Demand Response: financieel interessant voor ziekenhuizen met minimum 300 kW/jaar flexibel elektriciteitsvermogen, 24/7

Hernieuwbare energieproductie (PV, wind, …) is minder voorspelbaar dan klassieke energieproductie. Dat kan zorgen voor onevenwicht op het publieke elektriciteitsnet en dus voor een risico op black-out.

29/06/2020 -
Valentine S.
Marketing expert Energy Efficiency

Ideaal scenario: uw ziekenhuis kan, op aanvraag, zijn verbruik verminderen of zijn elektriciteitsproductie verhogen om het evenwicht op het net te herstellen.

ENGIE, en zijn NextFlex-team, biedt u Demand Response aan tegen een vergoeding.

Wat is Demand Response?

Elk ziekenhuis heeft een noodgenerator om te anticiperen op een stroomuitval. Deze noodgenerator is dus heel belangrijk en moet af en toe getest worden.

Wanneer ENGIE deze noodgroep gebruikt om energie op te wekken, is dat in overleg met het ziekenhuis. En voor een beperkte duur: tussen 15 minuten en 4 uur en een beperkt aantal activaties van 10 tot 80 uur per jaar. De installatie wordt dus zeker niet overbelast.

Het NextFlex-team van ENGIE heeft al meer dan 300 klanten. NextFlex stelt de reservecapaciteit van de klant ter beschikking aan de netwerkbeheerder en vergoedt het ziekenhuis voor zijn flexibiliteit, of die nu geactiveerd is of niet.

Het NextFlex-team werkt 100% op Demand Response en beheert voor u alle technische en administratieve aspecten. Zo krijgt u uw vergoeding zonder risico’s te lopen.  

Waarom doet het ziekenhuis dat niet zelf?

Omdat het administratieve proces heel tijdrovend is (dagelijkse koers, Flexibility Service Provider-licentie met bankgarantie enz.). Bovendien: als het ziekenhuis onvoldoende vermogen genereert, riskeert het extreem hoge boetes. Dat risico neem NextFlex volledig op zich, dankzij een groot netwerk van aangesloten klanten.

Waarom Demand Response voordelig is voor een ziekenhuis

  • Het ziekenhuis krijgt een mooie financiële vergoeding voor het gebruik van zijn noodgenerator. Dat geld kan het bijvoorbeeld investeren in onderhoud of renovatie van toekomstige noodgeneratoren.
  • De noodgenerator van het ziekenhuis werkt vaker (en moet dus minder getest worden).
  • Het personeel is bewuster en beter voorbereid op een echte stroomuitval.
  • Het ziekenhuis draagt bij aan de productie van hernieuwbare energie door energie in het net te injecteren.

Check het potentieel van úw ziekenhuis

Voor Demand Respons moet een ziekenhuis voldoen aan enkele specifieke criteria. Komt uw ziekenhuis in aanmerking? Doe de test en u komt het te weten.