EBO afgesloten? Laat deze financiële voordelen niet liggen

De nieuwe energiebeleidsovereenkomsten (EBO) lopen tot 2022 in Vlaanderen. Profiteer van technische en methodologische ondersteuning en financiële voordelen.

13/02/2020 -
Valentine S.
Marketing expert Energy Efficiency

Uw energiebeleidsovereenkomst met de Vlaamse overheid

U kon als industriële onderneming* met energie-intensieve vestigingen toetreden tot een vrijwillige energiebeleidsovereenkomst (EBO) van de Vlaamse overheid.

Het doel van deze EBO: de energie-efficiëntie en het potentieel voor hernieuwbare energie van uw bedrijf verbeteren.

Waarom deze EBO belangrijk is voor uw industrie

De Europese doelstellingen tegen 2030 zijn ambitieus. Daarom is uw vrijwillige akkoord met de Vlaamse overheid uiterst belangrijk. U kunt als industriële speler immers bewijzen dat u al grote inspanningen levert. En dat nog steeds doet.

Bovendien kan het gewest zijn inspanningen bewijzen aan Europa.

EBO: de financiële voordelen voor uw industrie

U krijgt een degressieve korting op de federale bijdrage elektriciteitsbijdrage – met een maximum van 250.000 €.

  • U krijgt een degressieve korting op de federale aardgasbijdrag
  • Degressiviteit offshore – maximum 250.000 €.
  • Aanspraak op een ecologiepremie: een investering op het vlak van milieu en/of energie – maximum 1.000.000 €/3 jaar.

Indrukwekkende CO2-reductie

Hoeveel CO2-emissies zijn er vermeden dankzij de energiebesparende maatregelen tussen 2005 en 2017? Antwoord: een indrukwekkende 13,92 megaton CO2.

In Vlaanderen zijn de reducties tussen 2005 en 2017 vooral te danken aan:

  • de energiesector (-7,3 Mton CO2-eq);
  • de industrie (-3,6 Mton CO2-eq).

Huidige EBO loopt tot 2022 in Vlaanderen

De energiebeleidsovereenkomsten liepen in principe af in 2020. De nieuwe EBO’s lopen over de periode 2015-2022.

Jaarlijks worden geaggregeerde monitoringsrapporten voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Hoeveel de industrie bijdraagt om de Vlaamse doelstellingen te realiseren op het vlak van broeikasgasemissies (niet-Vlaamse energie-intensieve industrie) en energie-efficiëntie, wordt zo geïnventariseerd.

Uw voordeel is daarom tweevoudig. U verlaagt uw energieverbruik en geniet financiële voordelen. Hierdoor kunt u energiebesparende maatregelen nemen (nieuwe installaties, renovatie van uw verlichting, perslucht, ... ).

Nog twee jaar om de voordelen te genieten

Waarom zou u het opgestelde energieplan niet uitvoeren? U hebt nog 2 jaar om deze voordelen te genieten. U krijgt:

  • een accijnsverlaging op het gasverbruik,
  • een vrijstelling van de onroerende voorheffing,
  • een reële kostenbesparing door uw energieprestaties te verbeteren.

Bespreek uw financiële voordelen

Heeft uw industrie een EBO afgesloten? Contacteer uw accountmanager (of via formulier) om uw acties voor energie-efficiëntie te bespreken. Maar vooral uw financiële voordelen en de eventuele risico’s.

 

 

* bedrijven (NACEBEL code 05 tot en met 33) die een groter verbruik dan 0,1 PJ primair per jaar hebben.