Gefluoreerde gassen in uw koelinstallaties, reageer snel !

Wist u dat er gas in uw koelinstallaties wordt gebruikt? Weet u zeker dat u niet voor een gaslek staat? Is alles in orde volgens de wetgeving in geval van controle?

29/05/2018 -
Valentine S.
Marketing expert Energy Efficiency

Vermijd onverwachte kosten aan uw installaties en informeer u nu.

De meeste koelinstallaties bevatten koelmiddelen die zeer schadelijk zijn voor onze planeet. Aangezien lekken best wel vaak voorkomen, heeft Europa actie ondernomen om ze zo snel mogelijk te laten verdwijnen.

Wake up call!

Gefluoreerde gassen bevinden zich in koelkasten en andere koelinstallaties die in verschillende sectoren gebruikt worden: detailhandel, groothandel, ontwerpbureaus, ziekenhuizen, horeca, datacenters, apotheken, enz.

Een lek van één kilogram r-404A-gas heeft dezelfde vervuilingsimpact op de lucht als een auto die de wereld zou rondreizen. Dat gas is niet de enige gevaarlijke speler. Een Europese Verordening inzake gefluoreerde gassen (F-gas) duidt ook gassen als HFC, PCF en SF6 en “mengsels” die een van deze stoffen bevatten aan als boosdoeners.

Vermijd boetes!

Vanaf 2020 zal geen enkele nieuwe koelinstallatie gefluoreerd gas met een aardopwarmingsvermogen (GWP-index) van meer dan 2 500 bevatten. In 2022 zal de wet nog strenger worden en die drempel naar 150 GWP doen dalen.

Bovendien gaat u aan een aantal verplichtingen zoals het opvolgen van installaties met synthetische koelmiddelen (freongas) moeten voldoen om boetes te vermijden. Het voorzien van regelmatige inspecties door gecertificeerd personeel om lekken te detecteren en ze te herstellen of het inschrijven in een logboek wordt verplicht.

Wat moet u concreet doen?

Indien u intallaties hebt die freon gebruiken, moet u in eerste instantie kijken welk type en welke hoeveelheid (kg) koelmiddel er in zit. U kunt de CO2-equivalente hoeveelheid voor de totale inhoud van de installatie aan de hand van de volgende formule berekenen:

CO2 ton-equivalente installatie = (kg x GWP) / 1000

Bijvoorbeeld: 10 kg R-404 (GWP = 3922) is gelijk aan 39,22 ton CO2-equivalent.

Deze hoeveelheid duidt aan in welke categorie u valt en welke verplichtingen hieraan verbonden zijn.

Prijzen die de lucht inschieten

Om te voorkomen dat de jaarlijkse limiet van HFC wordt overschreden, heeft de richtlijn ook een quotasysteem bepaald. In 2018 zal de markt worden beïnvloed door een zeer aanzienlijke reductie van deze quota (tot -30%), wat nu al leidt tot een zekere prijspiek en het stopzetten van de productie van sommige gassen. De prijs van het r-404A-gas bijvoorbeeld is in 2017 met 700% gestegen en wordt sinds dit jaar zelfs niet meer geproduceerd.

Hoe kunnen we u helpen?

Afhankelijk van de grootte en de staat van uw installatie (pre-audit), kan een ENGIE-expert uw oude koelmiddelen vervangen door een minder vervuilend gas. Dat kan in slechts drie dagen, in wat we een “drop-in” of “retrofit” noemen. Het is een kortetermijnoplossing met weinig impact op uw installatie. Het helpt te voorkomen dat u een koelmiddel gebruikt dat niet meer op de markt verkrijgbaar is.

Een andere mogelijkheid kan zijn om uw installatie te vervangen. In dat geval raden we een installatie met natuurlijke koudemiddelen aan. Op deze manier ontsnapt u aan wettelijke verplichtingen die vaak veel kosten. Voorbeelden hiervan zijn koelinstallaties op basis van ammoniak, CO2 of propaan met een GWP-index van 150 of minder. Dankzij deze aanpassingen voldoet u enerzijds aan de wetgeving, en anderzijds geniet u een veel hogere energie-efficiëntie die op termijn uw investering zal compenseren!

Handige links:

De Europese verordening 517/2014

AREA-gids over F-gasregeling 517/2014

F-gasregeling, Vlaanderen

F-gasregeling, Brussel

F-gasregeling, Wallonië