“De intelligente stad als onderdeel van de energietransitie”

De intelligente stad van morgen is digitaal, maar dat niet alleen. De uitbouw van zo’twerestad is onlosmakelijk verbonden met een betere elektriciteitsproductie en een efficiënter elektriciteitsgebruik.

21/02/2019 -
Isabelle V.
Communications expert - renewable, energy efficiency, green mobility

In dat opzicht is de smart city een essentieel onderdeel van de energietransitie, aldus Bruno Noto, Business Developer Innovation bij ENGIE. Hij vertelt ons welk enorm potentieel er schuilt in een stad die intelligent is op het vlak van energie …

Maar wat betekent dat nu precies?

Bruno Noto: “Dat betekent heel veel! (lacht) De technologische vooruitgang waarmee steden en gemeenten worden geconfronteerd, is voelbaar in verschillende domeinen en brengt nieuwe uitdagingen mee rond duurzaamheid, mobiliteit en veiligheid. Een stad intelligent maken op het vlak van energie betekent dat ze een onderdeel wordt van de energietransitie met als uiteindelijke doel de uitstoot van koolstofdioxide terug te dringen.”

En concreet?

B. N.: “Neem nu het voorbeeld van de energieprestatie van gebouwen. Heel wat steden zitten met een verouderde en energieverslindende infrastructuur. Ze moeten dus absoluut rekening houden met deze parameter in hun verdere ontwikkeling. Een Energieprestatiecontract (EPC) kan hen daarbij helpen. Zo´n Energieprestatiecontract is een algemene overeenkomst op lange termijn. Die bevat een analyse van de verbruiksgegevens – bijvoorbeeld via de plaatsing van sensoren – maar ook de uitvoering van isolatiewerken of de toepassing van hernieuwbare energie zoals windenergie en vooral, in een stadsomgeving, zonne-energie. Dat globale energiebeheer is essentieel. Naargelang van het geval rekenen we hierbij op een besparing tussen 12 en 53%. Een positieve investering dus, zowel op economisch als op ecologisch vlak.”

Zijn er nog andere voorbeelden?

B. N.: “Een domein waarin de besparingen duidelijk voelbaar zijn, is verlichting. In de grote meerderheid van de gevallen is dat immers een echte energieverslinder. Bij verlichting zijn er ontzettend veel manieren om kosten te besparen, met name dankzij ledtechnologie. Die technologie kan dus een grote energiebesparing opleveren. Ze is bovendien makkelijk te gebruiken, bijvoorbeeld in combinatie met bewegingssensoren of om openbare gebouwen of waardevolle historische panden tot hun recht te laten komen zoals de Grote Markt en het stadhuis van Brussel.”

Een stad die haar ecologische voetafdruk slim wil verkleinen, moet ook werk maken van mobiliteit …

B. N.: “Absoluut. De opstoppingen in de steden zijn niet alleen problematisch op het vlak van mobiliteit, maar vooral een ware nachtmerrie voor ons leefmilieu en de volksgezondheid. De mobiliteitsstromen moeten dus beter. En daar bestaan al oplossingen voor. Zo zijn er bijvoorbeeld camera´s en software met nummerplaatherkenning om onder meer de toegangen tot lage-emissiezones controleren of intelligente vervoersystemen.”

Wat betekent dat precies?

B. N.: “We gaan een dergelijk systeem installeren in Namen. Zo willen we het verkeer naar het stadscentrum beperken. Er zullen in real time boodschappen worden weergegeven op de verkeersassen die naar de stad leiden om de automobilisten warm te maken voor multimodaliteit. Dat betekent dat ze verschillende vervoermiddelen kunnen gebruiken zoals de bus via een partnership met TEC. Een app op de smartphone wordt zo als het ware een persoonlijke mobiliteitsassistent. Op die manier weten gebruikers op elk moment hoe druk het is in het centrum en kunnen ze beter inspelen op de complexiteit van hun traject.”

De mobiliteit van de toekomst, is die ook elektrisch?

B. N.: “Over twee decennia zullen alle nieuwe wagens kunnen rijden zonder uitstoot van broeikasgassen. Het wagenpark zal dus grotendeels elektrisch moeten zijn. Steden zullen bijgevolg moeten zorgen voor een degelijke laadinfrastructuur voor die elektrische wagens. Bovendien zullen we permanent moeten meten en analyseren hoe en hoe frequent die laadpalen worden gebruikt zodat we het net kunnen aanpassen en dus ook de elektriciteitsproductie en -distributie.”

De smart city biedt dus heel wat nieuwe mogelijkheden dankzij innovatieve energieoplossingen die veilig en doeltreffend werken. Nu is het aan de overheden, bedrijven en burgers om die smart city ook echt uit te bouwen…

Bekijk ook het video-interview met Bruno Noto!