Via de verschillende actoren inzicht krijgen in het energieprestatiecontract

Zowel voor het bedrijfsleven als de overheid vormt energie een aanzienlijke kostenpost én een niet te verwaarlozen milieulast. Met een energieprestatiecontract (EPC) kan die energiekost verlaagd worden.

19/08/2019 -
Valentine S.
Marketing expert Energy Efficiency
Met dit contract besteedt de klant het energiebeheer van al zijn gebouwen en installaties uit aan een ESCO (= energy service company). Doel: het verbruik aanzienlijk verminderen.

EPC: wie doet wat?

Een EPC is een contractuele garantie tussen een ESCO en de klant. De ESCO beheert  een project op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare en gebruikt daarbij de inkomstenstroom uit de kostenbesparingen of de geproduceerde hernieuwbare energie om de kosten van het project, inclusief de investeringskosten, terug te betalen. Het resultaat wordt contractueel gewaarborgd door de ESCO, via een bonusmalussysteem. Worden de vooropgestelde besparingen niet gehaald, dan is de ESCO zijn klant een geldboete verschuldigd.

De klant kan ook met een facilitator werken, maar dat is niet verplicht. De facilitator is een objectieve partij die de vereiste knowhow en ervaring heeft om het EPC-project met succes uit te werken. De facilitator speelt de rol van ombudsman en toezichthouder tussen de klant en de ESCO, zodat tussen de toekomstige contractpartners een duurzame relatie en een vertrouwensklimaat tot stand wordt gebracht. De facilitator helpt bijvoorbeeld een plan op te stellen voor de inventarisatie van onroerende goederen, de toestand en ouderdom van de activa (NEN 2767), de financiële analyse enz. Ook controleert hij de energiebesparingen en de verbruiksgegevens (volgens de IPMVP-norm ).

En ten slotte kan de klant voor de financiering van zijn EPC de hulp inroepen van een bank. Als financiële partner van de ESCO kan de bank bijkomende oplossingen bieden als de klant niet het hele project wil financieren.