Lenteschoonmaak van uw airconditioningsinstallatie

Tijd voor de lenteschoonmaak en het seizoensgebonden onderhoud van de airconditioningsinstallatie van uw onderneming. Uw HVAC-systemen hebben het hele jaar stof en allergenen opgestapeld die hun prestaties en levensduur fors kunnen verminderen en de

19/03/2018 -
Valentine S.
Marketing expert Energy Efficiency

Tijd voor de lenteschoonmaak en het seizoensgebonden onderhoud van de airconditioningsinstallatie van uw onderneming. Uw HVAC-systemen hebben het hele jaar stof en allergenen opgestapeld die hun prestaties en levensduur fors kunnen verminderen en de gezondheid en activiteit van uw werknemers schaden.

Heel wat bedrijven verwaarlozen deze belangrijke stap. Een goed onderhoud van uw airconditioning verloopt als volgt:

Inspectie en vervanging van de filters, controle van de leidingen en bobijnen

Enkele kernvragen kunnen u helpen om de huidige toestand van de filters te beoordelen:

  • Blazen ze even hard als vroeger?
  • Is de lucht steeds even koud?

Een vuile filter blokkeert de luchtstroom en beïnvloedt de prestaties van uw koelsysteem dat harder moet werken om dezelfde temperatuur te handhaven.

Belangrijk: het is niet altijd nodig een filter te vervangen, maar hij moet om de zes maanden worden schoongemaakt en vaker tijdens periodes van intens gebruik van de installatie.

Ook de leidingen en bobijnen moeten worden schoongemaakt. Vergewis u ervan dat de leidingen niet verstopt zijn (stof, insecten enz.).

Een goed koelvloeistofpeil

Een laag koelvloeistofpeil kan een toename betekenen van de koelenergie die nodig is om het comfort van het gebouw te garanderen. Bijvullen is dus aangewezen.

Onderschat ook nooit het effect van een lek. Naast de zware gevolgen voor uw budget, heeft een lek een rampzalige impact op het milieu.

De Europese Unie heeft in deze context een ambitieus programma van maatregelen opgesteld[1] om het gebruik van gefluoreerde gassen te verminderen en eventuele lekken te voorkomen. Deze regelgeving heeft tot doel het gebruik van milieuvriendelijke technologieën op te leggen voor nieuwe uitrustingen en producten tegen 2030.

Programmering van de thermostaat

Het is ten stelligste aanbevolen de programmering van de thermostaten van uw gebouwen na te kijken wanneer ze niet systematisch worden gebruikt.

Betere prestaties en een budget onder controle

Door uw filters schoon te maken kunt u het energieverbruik van uw installatie met wel 15 procent terugdringen.  Een aangepaste instelling van de thermostaten zal ook een positieve impact op uw verbruik hebben.

Vijfennegentig procent van de herstellingen aan de airconditioning zouden kunnen worden vermeden met een jaarlijks onderhoud.

Pollenallergieën

Een schoon bedrijf kenmerkt zich door de kwaliteit van de lucht die de werknemers inademen. Het is dus zeer belangrijk om astmalijders en personen met andere ademhalingsstoornissen te beschermen tegen stof en allergenen die eigen zijn zoals pollen.

Een recente studie die werd gepubliceerd in het Journal Environmental Health Reports toont trouwens een duidelijk onderling verband aan tussen een kwaliteitsvolle atmosfeer in uw kantoren en de productiviteit van uw werknemers.[2]

Een expert tot uw dienst

Onze experts kunnen u gepersonaliseerde onderhoudsplannen voorstellen om bestaande problemen op te lossen en toekomstige prestatieproblemen en defecten te voorkomen. Met een aangepast HVAC-onderhoud kunnen de verwarmings- en koelsystemen van uw gebouw het hele jaar door efficiënter werken met aanzienlijke energiebesparingen voor uw bedrijf als resultaat.

 

[1] Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 (Voor de EER relevante tekst). Rechtstreekse link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517
[2] Sciences et Vie, Roman Ikonicoff, “Le confinement des bureaux pénalise les fonctions cognitives des employés”, 05 november 2015