak, het vermogen van de fotovoltaïsche panelen en je budget.