Kleine windmolens: voor bedrijven die dag én nacht hun eigen groene energie willen produceren.

‘s Nachts lokaal groene stroom opwekken was voor bedrijven tot nu toe onmogelijk. Daar komt nu verandering in. De kleine windmolens van ENGIE leveren groene stroom zowel ’s nachts als overdag, vanop uw bedrijfssite. Een doorbraak voor bedrijven m

18/12/2017 -
Kristof C.

‘s Nachts lokaal groene stroom opwekken was voor bedrijven tot nu toe onmogelijk. Daar komt nu verandering in. De kleine windmolens van ENGIE leveren groene stroom zowel ’s nachts als overdag, vanop uw bedrijfssite. Een doorbraak voor bedrijven met een continu energieverbruik. Bovendien produceren windmolens het meest in de herfst, winter en lente, waardoor ze bestaande zonnepaneleninstallaties perfect aanvullen.

De energietransitie is volop aan de gang en onze maatschappij kijkt voortdurend naar technologische oplossingen om minder te verbruiken maar ook om groene stroom op te wekken. Onze traditionele manieren van stroom produceren staan onder druk en we moeten op zoek naar alternatieve bronnen. Voor veel bedrijven betekent het stroomverbruik een serieuze hap uit het budget en het bepaalt mee hun ecologische voetafdruk.

Bedrijven die in zonnepanelen investeerden, halen zeker een goed rendement uit deze investering. Maar de impact op het verbruik van een bedrijf met een continue energievraag (bv. bij koeling) blijft beperkt, omdat zonnepanelen enkel overdag en vooral in de zonnige maanden hun productie leveren, een productie die veel minder continue is dan de vraag naar energie.

Daar brengt ENGIE nu verandering in met kleine windmolens.

Waarom is een kleine windmolen interessant voor bedrijven met een continu energieverbruik?

Windmolens produceren zowel overdag als ’s nachts groene energie, een koelingsinstallatie bv. draait ook 24 op 24u. Windmolens produceren het hele jaar door (de zomermaanden zijn de minst productieve). Zonnepanelen daarentegen leveren enkel overdag energie en vooral in de zonnige zomermaanden. Een windmolen is dus niet alleen een alternatief voor zonnepanelen, maar ook een goede aanvulling.

Er zijn bij ENGIE twee types kleine windmolens beschikbaar: 
  F100-10 F180-50
Nominaal vermogen 10 kW 50 kW
Nominale windsnelheid 8 m/s 11 m/s
Opstart windsnelheid 2 m/s 2,5 m/s
Masthoogte 18-24 m 30 m
Jaarproductie (bij 5,5 m/s) 35 MWh 107 MWh
Geluidloos vanop 30 m 50m

Het aanvragen van een vergunning is bij deze ‘kleine’ windmolens (technisch zijn het eigenlijk middelgrote turbines) een stuk eenvoudiger dan bij grote windmolens, in Vlaanderen volstaat een omgevingsvergunning en hierbij wordt enkel het luik ‘bouw’ ingevuld en niet het luik ‘milieu’ omdat de impact op de omgeving beperkt is.

Zowel in Wallonië als in Vlaanderen is inversteringssteun beschikbaar voor deze windmolens. In Vlaanderen is dit voorlopig nog beperkt tot steun van het VLIF voor landbouwers, maar er volgt medio 2018 ook investeringssteun voor ander bedrijven.

De kleine windmolens met 10 kW vermogen werken met een terugdraaiende teller. Voor deze installaties moet u echter wel een prosumententarief betalen.

De energieproductie van de 50 kW windmolens geeft recht op groenestroomcertificaten, voor installaties in 2018 ligt de ‘bandingfactor’ (de correctiefactor voor waarde groenestroomcertificaten) op 0,629. Rekening houdend met een minimiumsteun van 93 € per certificaat, betekent dit concreet een steun van 58,497 € per geproduceerde MWh.

Het rendement van de investering in een kleine windmolen variëert doorgaans tussen 3 en 15%.

Naast het meetbare financiële rendement is er natuurlijk ook de minder makkelijk te kwantificeren waarde voor het milieuvriendelijke imago van het bedrijf dat de windmolen plaatst. Meer en meer industrietakken leggen de nadruk op de ecologische voetafdruk van hun producten. De imagowaarde wordt niet opgenomen in de berekeningen van onze business cases.

We begeleiden u doorheen het hele traject:

 

 

 

  • de haalbaarheids- en rendementsstudie
  • het indienen en opvolgen van de vergunningsaanvraag
  • de subsidieaanvraag of het reserveren van groenestroomcertificaten (50 kW)
  • de installatie van de windmolen en de aansluiting op het elektriciteitsnet
  • het onderhoud van de windmolen
  • een eventuele offerte voor de aankoop van de netinjectie

 

Lees ook