Einde in zicht van historisch lage energieprijzen?

U volgt de energieprijzen met argusogen omdat het één van de belangrijkste kostenposten van uw bedrijf is. Waaraan mag u zich de komende maanden verwachten?

29/08/2017 -
Damien G.
Marketing expert Reliable installations

Veel externe factoren beïnvloeden de prijzen op de energiebeurzen. Door deze markten te volgen, kan u op het juiste moment een energiecontract afsluiten en uw bedrijf een concurrentievoordeel bieden. Te meer aangezien sommige energie intensieve bedrijven in België benadeeld zijn door de minder gunstige regelgeving in termen van belastingen, toeslagen of certificatiesystemen in vergelijking met de buurlanden, zoals door een studie van de federale energiewaakhond CREG(1) eerder dit jaar getoond.

Bedrijven hebben er dus alle belang bij om de gebeurtenissen op de energiemarkt goed op te volgen en zo op het juiste moment een aankoopbeslissing te nemen.

Schrijf u in op het webinar over de energiemarkten (21 september om 14u)

Geopolitieke trends: impact op in de energiemarkten?

Om een inschatting te maken van de toekomstige prijsevoluties, kijken we best eerst naar de geopolitieke ontwikkelingen. Die kunnen een belangrijke impact hebben op vraag en aanbod, wat gevolgen heeft voor de prijzen. Neem nu de verkiezing van Emmanuel Macron als president van Frankrijk.

Jürgen Sanders, marktexpert bij ENGIE

“De verkiezing van een pro-Europese president vormde een belangrijke tegenhanger voor de brexit. Het zorgde voor vertrouwen, wat de economische groei en dus ook de vraag naar energie kan stimuleren”, zegt Jürgen Sanders, marktexpert bij ENGIE. “De Brexit zelf heeft nog geen echte impact gehad op de energiemarkt. Het voorbije half jaar groeide de Britse economie zelfs, al kan dat heel snel veranderen mocht er geen goed akkoord komen met de EU”, zegt J. Sanders.

Dan is er nog de verkiezing van Donald Trump in de VS. Tijdens de eerste zes maanden van zijn presidentschap kende de Amerikaanse economie een sterke groei, vooral in afwachting van een lagere vennootschapsbelasting. Al valt die groei nu een beetje terug omdat elke poging tot hervorming vroegtijdig strandt.

Duurdere of goedkopere energie?

De olieprijs is serieus opgeveerd sinds begin 2016

De voorbije maanden was er een lichte terugval en nu jojoot de prijs rond het niveau van 50 dollar.

“Tenzij er zich ineens geopolitieke crisissen voordoen, valt er geen verdere stijging van de olieprijzen te verwachten. Het vooruitzicht is er eerder één van stabiele of zelfs licht dalende prijzen”, zegt J. Sanders. “Zelfs de verlenging van de productiebeperking door de OPEC heeft niet geleid tot hogere prijzen. Het tegengestelde gebeurde zelfs. Door Trump’s energiebeleid en almaar goedkopere productiemethodes van schaliegas en -olie, groeide de US-productie verder en zette zo de prijzen onder druk om te dalen.”

Hoe zit het met de gasprijzen?

Vooral onder impuls van de elektriciteitsproducenten zit de vraag naar aardgas in de lift, al kan de aanbodzijde dat momenteel nog vlot bijbenen. De bevoorrading vanuit Noorwegen en Rusland draait op volle toeren, terwijl ook de leveringen van vloeibaar gas (LNG) naar Europa weer aantrekken. Enkele factoren kunnen wel het toekomstige aanbod aantasten: de sancties van de Golfstaten tegen Qatar, de beperking van de productiecapaciteit in het Nederlandse Groningen en de beslissing om in Groot-Brittannië de grootste ondergrondse opslagsite te sluiten.

“Toch is er geen enkele reden om uit te gaan van een daling van de gasprijzen. Om verdere dalingen te zien, zouden er meer LNG-schepen moeten leveren in Europa en zou de vraag naar gas voor elektriciteitsproductie niet verder mogen stijgen”, zegt J. Sanders.

Een stijging van de elektriciteitsprijzen is waarschijnlijker.

De waterschaarste zet de productie van grote waterkrachtcentrales onder druk in het zuiden van Europa en heeft er al voor gezorgd dat kerncentrales stilgelegd moesten worden, onder meer in Frankrijk. In België blijft de productie van kernenergie op peil. Dat is dus niet het geval in Frankrijk, waardoor de prijzen in ons land hoog blijven. En de bezorgdheid over de beschikbaarheid van de Franse nucleaire vloot is in de afgelopen weken versterkt naar aanleiding van de vraag van het ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) in Frankrijk naar een controle op de kwaliteit van enkele componenten (geleverd door een bepaalde fabrikant) in enkele kerncentrales. De evolutie van de situatie in Frankrijk blijft het belangrijkste element om te volgen in de komende dagen.

“Bovendien zullen de elektriciteitsprijzen in de toekomst veel meer onder invloed staan van hernieuwbare energie, die zeer afhankelijk is van de weersomstandigheden. Naarmate het aandeel van hernieuwbare energie toeneemt, kunnen ook de prijsschommelingen en de risicopremie toenemen”, zegt J. Sanders.

Schrijf u in op het webinar over de energiemarkten

Wat zijn op de energiemarkt de hoogtepunten van de voorbije maanden? Hoe hebben ze de prijzen beïnvloed? En wat zijn de verwachtingen voor de komende maanden? Elke drie maanden geven de specialisten van ENGIE een antwoord op deze vragen tijdens een webinar. De volgende sessie is op 21 september om 14u.

Schrijf u hier in.

(1) Bron: http://creg.be/nl/publicaties/studie-div-20170330