PLAGE verplicht voor grote gebouwenparken: waar begin ik?

Ben je de eigenaar of huurder van een groot gebouwenpark in het Brussels Gewest? Dan ben je sinds 1 juli 2019 verplicht om een Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) op te stellen. Maar hoe begin je daaraan? Met de tips in deze blogpost helpen wij je op weg.

03/04/2020 -
Valentine S.
Marketing expert Energy Efficiency

PLAGE, wat is dat? Dit acroniem staat voor 'Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie', een tool die leefmilieu.brussels in het leven heeft geroepen om het energieverbruik van grote tertiaire verbruikers in het Brussels Gewest te verlagen. Nadat de methode jarenlang op vrijwillige basis werd getest, is deze nu verplicht voor tal van eigenaars en huurders. Maar hoe raak je wegwijs in deze nieuwe wetgeving?

Controleer eerst je status

Weet je niet zeker of de PLAGE-verplichting voor jou geldt? Doe dan de test op de website van leefmilieu.brussels. Tel de oppervlakte van alle gebouwen in je gebouwenpark op voordat je aan de test begint. Dat is nodig om het juiste resultaat te krijgen.

Handige tip: of je nu eigenaar of huurder bent, je moet de oppervlakte van alle gebouwen en gebouwdelen van het gebouwenpark optellen, inclusief alle verdiepingen!

Volg de stappen zoals het hoort

Moet je een PLAGE opstellen voor je gebouwenpark? Volg dan de procedure die leefmilieu.brussels heeft vastgelegd. Concreet is dit een cyclus van vier jaar die uit vier fasen bestaat: identificatie, programmering, uitvoering en evaluatie. Alles begint met het aanstellen van een PLAGE-coördinator binnen je onderneming of instelling. Deze persoon leidt het programma in goede banen. Als eerste stap stelt de coördinator een inventaris van je gebouwenpark op en berekent hij het energieverbruik (het 'energiekadaster'). Op basis hiervan definieert leefmilieu.brussels de energiebesparingsdoelstellingen die je met je actieplan moet bereiken.

Handige tip: de identificatiefase loopt eind 2020 af! Nog geen PLAGE-coördinator aangesteld? Dan is het hoog tijd om dit te doen.

Bekijk het groots!

PLAGE is in eerste instantie een wettelijke verplichting, maar wist je dat deze methode je ook heel wat kan opleveren? De organisaties die aan het proefproject meewerkten, hebben samen jaarlijks 10.000 ton CO2 bespaard. Dat is goed voor een besparing van maar liefst 4,25 miljoen euro! Wil je duidelijk in kaart brengen hoeveel jij op het energieverbruik in je gebouwen kunt besparen? Vraag dan een gedetailleerde, complete audit aan bij een erkende auditor. ENGIE doet ook mee.

Handige tip: om de doelstellingen van leefmilieu.brussels te behalen, hoef je niet noodzakelijk dure investeringen in je gebouwen te doen. In sommige gebouwen levert een eenvoudige verwarmingsregelaar je al een groot deel op van de besparingen die je moet bereiken.

Eis een resultaatgarantie

Voor de uitvoering van je energie-efficiëntiemaatregelen kun je waar mogelijk een resultaatgarantie eisen van je leveranciers. Zo verplicht je hen om nuttig en slim te werk te gaan. De resultaten die je tijdens je actieplan behaalt, worden door een PLAGE-revisor gecontroleerd. Vermijd dus nutteloze of ontoereikende aanpassingen.

Ga voor een totaalaanpak

Als je tijd en geld wilt besparen, is een totaalaanpak de logische keuze. Zo zorg je er namelijk voor dat al je energiebesparingsmaatregelen optimaal op elkaar inspelen. Regeling van warm water, distributie van verwarmingscircuits, isolatie … Als alle partners tijdens de uitvoeringsfase vlot samenwerken, weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet en voorkom je dubbel werk (én stel je niet per ongeluk meerdere partners voor dezelfde taak aan).

Kies voor besparingen op schaal

Vertrouw je hele PLAGE-dossier toe aan één gespecialiseerde contactpersoon (de audit, uitvoering en opvolging van de werken, dus). Zo weet je zeker dat je kunt rekenen op iemand met technische expertise en veel praktische ervaring. Voor de initiële audit is het handig als je een pre-haalbaarheidsonderzoek uitvoert voor de gekozen maatregelen. Op die manier beperk je de audittijd (en de bijbehorende kosten) tot een minimum.

Denk aan het Energieprestatiecontract (EPC) van ENGIE

Wie aan energiebesparingen denkt, denkt ook aan de daarbij horende factuur. En aan de investeringen die je eerst moet doen … Gelukkig kun je de werken financieren met de besparingen die je realiseert. Dat is een van de grootste voordelen van het ECP (Energieprestatiecontract), een van de formules die ENGIE aanbiedt. Deze oplossing is bijzonder interessant omdat je met slechts één contactpersoon samenwerkt die je zwart op wit (contractueel) garandeert dat de beoogde energiebesparingen ook echt worden gehaald, en dat tijdens de volledige contracttermijn.