Premies en steun voor zonnepanelen in België

Premies zijn belangrijk: ze helpen je om fotovoltaïsche zonnepanelen te financieren en ze verbeteren de rentabiliteit ervan. Maar zelfs zonder premies is de technologie rendabel. Volg de gids, gewest per gewest.

06/10/2020 -
Paul D.
Energie-expert bij ENGIE

Als je overweegt om fotovoltaïsche panelen te installeren, vergeet dan niet om rekening te houden met de premies waar je recht op hebt. Er is de laatste maanden en jaren echter nogal wat veranderd in onze gewesten. Ook in 2020 zijn er veranderingen op til. Dit is de huidige situatie in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

1. Premies en steun in Vlaanderen

In Vlaanderen bestond er al enkele jaren geen steunmechanisme meer voor de installatie van zonnepanelen. Vlaanderen beschouwde zonne-energie als een investering die op zich voldoende rendabel was. Daar komt echter verandering in, want vanaf 1 januari 2021 zal Vlaanderen een nieuwe premie toekennen. Waarom? Omdat het tariferingsysteem op 1 januari 2021 verandert in Vlaanderen en omdat het principe van de terugdraaiende teller verdwijnt. Vanaf dan geldt er een nieuw systeem voor de valorisatie van de injectie: de elektriciteit die geïnjecteerd wordt in het netwerk zal namelijk doorverkocht worden. Deze nieuwe tarifering zal de rentabiliteit van zonnepanelen vertragen. Dankzij de nieuwe premie daarentegen zal de terugverdientijd van zonnepanelen rond de 10 jaar blijven schommelen.

Wat weten we over deze nieuwe Vlaamse premie voor zonnepanelen?

  • Het bedrag: Tot 4 kWp krijg je 300€/kWp. Ligt het vermogen van je installatie hoger, dan neemt dat bedrag af: 150€/kWp extra tot 6 kWp, 0€ extra boven 6 kWp. Met telkens een maximum van 1500€. De premie zal echter hoogstens 40% van de totale prijs van de installatie dekken.
  • Wie heeft er recht op? Enkel eigenaars waarvan het gebouw aangesloten is op het elektriciteitsnet en die voor 1 januari 2014 een bouwvergunning hebben aangevraagd. De premie is dus niet van toepassing voor nieuwbouwwoningen waarvoor al andere steunmaatregelen gelden.

De toekenningsvoorwaarden zijn nog niet gekend. Om echter een nieuwe zeepbel zoals die van de groenestroomcertificaten te vermijden, zal het bedrag van de premie jaarlijks herzien worden als de kostprijs van de installaties blijft dalen. Deze jaarlijkse vermindering zou een vierde bedragen.

Reminder: Vlaanderen levert geen groenestroomcertificaten meer af. Toch blijft het nog altijd een interessantere investering dan spaargeld dat op de bank blijft staan! Je vindt alle cijfers in onze infografiek de rentabiliteit van je zonnepanelen in Vlaanderen.

In Vlaanderen zijn wel nog 2 elementen van belang:

> De meter draait terug (t.e.m. eind 2020)
Dankzij zonnepanelen kan je profiteren van het systeem van de terugdraaiende teller. Dat wil zeggen dat je alleen het nettosaldo betaalt van de elektriciteit die je van het net afneemt. Als jouw nettosaldo gelijk is aan nul of negatief, betaal je dus niet. Opgelet dit is maar tot eind 2020 van toepassing.

> Het ‘prosumententarief’ of niet...
Sinds juli 2015 moeten alle prosumenten in Vlaanderen een compensatie betalen voor het gebruik van het distributienet. Want zelfs al is je nettosaldo negatief of gelijk aan nul, prosumenten maken nog steeds gebruik van het net. Het bedrag in kwestie verschilt bij elke netbeheerder. Gemiddeld gaat het om ± 300€/jaar. Voortaan kan je echter ook kiezen voor de optie ‘zonder prosumententarief’. In dat geval betaal je netwerktarieven op basis van je werkelijke afname van het elektriciteitsnetwerk. Je leest er alles over in ons artikel: ‘Veranderingen op til voor het Vlaamse prosumententarief’.

2. Premies en steun in Brussel

Vandaag heeft een kleine producent (<5 kWp) die niet-verbruikte elektriciteit inbrengt in het net, recht op het principe van de gedeeltelijke compensatie. Dat betekent dat prosumenten nettarieven betalen op basis van hun werkelijke afname van het distributienetwerk. Voor de andere componenten van je factuur, zoals de elektriciteit, betaal je op basis van de nettohoeveelheid verbruikte elektriciteit, ofwel het verschil tussen de afgenomen elektriciteit en de elektriciteit die je in het netwerk injecteert. In de toekomst zou het kunnen dat de compensatie voor het ‘elektriciteitsgedeelte’ vervangen wordt door een aparte injectievergoeding.

Daarentegen ontvang je wel 10 jaar lang groenestroomcertificaten wat voor een gemiddelde installatie ± 950 €/jaar oplevert. Het aantal wordt bepaald door een groene meter die gescheiden is van je elektriciteitsmeter. De investering blijft dus steeds zeer rendabel. Goed om weten: het aantal groenestroomcertificaten dat aan de prosumenten wordt toegekend, zal op 1 januari 2021 dalen (-17%) voor nieuwe installaties.

Verschillende Brusselse gemeenten kennen bovendien extra premies toe voor de installatie van zonnepanelen. Informeer je bij de dienst Stedenbouw of Milieu om te weten of dit ook in jouw gemeente het geval is.

Wij berekenden hoe rendabel je zonnepanelen zullen zijn in Brussel. Ontdek het in onze infografiek.

3. Premies en steun in het Waalse Gewest

Zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel blijven zonnepanelen rendabel!  

In wallonië kan je profiteren van het systeem van de terugdraaiende teller. Dat wil zeggen dat je alleen het nettosaldo betaalt van de elektriciteit die je van het net afneemt. Als jouw nettosaldo gelijk is aan nul of negatief, betaal je dus niets!

Let wel: op 1 oktober 2020 (nadat het meermaals werd uitgesteld) is het Waals “prosumententarief” officieel van kracht gegaan. Het komt erop neer dat prosumenten (personen die zelf energie produceren dankzij zonnepanelen bijvoorbeeld) een compensatie betalen voor het gebruik van het distributienetwerk. Afhankelijk van je netbeheerder schommelt het prosumententarief tussen 234€ en 346€/jaar voor een installatie van 3,5 kWe.

De Waalse regering heeft echter een decreet goedgekeurd om het voor 100% te financieren tussen 2020 en 2021 en daarna voor 54,27% in 2022 en 2023. Alle details over het prosumententarief in Wallonië vind je hier.

Onze infografiek toont je hoe rendabel je zonnepanelen zijn in Wallonië.

Overzicht van de tegemoetkomingen, premies en kosten per gewest

  Brussel Wallonië Vlaanderen 2020 Vlaanderen 2021
Aanvankelijke investering
(aankoop+
installatie)
Gemeentelijke energiepremie mogelijk / / Premie tot 1500€ vanaf 1 januari 2021
Verbruik Systeem van gedeeltelijke compensatie
(besparing van +-500€/jaar) + groenestroomcertificaten
(=+-950€/jaar gedurende 10jaar)
Teller loopt achteruit Teller loopt achteruit

Teller loopt niet meer achteruit

Vergoeding voor injectie

Gebruik van het netwerk / Prosumententarief vanaf
oktober 2020 (kost van =+-250€/jaar)
Prosumententarief
(=kost van +-300€/jaar)
Geen prosumententarief meer

 

 

 

Kortom: waarom zonnepanelen installeren?

Zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel blijven zonnepanelen rendabel.

Zonnepanelen gebruiken fotovoltaïsche zonne-energie, of zonnestraling, om elektriciteit te produceren. Aangezien zonlicht een onuitputtelijke hernieuwbare energie is, is deze vorm van elektriciteitsproductie een resoluut ecologische oplossing. Zonlicht is bovendien gratis en dus is uw energiefactuur (bijna) nihil. De installatie van zonnepanelen blijft wel redelijk duur maar het is een efficiënte vorm van energieproductie met lage gebruikskosten. Zo zorgen ze voor een uitstekend rendement op je investering! De productiecapaciteit van de panelen dekt normaal gesproken een deel van het eigen verbruik van een normaal huishouden, hoewel alles uiteraard afhangt van ieders energiebehoefte, de beschikbare oppervlakte op het dak, het vermogen van de fotovoltaïsche panelen en je budget.

Lees ook