Tot 35% investeringssteun voor middelgrote windmolens in vlaanderen

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein heeft samen met het Vlaams Energieagentschap (VEA) een ondersteuningsmechanisme uitgewerkt voor kleine en middelgrote windmolens. Zo worden de middelgrote windmolens van ENGIE een interessante investering voor kmo’s, ziekenhuizen en andere bedrijven die lokaal groene stroom willen produceren.
Hélène D.
16/07/2018 |

De Vlaamse regering wil nu een geleidelijke overgang naar investeringssteun voor kleinschalige hernieuwbare energietechnologieën. Voor kleine en middelgrote windmolens werkte minister Tommelein daarom een ondersteuningsmechanisme uit waarbij men steun krijgt bij de start van het project. De overheid wil bedrijven hiermee overtuigen om te investeren in deze bron van hernieuwbare energie en op die manier wordt ook het totale steunbudget perfect onder controle gehouden. De invoering van dat systeem betekende dus ook het einde van de groenestroomcertificaten voor de kleine en middelgrote windmolens.

De steun voor kleine en middelgrote windturbines wordt toegekend via een biedprocedure: de overheid doet een oproep voor projecten en de beste projecten krijgen de investeringssteun.

Steun via een biedprocedure

Meerdere keren per jaar organiseert de Vlaamse minister van Energie nu een oproep. Wilt u een project indienen, dan neemt u deel aan een vergelijkende biedprocedure: er wordt een schatting gemaakt van de energieopbrengst volgens een vastgelegde methode en daarvoor kunt u dan een bepaald bedrag aan ondersteuning vragen. De minister legt per oproep een steunplafond vast met de maximale verhouding tussen de aangevraagde steun tegenover de energieopbrengst. Wie dan een hogere steun vraagt, maakt geen kans meer. Dus hoe efficiënter een windturbine en hoe hoger de energieopbrengsten tegen een lagere kostprijs, hoe groter de kans op overheidssteun.

‘Een windturbine die veel produceert dankzij goede windcondities, zal beter scoren dan een windturbine in een minder windrijke omgeving, als voor beide projecten evenveel steun aangevraagd wordt. ‘

Een maximum steunpercentage in functie van het bedrijfstype

De steun wordt ook beperkt tot een bepaald percentage van de investeringskosten. Dat maximale percentage is afhankelijk van wie de aanvrager is:

De schatting van de jaarlijkse energieopbrengst gebeurt aan de hand van de gemiddelde windsnelheid op ashoogte van een turbine op de betreffende locatie, de vermogenscurve van de turbine en de obstakels in de buurt. Verder zullen geïnteresseerden moeten aantonen dat hun project al redelijk concreet is. Om de resultaten van deze overheidsinspanning te garanderen, vraagt de overheid na toekenning van de steun een bankwaarborg. Als het project niet tijdig rond geraakt, kan de overheid die bankwaarborg lichten. Er wordt uiteraard rekening gehouden met een proceduretijd voor het verkrijgen van vergunningen en een redelijke termijn voor de bouw en ingebruikname.

Investeren in een eigen middelgrote windmolen wordt voor heel wat bedrijven in Vlaanderen een interessante optie. ENGIE adviseert u bij de juiste keuze en begeleidt u van A tot Z.