Premies en steun voor zonnepanelen in België

Premies zijn belangrijk: ze helpen je om fotovoltaïsche zonnepanelen te financieren en ze verbeteren de rentabiliteit ervan. Maar zelfs zonder premies is de technologie rendabel. Volg de gids, gewest per gewest.
Paul D.
06/12/2021 |

Als je overweegt om fotovoltaïsche panelen te installeren, vergeet dan niet om rekening te houden met de premies waar je recht op hebt. De laatste maanden en jaren worden er echter voortdurend wijzigingen doorgevoerd in onze gewesten. Ook in 2022 zijn er veranderingen op til. Dit is de huidige situatie in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

1. Premies en steun in Vlaanderen

In Vlaanderen bestond er al enkele jaren geen steunmechanisme meer voor de installatie van zonnepanelen. Vlaanderen beschouwde zonne-energie als een investering die op zich voldoende rendabel was. Daar kwam echter verandering in door het einde van de terugdraaiende teller en de invoering van het systeem met injectietarief. Concreet? Je betaalt voortaan je energie op basis van je werkelijke verbruik (in kWh) met een gewoon energiecontract en je ontvangt een compensatie voor de elektriciteit die je injecteert in het netwerk: het injectietarief.

Om deze ‘winstderving’ te compenseren en de terugverdientijd van zonnepanelen in Vlaanderen rond de 7 jaar te houden, kent het Vlaams Gewest sinds 2021 een premie toe voor zonnepanelen.

De premie voor zonnepanelen in Vlaanderen

> Het bedrag? In 2022, net zoals in 2021, krijg je 300 €/kWp tot 4 kWp. Ligt het vermogen van je installatie hoger? Dan neemt dat bedrag af: 150 €/kWp extra tot 6 kWp en 0 € daarboven. Met een plafond van 1500 . De premie zal echter hoogstens 40% van je investering (btw inbegrepen) dekken en zal in 2023 en 2024 afnemen, om een nieuwe zeepbel zoals die van de groenestroomcertificaten te vermijden.

> Voor wie?

Enkel voor eigenaars die zich uiterlijk op 31-12-2013 hebben aangesloten op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius en die geen in werking zijnde zonnepanelen hebben of hadden op hun dak.

Of voor gebouwen waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen (en de EPB-aangifte op tijd werd ingediend). Gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 jaar geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw vóór 2014 was aangesloten op het distributienet. De premie is dus niet van toepassing voor nieuwbouwwoningen waarvoor al andere steunmaatregelen gelden.

Goed om weten: Vlaanderen levert geen groenestroomcertificaten meer af. Toch blijft het nog altijd een interessantere investering dan spaargeld dat op de bank blijft staan! Je vindt alle cijfers in onze infografiek de rentabiliteit van je zonnepanelen in Vlaanderen.

Ook een premie voor je batterij

In Vlaanderen heb je er dus alle belang bij om je zelfverbruik te verhogen om zo veel mogelijk te besparen. Dat betekent dat je energie verbruikt op het moment dat ze opgewekt wordt, zonder dat je energie van het net moet afnemen. De beste manier om hierin te slagen, is een thuisbatterij installeren: op die manier kan je de energie die je zonnepanelen produceren, opslaan en dus ook je zelfverbruik vergroten. Met aanzienlijke besparingen als resultaat!

Dat is meteen de reden waarom Vlaanderen een premie toekent aan particulieren voor de installatie van een thuisbatterij tot 6 kWh. Deze steunmaatregel geldt tot in 2024 en het bedrag neemt steeds af. In 2022 bedraagt het 225 € per kWh tot 4 kWh. Daar komt nog eens 187,5 €/kWh bij tussen 4 en 6 kWh en 150 €/kWh tussen 6 en 9 kWh. Daarboven wordt geen premie toegekend! Stel dat je voor een batterij van 10 kWh gaat. Dan krijg je dus 4*225 + 2*187,5 + 3*150 ofwel 1.725 €. Let wel, het maximumbedrag waarop je aanspraak kunt maken, is 1.725 € per aansluitingspunt, maar het eindbedrag is beperkt tot 40% van de totale kost van je investering.

Bekijk onze infografiek over de voordelen van een zonnepaneleninstallatie met thuisbatterij in Vlaanderen.

2. Premies en steun in Brussel

In Brussel verandert er het meest in 2022 met de vervanging van het principe van de gedeeltelijke compensatie door het systeem met injectietarief vanaf 1 november 2021.

Nog even over het principe van de gedeeltelijke compensatie: volgens dit principe had elke kleine producent van zonne-energie (<5 kWp) die niet-verbruikte elektriciteit inbracht in het net, recht op een financiële compensatie. Wat betekent dat concreet? Dat prosumenten nettarieven betaalden op basis van hun werkelijke afname van het distributienetwerk. En voor de andere componenten van je factuur, zoals de elektriciteit, betaalde je op basis van de nettohoeveelheid verbruikte elektriciteit, ofwel het verschil tussen de afgenomen elektriciteit en de elektriciteit die je in het netwerk injecteert.

Maar sinds 1 november bestaat het injectietarief. Dat houdt in dat je voor alle elektriciteit die je van het net afneemt, je huidige tarief betaalt (het zogenaamde ‘afnametarief’) en dat je een bepaald bedrag ontvangt per kWh geïnjecteerde elektriciteit: het injectietarief.

Goed om weten: vergeet niet dat je in Brussel nog 10 jaar lang groenestroomcertificaten blijft ontvangen. Na in januari 2021 te zijn verlaagd (met 20%), zal het aantal voor nieuwe installaties vanaf 1 januari 2022 toenemen (afhankelijk van het vermogen van uw installatie). Voor een gemiddelde installatie levert dat ongeveer 900 €/jaar op. Het aantal wordt bepaald door een groene meter die gescheiden is van je elektriciteitsmeter. De investering blijft dus steeds zeer rendabel!

Verschillende Brusselse gemeenten kennen bovendien extra premies toe voor de installatie van zonnepanelen. Informeer je dus zeker bij de dienst Stedenbouw of Milieu.

Wij berekenden hoe rendabel je zonnepanelen zijn in Brussel. Uit onze berekeningen bleek dat je een zonnepaneleninstallatie met 14 zonnepanelen na ongeveer 4 jaar zou moeten terugverdiend hebben. Ontdek alle details in onze infografiek.

3. Premies en steun in het Waalse Gewest

Zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel blijven zonnepanelen rendabel!  

Dankzij zonnepanelen blijf je het systeem van de terugdraaiende teller genieten. Dat wil zeggen dat je alleen het verschil betaalt tussen wat je van het net afneemt en wat je in het net injecteert. Met andere woorden, als jouw nettosaldo gelijk is aan 0 of negatief, betaal je niets!

Goed om weten: sinds 1 oktober 2020 is het Waalse ‘prosumententarief’ officieel van kracht gegaan. Het komt erop neer dat prosumenten (personen die zelf energie produceren dankzij zonnepanelen bijvoorbeeld) een compensatie betalen voor het gebruik van het distributienetwerk. Afhankelijk van je netbeheerder schommelt dit forfaitaire tarief tussen 269 € per jaar in Ardennen en 397 € in de provincie Luik voor een installatie van 4 kWp.

Na een financiering van 100% in 2020 en 2021 blijft de Waalse regering een deel van dit bedrag terugbetalen in 2022 en 2023, namelijk 54,27%. Alle details over het prosumententarief in Wallonië vind je hier.

Onze infografiek toont je ook hoe rendabel je zonnepanelen zullen zijn in Wallonië.

Overzicht van de tegemoetkomingen, premies en kosten per gewest

  Brussel Wallonië Vlaanderen 
Aanvankelijke investering
(aankoop+
installatie)
Gemeentelijke energiepremie mogelijk /

Tot 1125 € subsidie voor je zonnepanelen en 1725 € voor je batterij.

Maximum 40% van de totale prijs van de installatie.

Verbruik

Systeem met injectietarief vanaf 1 november 2021

Groenestroomcertificaten (= +/- 900 €/jaar gedurende 10 jaar).
Teller loopt achteruit

Systeem met injectietarief

Gebruik van het netwerk Einde van het principe van de gedeeltelijke compensatie op 1 november 2021. Prosumententarief sinds
oktober 2020 (kost van =+-250€/jaar)

 

 

 

 

Kortom: waarom zonnepanelen installeren?

Zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel blijven zonnepanelen rendabel.

Zonnepanelen gebruiken fotovoltaïsche zonne-energie, of zonnestraling, om elektriciteit te produceren. Aangezien zonlicht een onuitputtelijke hernieuwbare energie is, is deze vorm van elektriciteitsproductie een resoluut ecologische oplossing. Zonlicht is bovendien gratis en dus is uw energiefactuur (bijna) nihil. De installatie van zonnepanelen blijft wel redelijk duur maar het is een efficiënte vorm van energieproductie met lage gebruikskosten. Zo zorgen ze voor een uitstekend rendement op je investering! De productiecapaciteit van de panelen dekt normaal gesproken een deel van het eigen verbruik van een normaal huishouden, hoewel alles uiteraard afhangt van ieders energiebehoefte, de beschikbare oppervlakte op het dak, het vermogen van de fotovoltaïsche panelen en je budget.