Vriesverse groenten op een bedje van duurzame energie

Al vijftig jaar is Pinguin een pionier in de voedingsindustrie. Pinguin en ENGIE werken ook samen rond slimme opslag en levering van duurzame energie.

26/01/2016 -
Kristof C.
De hoofdzetel van Pinguin ligt tussen de velden in het West-Vlaamse Westrozebeke. “Op deze plek is het verhaal van Pinguin vijftig jaar geleden begonnen”, vertelt Koen Dejonghe. De vader van Koen startte in 1965 samen met zijn twee broers een bedrijfje op dat zich specialiseerde in het invriezen van groenten.

Vandaag is Pinguin een belangrijke Europese voedingsgroep. Met 1800 medewerkers verwerkt het 400.000 ton groenten en fruit per jaar. Westrozebeke is nog altijd de belangrijkste productiesite, maar het bedrijf verwerkt ook voedingsproducten in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Hongarije. “De constante is dat al onze vestigingen gelegen zijn in streken met zeer vruchtbare landbouwgrond”, zegt Koen Dejonghe. Pinguin blijft op die manier trouw aan het principe van korte transporttijden om de versheid van de producten te garanderen.

Energie-intensief productieproces

Ook in het productieproces is alles gericht op het bewaren van de versheid van de producten. “De kunst van het invriezen is om de natuurlijke structuur van de groenten zo goed mogelijk te behouden”, legt Koen Dejonghe uit. “Daarvoor moet het invriezen snel gebeuren. In slechts enkele minuten koelen we de groenten af tot een eindtemperatuur van ongeveer -20°C.

Het productieproces vergt veel energie. “Een betrouwbare energie-oplossing is dus cruciaal”, stelt Koen Dejonghe. “Van bij de start zijn we in zee gegaan met ENGIE en we hebben ons dat nog nooit beklaagd. De verstandhouding is prima. ENGIE stelt zich echt op als een partner. Hoe zich dat uit? Door bijvoorbeeld proactief mee op zoek te gaan naar innovatieve besparingsmogelijkheden.”

Demand side management: koelcel als batterij

Het project van Pinguin en ENGIE rond demand side management is een mooi voorbeeld van innovatieve samenwerking. Koen Dejonghe: “De energieproductie door hernieuwbare bronnen is minder voorspelbaar dan bij fossiele bronnen. Die onvoorspelbaarheid is een echte uitdaging. Een van de oplossingen is meer flexibiliteit in de consumptiepatronen. Dankzij ENGIE hebben we nu een oplossing voor het temperen van onevenwichten die eigen zijn aan duurzame energiebronnen. Onze koelcellen fungeren sinds kort als een soort batterij. Op momenten dat er veel aanbod is op het net kunnen we er energie opslaan. In het geval van schaarste kunnen we onze compressoren tijdelijk uitschakelen. ENGIE heeft daarvoor samen met onze leverancier van koelsystemen, Datapolis, een tool ontwikkeld. Op basis van enkele parameters beslist het systeem of afschakelen al dan niet mogelijk is.”

Wat levert dit op voor Pinguin? “Het maakt onze energiefactuur lichter”, antwoordt Koen Dejonghe. “We krijgen een vergoeding die gerelateerd is aan het aantal afschakelingen. Dat is geen gigantisch bedrag, maar alle beetjes helpen. We zijn echter vooral ook trots dat we met deze formule een steentje bijdragen in de omschakeling naar een meer duurzame energievoorziening.”

Seanergy: groene, Belgische energie

Vanuit die optiek tekende Pinguin ook zeer bewust voor Seanergy, lokale en duurzame energie geproduceerd door offshore windmolenparken gelegen langs de Belgische kust. Het is een garantie voor 100 procent groene en Belgische energie. Het past volledig in het duurzaamheidsstreven van Pinguin. ‘Duurzaamheid is voor Pinguin wat water is voor een plant’, lezen we op de website. “Dat is echt zo. Zonder de natuur hebben we immers geen bestaansreden”, besluit Koen Dejonghe.