Uw bedrijf beveiligen, ook als u afwezig of met vakantie bent

Is uw bedrijf de eindejaarsperiode veilig doorgekomen?

13/12/2019 -
Isabelle V.
Communications expert - renewable, energy efficiency, green mobility

De vakantie is een moeilijke periode voor bedrijven, want het is precies dan dat ze blootgesteld zijn aan heel wat risico’s. Voorkomen is dan ook beter dan genezen. We leggen u uit hoe.

Diefstallen en inbraken

Bedrijven zijn altijd een geliefkoosd doelwit voor inbrekers, niet alleen op bouwwerven, maar ook in de kantoren. Een goede antidiefstalverzekering is essentieel, maar zoals dat gaat met verzekeringen is het nog altijd beter als u ze niet nodig hebt. We zetten enkele nuttige voorzorgsmaatregelen op een rijtje:

  • Beveilig de toegang tot uw bedrijf of werf met enkele eenvoudige preventiemaatregelen (een hangslot, grendel, veiligheidsslot, …).
  • Markeer al uw materiaal. Zo maakt u het moeilijker voor dieven om uw materiaal door te verkopen. Houd een centraal register bij met alle gegevens van uw materiaal en bewaar dat op een veilige plek.
  • Laat niets zichtbaar rondslingeren. U wilt de kat immers niet bij de melk zetten.
  • Installeer een bewakingssysteem en een alarm, en nog belangrijker: geef dat duidelijk aan.
  • Doe een beroep op een bewakingsfirma of veiligheidsspecialist.

Brand

Het gebeurt heus niet alleen op een ander en een klein vonkje volstaat al om grote schade aan te richten. Een koffiemachine die nog aanstaat, een oude koelkast in de cafetaria of een elektrische kortsluiting kunnen allemaal brand veroorzaken. Controleer uw voorraad op brandbare producten en uw machines die mogelijke warmtebronnen kunnen zijn of vonken produceren. Ook afval en verpakkingen kunnen aan de basis liggen van een brand.

Aangezien dat allemaal moeilijk te voorzien valt, is het dus beter om preventief tewerk te gaan, uw personeel te sensibiliseren en een geïntegreerd brandalarm te voorzien met rookdetectors maar ook met een krachtig blussysteem.

Elektrische storingen

Elektrische storingen, en vooral hoe ze te voorkomen, worden vaak over het hoofd gezien. Toch komen elektrische storingen vrij vaak voor en de gevolgen ervan kunnen rampzalig zijn. Een stroomonderbreking die uw informaticasysteem zonder voeding zet waardoor uw gegevens verloren gaan, of een kortsluiting met brand tot gevolg zijn maar enkele voorbeelden. Om ieder risico te bannen is het belangrijk om een checklist elektrische veiligheid van uw bedrijf op te stellen en enkele eenvoudige tips in acht te nemen: trek de stekker van toestellen die tijdens de vakantie niet gebruikt worden, uit het stopcontact, schakel stekkerdozen uit, doe alle lichten uit, controleer geregeld de staat en conformiteit van uw elektrische installatie, … En nog eenvoudiger is het om, als dat kan tenminste, gewoon de hoofdschakelaar op uw zekeringenkast af te zetten.

Waterlekken

Een lekkende kraan, een lopend toilet of een door de vrieskoude gebarsten leiding kunnen behoorlijk wat schade veroorzaken, met de bijbehorende kosten op de koop toe. Als uw bedrijf helemaal sluit tijdens de vakantie en uw economische activiteit geen water nodig heeft, kunt u het risico helemaal vermijden door de watertoevoer aan de watermeter af te sluiten.