Stroomuitval is geen optie voor de Zoo van Antwerpen en Planckendael!

Verhoog de veiligheid van uw personeel en de betrouwbaarheid van uw elektrische installaties Zowel in ZOO Antwerpen als in dierenpark Planckendael zorgt de aandacht voor energiezuinigheid en het afschakelplan voor opmerkelijke initiatieven. Zelfs Kai

13/06/2015 -
Kristof C.

Zowel in ZOO Antwerpen als in dierenpark Planckendael zorgt de aandacht voor energiezuinigheid en het afschakelplan voor opmerkelijke initiatieven. Zelfs Kai-Mook doet in haar nieuwe olifantendorp een duurzame duit in het zakje, zo legt Jan Luyckx, manager Technisch Beheer, uit.

De KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen) bundelt onder meer de ZOO Antwerpen en dierenpark Planckendael bij Mechelen; voor beide is ENGIE partner in energie. Jan Luyckx: “Wij zijn als bedrijf een wat speciaal geval, qua energiebeheer: we zijn 171 jaar oud en onze dierentuinen zijn zeg maar projectmatig gegroeid. Dat zie je aan onze infrastructuur: voor elk nieuw onderkomen voor dieren dat er door de jaren heen bijkwam, is er een andere oplossing voor verwarming, verkoeling, isolatie… Het maakt dat er bij stroompanne bijvoorbeeld wel voldoende werkplaatsverlichting is, maar dat noodstroomaggregaten nog niet overal voorzien zijn.” Voor ENGIE was de KMDA een gedroomde partner om mee te werken in het pilootproject. “Met hun Blackout Scan bekeken we ons gamma aan energievoorzieningen en -installaties en identificeerden we de verbeterpunten.”

De duurzame tempel van Kai Mook

“De KMDA heeft al jaren een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Charter, waarin duurzaamheid een grote rol speelt. Zo is Planckendael bijvoorbeeld een zogenaamde nul-lozer. Geen enkele liter water wordt geloosd, alles wordt 100% gezuiverd door een biostation. Het eindresultaat is ‘grijs water’, dit wil zeggen: niet voor menselijke consumptie, wel perfect bruikbaar in bijvoorbeeld onze vijvers, bassins en voor kuiswater en toiletspoeling. Ook onze allernieuwste projecten, zoals het Olifantendorp, zijn zo duurzaam mogelijk. Onze luchtgroepen zijn uitgerust met warmterecuperatiesystemen en stoffilters. Regelmatig onderhoud en controle zijn noodzakelijk. Die controle is even essentieel als de installatie en voorkomt dat het rendement afneemt.”

Pijnpunten: pijlstaartrog en pinguïn

“De Blackout Scan bracht de meest kritische punten in onze dierentuinen in kaart. Zo weten we dat gedeelten als het aquarium en Vriesland om het grootste vermogen vragen en het meest kritisch zijn voor stroomuitval. Kampen de pompen en de zuiveringsinstallatie langer dan vier uur met een elektriciteitspanne, dan sterven er vissen. De waterbehandelingsinstallatie bij de pinguïns werkt dan weer op biocultuur, ook die vertoont al snel tekenen van aftakeling na een stroomtekort. Dergelijke voorbeelden tonen aan hoe belangrijk een gegarandeerde stroomvoorziening voor ons is.”

Meer bedrijfszekerheid: van laag naar middenspanning

“Omdat onze dierentuinen organisch groeiden, waren onze installaties lange tijd aangesloten op een intern laagspanningsringnet. Dat leverde onvoldoende waarborgen voor de toekomst, we waren voortdurend bekommerd om een mogelijke overbelasting van het ringkabelnet. Sinds enkele jaren investeerden we in een uitbreiding van het middenspanningnet zowel in ZOO Antwerpen (op 15 kV) als in Planckendael (op 10 kV). We voorzien ook een projectmatige uitbreiding voor het nog te bouwen restaurant in ZOO Antwerpen en voor de logistieke zone in Planckendael.”