Immobiliën: 5 vaak gestelde vragen over het PLAGE-programma

De PLAGE-voorwaarden (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie) vormen een hele uitdaging voor u als verantwoordelijke van een Brussels gebouwenpark! ENGIE begeleidt u stap per stap.

08/12/2020 -
Valentine S.
Marketing expert Energy Efficiency

Voor eigenaars of huurders van Brusselse gebouwen draait het najaar van 2020 bijna maar rond één iets, namelijk PLAGE (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie). En terecht! Met deze verplichting wil de overheid het energieverbruik van gebouwen terugdringen. De identificatiefase van de betrokken partijen eindigt op 31 december 2020. Privé- en openbare instellingen waarop PLAGE van toepassing is, moeten vóór deze datum hun dossier samenstellen en indienen bij Leefmilieu Brussel. Bij ENGIE krijgen we tal van vragen over deze nieuwe wetgeving. Met nog zes weken te gaan tot de eerste einddatum, beantwoordt Benoît Kelecom, onze expert in energie-efficiëntie, de meest gestelde vragen.

Hoeveel bedraagt mijn PLAGE-doelstelling?

Het uitgangspunt van PLAGE is om een energiebesparingsdoelstelling toe te kennen aan uw gebouwenpark. Die moet u voor al uw gebouwen volledig behalen binnen de 4 jaar. Deze doelstelling wordt vastgelegd door Leefmilieu Brussel en houdt rekening met de categorie van uw gebouwen (hun bestemming), hun oppervlakte en het verbruik van primaire energie per m². Kent u op dit moment het precieze cijfer nog niet dat Leefmilieu Brussel zal communiceren? Wij kunnen het inschatten volgens hun berekeningsmethode en toepassen op uw specifieke situatie. Op basis daarvan kunnen we u uiteraard mogelijke verbeteringen doorgeven en zo uw resultaat beïnvloeden.

Hoeveel kost het als ik niks onderneem?

Als u de procedures of de doelstelling van Leefmilieu Brussel niet naleeft, riskeert u hoge boetes. Om u een idee te geven, maakten we de berekening voor een gebouw zoals dat van ENGIE in Evere. Voor dit 3.000 m² grote gebouw zouden de boetes kunnen oplopen tot € 7.178. Voegen we hieraan de energiekosten toe die we dankzij het PLAGE-actieplan jaarlijks in het gebouw zouden kunnen vermijden (ledverlichting, onderhoud zonnepanelen, vervanging van ventilatoren enz.), dan komen we aan een totaal van € 28.753 op vier jaar tijd (looptijd van het PLAGE-programma). Dat cijfer ligt stukken lager dan de investeringen die nodig zijn om het gebouw PLAGE-conform te maken.

Moet ik een energieaudit laten uitvoeren?

Als u het PLAGE-programma volgt, bent u voortaan vrijgesteld van de verplichte energieaudit voor ‘grote verbruikers’- vestigingen. Toch verplicht het PLAGE-programma u om de vooraf bepaalde doelstellingen te bereiken aan de hand van een actieplan. De resultaten van dit actieplan moeten worden gemeten. Een audit is dus steeds verplicht om een volledige diagnose van uw gebouwen te stellen en om de vereiste maatregelen te bepalen. ENGIE is hiervoor de ideale partner. Zeker omdat we als expert op het vlak van energie-efficiëntie een rol kunnen spelen in elk onderdeel van de keten (audit, werken, onderhoud van de installatie en energieopvolging). Op die manier geniet u dus waar nodig een schaalvoordeel en krijgt u een resultaatgarantie (bijvoorbeeld in het kader van een EPC-contract).

Hoe meet u uw energiebesparing?

Voor PLAGE gebeuren de meting en controle van de gerealiseerde energiebesparingen op basis van het IPMVP-protocol (International Performance Measurement and Verification Protocol). Bij ENGIE werken er tal van erkende IPMVP-experts. Uw dossier bevindt zich dus in de juiste handen. En dat is nog niet alles! We bieden u ook een tool waarmee u het resultaat van uw inspanningen efficiënt en op intuïtieve wijze kunt meten en evalueren. Een tool die veel meer mogelijkheden biedt dan enkel uw energieverbruik meten. Zo ziet u in een muisklik dat de gerealiseerde besparingen overeenstemmen met de referentielijn van de doelstelling zoals bepaald door Leefmilieu Brussel.

Wanneer kan ik starten met mijn audit?

Zodra de identificatie is uitgevoerd, berekent Leefmilieu Brussel uw besparingsdoelstelling. U ontvangt die binnen de drie maanden. Ondertussen kunt u al een audit opstarten met een erkende auditor zoals ENGIE. Aarzel niet om contact met ons op te nemen! Samen werken we een stevig actieplan uit op basis van concrete scenario's die u helpen de juiste beslissingen te nemen. Als u dat wenst, kunnen we u ook begeleiden bij het opstellen van de lastenboeken voor uw werken en kunnen we u helpen bij uw communicatie met uw PLAGE-auditor.

Wilt u meer weten over onze à la carte- en alles-in-één-oplossingen om uw PLAGE-doelstellingen te bereiken?

Bezoek onze website