Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Meest gestelde vragen

Hoeveel procent kan men besparen in functie van de investering?

Dit is uiteraard afhankelijk van de huidige installaties, hun toestand en de mogelijke energiebesparingsmaatregelen. Onze ervaring leert ons dat een besparingspotentieel tussen de 18% en 30% realistisch is. Om besparingen te garanderen, wordt aanbevolen dat de werking en het onderhoud van deze installaties worden toevertrouwd aan de ESCO (ENGIE). Merk echter op dat zelfs zonder investering een vermindering van het energieverbruik mogelijk is dankzij een geoptimaliseerd beheer van de installatie.

Wie is eigenaar van de installatie?

U wordt eigenaar van de installatie op het moment van de voorlopige oplevering van de installatie.

Hoe verlopen de betalingen?

De vergoeding voor de prestaties bestaat uit 3 delen:
 

  • Installatie:
    • Indien de installatie gefinancierd wordt via de ESCO (ENGIE), wordt er een maandelijks betalingsplan opgesteld bij de ondertekening van het contract.
    • Indien u de installatie financiert, wordt een eenmalige betaling uitgevoerd, na ontvangst van de factuur die wordt opgemaakt op het moment van de voorlopige oplevering (standaard betalingsvoorwaarden).
 
  • De jaarlijkse kosten voor de exploitatie, het onderhoud en de totale waarborg, worden onderverdeeld in maandelijkse betalingen. Het ontwerp, de comfortgarantie en de prestatiegarantie zijn inbegrepen.
 
  • Indien van toepassing, wordt een jaarlijkse bonus-malus vergoeding berekend, dit telkens op het einde van de afrekeningsperiode, op basis van de behaalde energiebesparingen.

Hoe monitoren wij het verbruik?

We gebruiken een gestandaardiseerde meetmethode, geïnspireerd door de IPMVP-methode (International Performance Measurement and Verification Protocol), maar die eenvoudiger is in de toepassing ervan.

De regels van deze meetmethode worden aan het begin van het contract bepaald en de metingen worden op regelmatige basis aan u gerapporteerd.

Om de prestaties actief te monitoren, zet de ESCO (ENGIE) bij aanvang van het EPC, een digitaal systeem voor monitoring van de prestaties op. Waar nodig, installeren we een energiemonitoringsysteem om het verbruik van zeer dichtbij op te volgen en corrigerende maatregelen te nemen. Waar nodig (en met uw toestemming) installeren we ook submeters.


Is er een externe en onpartijdige controle?

Wij werken met een gestandaardiseerde meetmethode (zie vraag hierboven). Dit om het initiële verbruik op een objectieve manier te meten, en te vergelijken met de metingen voor de berekening van de bonus-malus. Aangezien de regels van deze meetmethode aan het begin van het contract bepaald worden en de metingen tussentijds aan u gerapporteerd worden, is het niet nodig om hiervoor een externe partij aan te stellen.


Hoe werkt de bonus-malus? Wanneer en hoe wordt deze verrekend en betaald?

Bij het aangaan van het EPC verbindt ENGIE zich ertoe een maximaal verbruiksniveau (kWh) te respecteren. Er kan een toegelaten relatieve afwijking bepaald worden op de energiebesparingsgarantie, zowel in positieve als in negatieve richting (bijvoorbeeld van 10%).
De vergoedingsregels van de bonus-malus wordt duidelijk gedefinieerd in het contract (vb. malus 100% - bonus 50%).
 

Op het einde van elke afrekeningsperiode wordt de uiteindelijke bonus-malusvergoeding voor de energiebesparingsprestatie voor dat jaar afgerekend:
 

  • -Indien het resultaat binnen het interval ligt, zoals in het contract gedefinieerd, is het doel bereikt.
  • -Er wordt meer bespaard dan de overeengekomen toegelaten afwijking: de bonus bedraagt 50% van de bijkomende energiebesparing en wordt door u aan de ESCO (ENGIE) betaald.
  • -Er wordt minder bespaard dan de overeengekomen toegelaten afwijking: de malus bedraagt 100% van de misgelopen energiebesparing en wordt door de ESCO (ENGIE) aan u betaald.