Video: Zo verlaagt CHR Sambre et Meuse zijn energiefactuur met 296.526 euro

CHR Sambre et Meuse, een ziekenhuis met 419 bedden, ging op zoek naar de beste manier om zijn energieverbruik te doen dalen en zijn koolstofvoetafdruk te verkleinen. Hoe liep het af?

30/08/2019 -
Valentine S.
Marketing expert Energy Efficiency

Ze ondertekenden uiteindelijk een energieprestatiecontract, goed voor een jaarlijkse besparing van 15,5 percent op hun energieverbruik. De looptijd van het contract? 10 jaar. Een besparing die kan tellen …

Dat contract volgt op een openbare aanbestedingsprocedure van Renowatt.

De uitdaging waar ziekenhuizen voor staan

De klok rond patiënten de allerbeste zorgen bieden. Dat is, kort samengevat, de kerntaak van ziekenhuizen en zorginstellingen. Maar in de realiteit komt er heel wat bij kijken. En het gaat over de levens van patiënten, dus veel ruimte voor vergissingen is er niet. Dat wil dus ook zeggen dat de infrastructuur en de technische middelen volkomen betrouwbaar moeten zijn. En de installaties en de gebouwen moeten zo efficiënt mogelijk zijn om het comfort en de veiligheid van patiënten en personeel te garanderen. Maar hoe pak je dat aan als installaties alsmaar meer energie vreten en de budgetten slinken?

Zo verlaagt CHR Sambre et Meuse zijn energiefactuur met 296.526 euro

Een contract dat besparingen garandeert

CHR Sambre et Meuse besloot om de zaken grondig aan te pakken en schreef een openbare aanbesteding uit voor een energieprestatiecontract. Tijdens zo’n contract neemt een ESCO of Energy Services Company het beheer van een gebouw voor langere periode over. Het investeert in zijn plaats in energiebesparende maatregelen en neemt het volledige onderhoud voor zijn rekening. In het contract zijn garanties ingebouwd die een bepaald percentage besparingen garanderen. ENGIE leverde als ESCO zijn voorstellen in voor de openbare aanbesteding en kwam als winnaar uit de bus. Ze garandeerden het CHRSM een jaarlijkse besparing van om en bij de 300.000 euro, of 15,5% van het energieverbruik, en dat vanaf het einde van de werkzaamheden.

Multifront-aanpak

Het voorstel van ENGIE omvatte een reeks maatregelen en verbeterpistes om het energieverbruik van het ziekenhuis steeds verder en op lange termijn terug te dringen. Het ging onder meer om het optimaliseren van de bestaande WKK-installatie, het plaatsen van zonnepanelen op het dak en de gevels, het bouwen van nieuwe carports met zonnepanelen, de modernisering van de stookruimten, een geleidelijke overgang naar ledverlichting, betere ventilering en maatregelen voor een betere waterkwaliteit. Een hele boterham. Met als smakelijke kers op de taart: een jaarlijkse besparing van 300.000 euro vanaf het einde van de werkzaamheden. Het concept overtuigde het CHR Sambre et Meuse en het energieprestatiecontract tussen beide partijen werd getekend.

Interne bewustmaking

Om ieders gedrag blijvend om te buigen legt ENGIE ook de nadruk op communicatie. Dankzij de communicatie wordt er een duurzaam draagvlak gecreëerd bij alle betrokken partijen – directie, personeel, maar ook leveranciers en bezoekers. Voor het personeel, de medische staf en de artsen zijn informatiesessies en opleidingen voorzien. Verder worden kernpunten en belangrijke boodschappen regelmatig op informatieschermen herhaald.

Overgang naar een koolstofneutrale werking

Het energieprestatiecontract met het CHR Sambre et Meuse is een mooi voorbeeld van een goed opgezet energie-efficiëntieproject. Met 10,9% minder uitstoot van broeikasgas (BKG) kiest dit ziekenhuis beslist voor de energietransitie en de strijd tegen klimaatverandering.