Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Indexatieparameters voor elektriciteit

Historiek indexen

Wanneer u voor een geïndexeerd elektriciteitscontract kiest, is de prijs van energie op uw factuur gekoppeld aan een specifieke index die varieert op basis van het verbruiksvolume en de ondertekeningsdatum van het contract. Dit zijn de parameters.

Algemene indexatieparameters

Raadpleeg de historiek van al de indexatieparameters van onze contracten op uw Customer Area.

Formules met EBIm-indexering: door rekening te houden met de parameter EBIm (Endex Belgium Index month), volgt de prijs van uw energie de evolutie van de groothandelsmarkt in België op de voet.

De waarde van de EBIm-parameter voor september 2022 is 390,53 €/MWh.

Indexatieparameters voor de elektriciteitscontracten die na 25 november 2016 werden aangeboden (jaarlijks verbruik kleiner dan 1 GWh)

Onze contracten met geïndexeerde elektriciteitsprijs zijn berekend op basis van de indexatieparameters zoals hieronder weergegeven. Voor klanten met een jaarverbruik minder dan 50 MWh voor elektriciteit en minder dan 100 MWh voor aardgas beantwoorden deze indexatieparameters aan de criteria die de overheid vastgelegd heeft. De prijs zal in dit geval trimestrieel geïndexeerd worden conform de wetgeving (zie Endex 303). In uw contract kunt u de prijsformule raadplegen die voor u van toepassing is.

Endex 303: De prijs voor elektriciteit van uw contract wordt trimestrieel geïndexeerd. De indexatieparameter is gebaseerd op het rekenkundige gemiddelde van de dagelijkse prijzen ICE Endex onder de rubriek «Belgian Power Base Load Futures», zoals gepubliceerd door ICE Endex op haar website gedurende het trimester die aan het trimester van levering voorafgaat (hierna Endex 303). De parameter Endex 30 wordt uitgedrukt in EUR/MWh.

De waarde van Endex 303 voor het 3de trimester van 2022 is 228,22 EUR/MWh.

Endex 101: De prijs voor elektriciteit van uw contract wordt maandelijks geïndexeerd. De indexatieparameter is gebaseerd op het rekenkundige gemiddelde van de dagelijkse prijzen ICE Endex onder de rubriek «Belgian Power Base Load Futures», zoals gepubliceerd door ICE Endex op haar website gedurende de maand die aan de maand van levering voorafgaat (hierna Endex 101). De parameter Endex 101 wordt uitgedrukt in EUR/MWh.

De waarde van Endex 101 voor de maand september 2022 is 471,30 €/MWh.

eSpot: De prijs voor elektriciteit van uw contract wordt maandelijks geïndexeerd. De indexatieparameter is gebaseerd op het rekenkundige gemiddelde van de “settlement” prijzen op de Day-Ahead Market, zoals gepubliceerd door Epex spot op haar website voor alle dagen van de betreffende maand (hierna eSpot). De parameter eSpot wordt uitgedrukt in EUR/MWh.

De waarde van eSpot voor de maand augustus 2022 is 448,13 €/MWh.

Indexatieparameters voor de contracten die vóór 25 november 2016 werden ondertekend (jaarlijks verbruik kleiner dan 1 GWh)

Deze contracten gebruiken de indexatieparameter PPBq [50% x Endex_BE (15d,1,3–14d,0,3) + 50% x Endex_BE606] in de prijsformules. De PPBq (gemiddelde groothandelsmarktprijzen elektriciteit in België) weerspiegelt de evolutie van het kwartaal en het semester van forward elektriciteitsprijzen op de Belgische groothandelsmarkt voor een baseload levering. Zo geniet u van de prijsevoluties op de elektriciteitsmarkt, terwijl u grote schommelingen in de maandelijkse elektriciteitsprijs beperkt.

De definities van de componenten van PPBq [50% x Endex_BE (15d,1,3–14d,0,3) + 50% x Endex_BE606] zijn de volgende:

Endex_BE (15d,1,3 – 14d,0,3) wordt toegepast in het kwartaal Q en uitgedrukt in €/MWh. Endex_BE (15d,1,3 – 14d,0,3) is gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van de einde dagnoteringen voor een baseload elektriciteitslevering op de Belgische markt voor kwartaal Q genoteerd tijdens de periode beginnend op de 15de kalenderdag van de maand M-2 tot en met de 14de kalenderdag van de maand M-1, waarbij de maand M, de eerste maand van het betreffende kwartaal is.

Endex_BE606 wordt toegepast in een semester en uitgedrukt in €/MWh. Endex_BE606 is gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van de einde dagnoteringen voor een baseload elektriciteitslevering op de Belgische markt voor de twee kwartalen waaruit het betreffende semester bestaat, genoteerd tijdens de periode beginnend op de 1e kalenderdag van de maand M-6 tot en met de laatste kalenderdag van de maand M-1, waarbij de maand M, de eerste maand van het betreffende semester is.

Volg de historiek van de indexen
die de prijs van aardgas
Aardgas
Indexatieparameters
Raadpleeg