Is er een Trump-effect op de energieprijzen?

Dit opiniestuk geeft het standpunt weer van Pascal Paepen over de effecten van de verkiezing van Donald Trump op de energieprijzen.

22/12/2016 -
Damien G.
Marketing expert Reliable installations
In opdracht van ENGIE heeft hij een opiniestuk geschreven over de effecten van de verkiezing van Donald Trump als president van Amerika op de energieprijs. 

Foto: hbvl.be

Donald Trump is nog maar net verkozen als 45ste president van de Verenigde Staten en zal pas volgende maand zijn nieuwe functie opnemen, maar dat neemt niet weg dat hij nu al kritiek krijgt op een aantal evoluties die onwenselijk zijn omdat ze verlies lijken op te leveren: de stijging van de rente, de daling van de euro, de stijging van de dollar en zelfs… de stijging van de olieprijzen. Is die kritiek terecht of veeleer een onderdeel van een nogal onvriendelijke campagne die westerse media al dan niet bewust hebben opgezet tegen de ‘President-?

Verlies van 1 700 miljard dollar op de obligatiemarkten

In zijn overwinningsspeech kondigde Trump aan massaal te zullen investeren in de Amerikaanse infrastructuur. Heel origineel is die uitspraak niet omdat zulk investeringsprogramma eveneens een verkiezingsbelofte was van Trump-rivaal Clinton. Maar voor obligatiebeleggers wereldwijd vormde de uitspraak wel een trigger om hun effecten te verkopen, met dalende koersen en een stijgende rente tot gevolg. De redenering is: als de Amerikaanse overheid massaal zal investeren zal de federale overheidsschuld van nu al ruim 19 000 miljard dollar nog stijgen. De Amerikaanse schatkist zal gedwongen worden om nog veel meer obligaties op de markt te gooien, waardoor de prijzen ervan dalen en de rente stijgt.

We moeten echter toegeven dat die stijgende rente niet enkel te wijten is aan de plannen van de nieuwe Amerikaanse president. Deze maand nog zal de Federal Reserve (Fed), de Amerikaanse centrale bank, allicht voor het eerst in een jaar de rente nog eens verhogen. Dat is meteen een hoopgevend signaal over de groei van de Amerikaanse economie. Goed zo! Maar tegelijkertijd is dat slecht nieuws voor alle doemdenkers die ervan uitgaan dat het einde van de wereld nabij is en dat de economie bijgevolg nog heel lang gestimuleerd moet worden met een historisch lage rente. Het verlies op de obligatiemarkten is dus niet de fout van Trump!

US dollar: the only way is up!

Hetzelfde kunnen we zeggen over de koerswinst van de dollar. In de uren na de aankondiging van Trumps overwinning daalde het groene biljet op de Aziatische geldmarkten. Tijdens de eerste speech van de nieuwverkozen president steeg de munt echter fors. Een hogere rente in dollar maakt de munt immers interessanter voor beleggers zodat voor duizenden miljarden aan euro’s, Britse ponden en Japanse Yens geruild worden in US dollar.

De dollar zit echter al lang in een stijgend kanaal. Goldman Sachs en tientallen andere financiële instellingen, al dan niet zakenbanken, verkondigen dan ook al jaren dat de pariteit dollar-euro zal bereikt worden. Ik verwacht zelf dat de dollar nog een koerspotentieel heeft van 10% of meer ten opzichte van de euro. Ik hou dus mijn cash in dollar aan en neem misschien winst als de koers USD/EUR 0,95 euro per dollar bereikt. Op lange termijn wil je liefst in euro zitten als je kosten en boekhouding ook in die munt uitgedrukt worden. Op korte termijn is het niet slecht om met de trend mee te gaan. De dollar zal nog een tijdje stijgen omdat de Europese Centrale Bank er voorlopig niet aan denkt de rente op te trekken, terwijl de Amerikaanse tegenhanger dat wel zal doen.

Quid energieprijzen?

Tijdens zijn campagne veegde Trump herhaaldelijk de vloer met de waarschuwingen van de klimaatopwarming en de noodzakelijke inzet van ons allemaal om milieuvervuiling tegen te gaan. Sprak hij mijnwerkers toe, dan vertelde hij hen dat hij, in tegenstelling tot zijn rivaal, de koolmijnindustrie genegen was. Op net dezelfde wijze probeerde hij de stemmen te winnen van de werknemers in de olie- of de schaliegassector. “Let’s make America great again”, door ervoor te zorgen dat de V.S. nog meer energieonafhankelijk wordt van het buitenland. Je zou denken dat zo’n visie op termijn leidt tot lagere energieprijzen. Des te meer olie en gas er geproduceerd wordt, des te lager de prijzen.

Maar ik vrees dat ook hier critici veel te veel macht toekennen aan Trump. Het is niet omdat een presidentskandidaat verkiezingsbeloftes maakt, dat hij er zich ook aan zal houden. In de dagen na zijn verkiezing liet Trump al optekenen dat we wel bezorgd mogen zijn om milieuvervuiling. Die Amerikaanse steenkoolarbeiders zullen dus misschien toch niet tot aan hun pensioen dezelfde werkgever mogen dienen? En is de impact van de olieproducerende landen, al dan niet lid van de OPEC, niet veel groter dan die van de president van de V.S.? De productiedaling zal een veel groter effect hebben op de energieprijs. Ze zal ertoe leiden dat de olieprijs, die lang kunstmatig laag werd gehouden door Saoedi-Arabië, zal stijgen. Die afspraak, in combinatie met een groei van de wereldeconomie die langzaam richting 4% evolueert, zal ertoe leiden dat we uiteindelijk hogere olie- en energieprijzen zullen zien.

Gelukkig geldt ook hier de levenswijsheid van filosoof Johan Cruijff. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Door een stijging van de olieprijs zullen grote olieconcerns weer op zoek gaan naar nieuwe oliebronnen. Tegelijkertijd is het een signaal voor de producenten van alternatieve energie om opnieuw te investeren in een activiteit die stilaan weer rendabel wordt. De hogere prijzen zullen dus uiteindelijk weer voor meer aanbod zorgen, hetgeen een zegen is voor de economische groei. Neen, er is geen reden tot paniek of wanhoop, net zomin als er een reden is om Trump te beschouwen als de hoofdoorzaak voor een wijziging van obligatie-, munt- en energieprijzen.

Tijdens het webinar van 04 mei komen wij terug op deze overwegingen en worden de verschillende highlights op de energiemarkt in 2016 en de impact ervan op de prijzen geanalyseerd.

U kunt de actualiteit op de energiemarkt van dichtbij volgen door u gratis in te schrijven op onze wekelijkse e-newsletter Energy Market News.