Het is zomer! Tijd om uw koel- en vriesinstallaties te optimaliseren.

Hoe harder uw koel- of vriesinstallaties moeten werken, hoe meer energie ze verbruiken, aan die wetmatigheid valt niet te tornen.

20/06/2018 -
Valentine S.
Marketing expert Energy Efficiency

Toch kunnen we u enkele eenvoudige tips aan de hand doen om die wetmatigheid voor een deel te omzeilen en hun verbruik in uw onderneming aan banden te leggen. Lees vooral verder!

1. Luchten en beschermen tegen de zon

Het zomerse klimaat speelt een grote rol. Tijdens zonnige dagen moet u er vooral voor zorgen dat uw koel- en vriesinstallaties voldoende ruimte hebben, zich uit de buurt van warmtebronnen bevinden en niet aan rechtstreeks zonlicht blootstaan. Per graad extra warmte zullen uw installaties 2,5% meer energie verbruiken.

2. De temperatuur onder controle houden

Ook wordt aanbevolen om de juiste temperatuur in te stellen die voor de inhoud van uw installaties is vereist. Een lagere temperatuur programmeren is echt niet nodig. Denk er ook aan dat de temperatuur niet op alle plaatsen van uw installaties identiek is. De koudste zones bevinden zich meestal onderaan.

3. Uw spoelen schoonhouden

Vergeet niet om de spoelen grondig te reinigen, want die zijn gevoelig voor stofophopingen. Schone spoelen dragen bovendien bij tot een hoger rendement.

4. Uitkijken voor lekken

Zoals we al aanstipten in ons artikel over de regelgeving inzake fluorhoudende gassen, kan een gaslek nooit worden uitgesloten. Snel reageren is de boodschap: los van de bijzonder negatieve milieu-impact moeten uw installaties ook beantwoorden aan diverse verplichtingen. Inbreuken daarop worden fors beboet. Twijfels in dat verband? Wij kunnen u helpen.

5. Ontdooien om te besparen

Voorts moet u uw vriesinstallaties twee keer per jaar ontdooien. Bij ijsophopingen moet er aanzienlijk meer energie worden aangevoerd om het rendement van de motor op peil te houden. Vandaar het belang van regelmatige ontdooiingen.

6. Uw dichtingen controleren

Controleer of de dichtingen van uw deuren in goede staat zijn en voor een hermetische afsluiting zorgen. Een beschadigde of verouderde dichting doet koude uit uw installaties ontsnappen en zorgt voor sluipende energieverliezen die hoog kunnen oplopen.

7. Vullen

Ook belangrijk om weten is dat goed gevulde koel- en vriesinstallaties een hoger rendement halen. In het geval van een elektriciteitspanne zal de inhoud de koude ook langer vasthouden dan in een (half) lege installatie.

8. Proactief zijn

Tot slot, denk vooruit. Stel het onderhoud van uw installaties niet uit tot wanneer er een probleem opduikt. Meestal wordt aanbevolen om een onderhoud uit te voeren voordat de zomerhitte toeslaat.