Waarom de energieprijs een periode van hoge volatiliteit tegemoet gaat

De energiemarkt zit in een overgangsfase die gepaard gaat met grote prijspieken, afgewisseld door diepe dalen. Uiteindelijk zal de markt of de overheid het wel kunnen stabiliseren, maar tot dan moeten we rekening houden met een hoge volatiliteit.

02/07/2015 -
Damien G.
Marketing expert Reliable installations

De Europese energiemarkt zit in een overgangsfase van fossiel naar duurzaam. Deze periode gaat gepaard met zeer grote prijspieken voor stroom, afgewisseld door diepe dalen. Uiteindelijk zal de markt of de overheid deze pieken en dalen wel weer rechttrekken, maar tot dan moeten we rekening houden met een hoge volatiliteit.

Energieverbruik daalt door crisis en stijgende aandacht voor energie-efficiëntie

De Europese industrie krabbelt langzaamaan overeind uit een zeer diepe crisis. Door de afname van de industriële activiteit daalde het energieverbruik. Intussen probeert de overheid het energieverbruik zowel bij particulieren als in het bedrijfsleven te beperken door energie-efficiëntie te bevorderen en energiebesparende maatregelen te ondersteunen. Energie die niet wordt gebruikt, schaadt immers het milieu niet en kost geen geld.

Toename hernieuwbare energie, vergeleken met vorige jaren

Tegelijkertijd neemt het aandeel aan duurzame energie in Europa toe, waardoor ook de “onvoorspelbaarheid” van de energieproductie toeneemt. Als het hard waait en de zon schijnt, wordt er veel hernieuwbare energie geproduceerd, terwijl er plotse en onverwachte tekorten kunnen ontstaan op donkere, windstille dagen.

Steenkool goedkoper

In tegenstelling tot in andere landen wordt de productie van elektriciteit uit steenkool ontmoedigd in België. De CO2-uitstoot van steenkoolcentrales ligt namelijk erg hoog, waardoor België eerder kiest voor gasgestookte centrales. De Amerikaanse schalierevolutie zorgt echter voor een dump van goedkope steenkool in Europa, waardoor ook de productie van elektriciteit uit steenkool veel goedkoper wordt.

Dit geeft onze gasgestookte centrales een competitief nadeel, wat nog wordt versterkt door de toenemende integratie van de CWE-markt (Central-West Europe), waarbij Nederland, Duitsland, Luxemburg en België meer en meer met elkaar worden verbonden tot één geïntegreerde elektriciteitsmarkt. Goedkopere Duitse steenkoolcentrales hebben hierbij het meeste voordeel, terwijl de inzet van ‘duurdere’ Belgische centrales beperkt blijft tot momenten waarop de vraag echt hoog is.

Paradox op de elektriciteitsmarkt

Het resultaat is een vreemde tegenstrijdigheid: de onregelmatigheid van hernieuwbare energie vereist de aanwezigheid van productiecapaciteit die de onvoorspelbaarheid van een toenemende hernieuwbare capaciteit kan opvangen. Aangezien steenkoolcentrales in België niet aangemoedigd worden, dienen wij ons te richten tot duurdere gasgestookte centrales. De back-up rol van deze centrales zorgt er echter voor dat deze te weinig draaien, waardoor hun rentabiliteit onder druk komt te staan en ze vanuit een economisch standpunt beter worden gesloten.

Volatiele prijzen

In een markt waarin de continuïteit van levering van levensbelang is, kan de bovenstaande situatie mogelijk voor bevoorradingsproblemen zorgen. Versterkt door de wet op de kernuitstap kan een periode met veel koude, donkere en windstille winterdagen zorgen voor een ontoereikende productiecapaciteit om aan de vraag te voldoen. Deze leveringsonzekerheid kan logischerwijs tot een hoge volatiliteit van de energieprijzen leiden.

Wenst u de evolutie op de energiemarkten en prijzen nauwgelet op te volgen? Schrijf u in op Energy Market News. U ontvangt wekelijks een analyse van de gebeurtenissen op de energiemarkten en van hun invloed op de energieprijzen en advies over hoe u uw energieprijs kan optimaliseren.