Zonnepanelen worden steeds goedkoper en bieden een interessante opportuniteit om de prijs van uw energie deels te stabiliseren. Ontdek de drie belangrijkste factoren die de rentabiliteit van een project impacteren.

Zonnepanelen zijn momenteel bezig aan een revival. De redenen? Ze bieden een interessante mogelijkheid aan bedrijven om hun energiefactuur te stabiliseren en tegelijk de footprint van hun producten te verminderen. Het financiële rendement van zonnepanelen is een doorslaggevende factor voor veel bedrijven om al dan niet de stap te zetten. Vandaag heeft de gemiddelde installatie een levensduur van 25 jaar of meer en is een payback van 6 tot 8 jaar realistisch. Welke zijn nu de factoren die beslissen over de ROI van uw project?

Drie elementen beïnvloeden in grote mate de rentabiliteit van een zonnepanelen project:

  • De prijs van de zonnepanelen en bijbehorende investeringskost
  • Uw consumptieprofiel en daarmee samenhangend het potentieel aan vermeden distributiekosten en taksen
  • Lokale steunmaatregelen van de overheid in de vorm van groenestroomcertificaten

1. De prijs van panelen is de laatste jaren erg gedaald

De markt van zonnepanelen is matuur geworden en de productie geïndustrialiseerd. De fotovoltaïsche cellen worden tegenwoordig veelal in Azië geproduceerd door enkele grote spelers. Deze industrialisatie en massaproductie heeft de prijzen doen dalen met 20% op 3 jaar. Onderstaande grafiek van Bloomberg geeft alvast duidelijk deze neerwaartse trend aan.

2. Lokale consumptie is key

Het rendement van een project met zonnepanelen voor een bedrijf zal in hoge mate afhangen van de mate waarin u in staat bent om uw geproduceerde elektriciteit lokaal te verbruiken. Deze elektriciteit wordt immers niet getransporteerd over het elektriciteitsnet en dus bent u geen netwerkkosten en taksen verschuldigd. Gezien het hoge aandeel van deze twee termen op de energiefactuur en de sterke stijging ervan de laatste jaren levert dit u dus het meeste voordeel op.

Wanneer uw zonnepanelen meer produceren dan u verbruikt, bestaan er twee mogelijkheden:

> Uw installatie is kleiner dan 10 kWp (5 kWp in Brussel) : uw elektriciteitsmeter zal terugdraaien. De injectie wordt dus impliciet gevaloriseerd aan de prijs die u betaalt voor elektriciteit aan uw elektriciteitsleverancier.

> Uw installatie is groter dan 10 kWp (5 kWp in Brussel) : de injectie zal apart worden gemeten. U wordt voor een stukje zelf energieproducent: u zal de overtollige energie verkopen aan een leverancier die uw injectie aankoopt en op de markt terug verkoopt. Daarnaast dient u ook rekening te houden met injectiekosten die de distributienetbeheerder aanrekent.

3. Groenestroomcertificaten zorgen voor extra steun in de rug

Energie is een regionale bevoegdheid, vandaar ook dat het steunmechanisme verschilt per regio. Indien we enkel de installaties boven de 10 kWp bekijken, geeft onderstaande tabel een overzicht van de steun per regio per MWh dat u opwekt met zonnepanelen via het systeem van groenestroomcertificaten. Opgelet wel voor de cijfers in Wallonië: de Waalse regulator CWAPE heeft aangekondigd dat de steun zal dalen voor nieuwe aanvragen vanaf 1/7/2017.

 

Voor Vlaanderen en Wallonië hebben we gewerkt met de minimumsteun die gegarandeerd wordt, aangezien de markt van groenestroomcertificaten daar verzadigd is en dus de marktprijs rond deze minimumprijs draait. Brussel vormt momenteel een uitzondering hierop: vandaar dat u een vork ziet tussen enerzijds de mimumsteun en anderzijds het bedrag rekening houdend met de actuele marktprijs van groenestroomcertificaten die schommelt rond 82 EUR/certificaat.

ENGIE zet in op de zon

Sinds kort heeft ENGIE voor elk bedrijf en dak in België een aangepast aanbod aan zonnepanelen. Naast de plaatsing van de installatie door onze partners bekijken we met u alle aspecten die van belang zijn om het project tot een goed einde te brengen. Zo begeleiden we u in de aanpassingen die nodig zijn aan uw elektrische installatie en bieden we u een oplossing voor de terugkoop van de elektriciteit die u zult injecteren op het net. Als stabiele speler bieden we u een kwalitatieve installatie aan een scherpe prijs aan.

Voor sommige bedrijven betekent de installatie van zonnepanelen een serieuze investering, terwijl ze wel over een grote dakoppervlakte beschikken en er veel besparingspotentieel is, gezien hun energieverbruik. De oplossing? Opteren voor een derdeinvesteerdersformule.
Daarom heeft ENGIE, na de lancering van een aanbod voor particulieren in augustus, nu met specialist Orka een nieuwe dochteronderneming opgericht:
ENGIE SUN4BUSINESS. Ze biedt bedrijven een zonnepaneleninstallatie aan via een derde-investeerdersmodel. Een all-in aanbod voor een gebruiksklare oplossing.

Hoe werkt het derdeinvesteerdersaanbod?

ENGIE SUN4BUSINESS regelt alles”, zegt Françoise Sotiau, Project Manager Distributed Generation B2B bij ENGIE. “Wij investeren in de aankoop van het materiaal, de bouw en de installatie van de zonnepanelen. We staan ook in voor het onderhoud, de aanvraag van groenestroomcertificaten volgens de wetgeving van het gewest en alle juridische aspecten.” Concreet betekent dit dat het bedrijf geen eurocent op tafel moet leggen bij het installeren van de zonnepanelen. Het behoudt dus zijn kapitaal om te investeren in zijn groei. En zijn elektriciteitsfactuur daalt! Die besparing is mogelijk omdat ENGIE SUN4BUSINESS tijdens de volledige duur van het contract een oppervlakterecht heeft op de daken waar de panelen zijn geïnstalleerd en de geproduceerde elektriciteit voor een lagere dan de normale prijs aan het bedrijf verkoopt. En tot slot wordt het bedrijf op het einde van het contract eigenaar van de installatie. “Dat levert nog meer winst op, want de elektriciteit die het bedrijf produceert, kost bijna niets meer, op de kosten voor het onderhoud van de panelen na”, merkt Françoise Sotiau op.
Om voor beide partijen rendabel te zijn, moet het project in het kader van een derde-investeerdersmodel aan een aantal criteria voldoen. Die hebben betrekking op de afmetingen van de installatie, de prijs die het bedrijf momenteel betaalt voor elektriciteit en het elektriciteitsverbruik.

Interesse in zonnepanelen?

Hebt u interesse in zonnepanelen en wilt u de mogelijkheden voor uw bedrijf graag bekijken? Neem contact op via www.engie-electrabel.be/B2Bcontact of stuur een e-mail naar sun4business@engie.com . We bekijken samen met u vrijblijvend de mogelijkheden waarop we ook uw bedrijf van de zon kunnen laten genieten.

Facebook Comments